Offer martyrskap – egot måste dö!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAlla offerroller och allt martyrskap bara måste dö! För allt sådant tillhör det gamla Spelet – programmeringen.
Inga offerroller – inga ”det är synd om mig” kan någonsin leda till varken framgång eller lycka!

Alla offerroller och martyrskap är vårt s k EGO! Och detta Ego bara måste dö! Inte för att det är något ‘fult’ eller ‘dåligt’, utan för att det är i vägen för den sanna lyckan, kärleken – i vägen för hälsan, friheten, glädjen osv. Egot har spelat färdigt sina olika roller – det finns inget mer att hämta där. Och Egot kan vara allt från den allra mest dominanta varelsen/rollen – till det allra svagaste offret! Allt är Egot. Många har bara sett ‘Egot’ som ett uttryck för den som struntar i andra – men Egot är lika mycket alla offertankar. (Och alla offer har sin egen inre maktfaktor som kväver.)

Alltså kan varken maktroller eller offerroller överleva – kan aldrig leda till kärlek och lycka. Dessutom lever de i symbios! Men Livsströmmen följer nu bara med allt som befriar och stiger uppåt! Alla ”nedåtenergier” upplöses – upphör – finito!

Alla dessa roller stryps nu allt mer – får allt mindre livskraft. Och om man inte släpper dessa roller, så blir det ingen livsenergi kvar – man dör!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOm vi t ex ‘misslyckas’ – om vi ‘inte får vara med’¨- om vi ‘förlorar i tävlingen’ – om vi blir mobbade eller påhoppade – förföljda – sjuka osv – så beror det inte på att ‘det är synd om oss’ eller att vi på något vis inte duger. Utan det beror på att vi ännu har en massa offeraspekter inom oss. Och vi drar då till oss olika prövningar utifrån (eller inifrån) – för att vi skall uppmärksamma offertankarna.

Ett offer kan aldrig få leda utvecklingen – varken inom individen eller i samhället!!! – för det leder bara nedåt. Och i detta ‘nedåt’ finns ingen livsenergi kvar. Den del inom oss som känner sig besviken när det inte blir som vi tänkt och hoppats, måste dö! Den delen kan inte få fortsätta leda oss! Det kan t ex se ut som att någon annan får bestämma/leda i st f dig.

Dels sker sådant för att du kanske försökt på fel sätt eller gått fel väg (det skulle inte gjort dig lyckligare) – dels för att ditt ego/inre offer måste komma fram – och dö!

”Du måste kunna gå förbi din gravsten där egot/offret är begravt” – säger min  Ande! Du måste kunna se och känna gravstenen – sorgen – men sen släppa taget fullständigt.

  • Självklart skall vi först tillåta oss att tycka synd om oss själva – gråta och sörja det som aldrig blev eller det som blev – men vi skall absolut inte stanna där!!!!!!

Vi kan inte gå framåt – uppåt förrän allt ego/offer inom oss har dött! Det går inte att släpa med sig sitt ego och få någon sann framgång, kärlek, hälsa eller frihet!

Den som aldrig sett sig som offer har alltid ‘framgång’ – sen kan framgången se mycket olika ut. Men bristen på ”offer” är ett genomgående tema hos alla som verkar få sin vilja fram. För var och en skapar med sin viljekraft. Och finns det inga eller mycket få stoppande offeraspekter – så blir viljekraften fokuserad – och det önskade skapas i det yttre. (Sen kanske just det målet inte gav så mycket lycka – men det gav erfarenhet – och man kan fokusera på något nytt – kanske kärleksfullare).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

De gamla kvinnornas offer

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJag börjar med att dela med mig av nattens inre scenario och transformation – då allt som sker i mitt inre, också sker i kollektivet.

Jag var tillbaka till min gamla skola – både som lärare (i det yttre andlig lärare) och som skolvärdinna (vilket jag också varit i det yttre). Men jag stannade utanför lärarrummet och kände att ”det här vill jag ju inte alls!” Vad skall jag göra … rädslan för att vara hemma och göra ‘ingenting’ och rädslan för ‘att inte göra ”som man skall”‘ – jag stod där mitt emellan helt rådvill.

Gick ner ’till lågstadiet’ – ser folk samla sig i änden på korridoren – ser gamla människor föras genom skolan – på bårar och rullstolar – tänker att de skall väl ‘bara’ förflyttas. En gammal klasskamrat kommer – och säger att det är de gamla kvinnorna – hon hade sett dom på nära håll – så fulla med bensår – så hon måste kräkas….
Och jag kände att jag bara måste sluta med detta gamla jobbtvång för andra och efter andras viljor och gå ut därifrån! – ut ur den gamla Skolan!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJag kände också att – äntligen – får alla dessa gamla kvinnor ha huvudrollen i det kollektiva medvetandet. Det kändes på samma sätt som judarna – när världen fick se vad de varit med om – och när de blev befriade och transporterade ifrån lägren. Ännu lidande – men äntligen synliga.

Tänk så många gamla kvinnor som levt sina liv genom att göra allt för sina barn, sin familj, vårdare och servare av alla möjliga slag i samhället, alltid satt andra före sig själva – av ren kärlek till andra (men inte till sig själva). Som därmed aldrig har känt något egenvärde om de inte offrat sig för andra. Och som därmed nu lever under mycket små materiella och andra betingelser. Som aldrig getts något värde av kollektivet – som alltid har fått vara undanskymda – tagna för givna – som en naturlag…. I skuggan av alla som syns och tar för sig – och som tar det för självklart, att andra bara skall offra just sitt eget liv för dom.

Som aldrig erkänts som värda någon hög lön.Och som nu ibland blir förflyttade än hit och än dit – för att ge plats för främmande unga män från Afrika och Mellanöstern!!! Det är så det svenska kollektivet värderar de gamla kvinnorna!
Hon som står där vid kassan med sin plånbok och räknar (och kanske skäms) – om pengarna räcker eller om hon måste lägga tillbaka något …. Som ”inte vill vara till besvär” …
(Den gamla kvinnan är den aspekt som också dominerar inom alla som ännu offrar sig för andra – som ständigt ger och ger av sig själv  utan att ge sig själv något värde bortom tjänandet.)

Så många gamla kvinnor, vars ben – och hjärtan – värker och är mycket såriga. Som aldrig ropar ut sin smärta….

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Från toppen på berget kan man se, men …

OLYMPUS DIGITAL CAMERAFrån toppen på berget kan man se mycket och tycka och tänka det ena och det andra men – man måste vara nere på marken för att verkligen skapa.

Oberoende på vilken nivå i uppvaknandet – utvecklingen, så måste vi alla använda oss av Moder Jords tillgångar och vi måste alltid skapa tillsammans med våra medmänniskor!

‘Våra’ politiker och andra bestämmare kan aldrig skapa något verkligt om inte människorna ‘där nere’ är med på det hela. Sådant gick att göra i den Gamla världen, då människor ännu trodde och lydde vad ”dom där uppe” bestämde. Dels gick det bra så länge bestämmarna hade folkets och landets bästa för ögonen – dels gick det bra för att folk var så rädda för att straffas (vilket tillstånd ännu delvis gäller).

Och bland alla andligt uppvaknade – så gäller det att vi måste kunna handskas med allt det Jordiska och använda Moder Jord på olika sätt. Och vi måste använda oss av många funktioner som tillhör det gamla – men med nya tankar och intentioner. Och vi måste också göra detta både tillsammans med och mitt ibland många icke medvetet uppvaknade. Vi behöver folk som bygger och kan handskas med det Jordiska – och för detta behövs ingen medveten andlighet. Vi kan alla jobba tillsammans om vi utnyttjar allas gåvor och färdigheter. Men vi skall inte använda oss av människor som ifrågasätter vårt skapande eller jordiska verktyg som förstör i Skapelsen – vi skall inte försöka övertyga någon som vill behålla det gamla osv.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAtt från ”toppen” eller genom olika ”elitistiska” pålagor försöka införa något, som inte har folkets godkännande, kommer i denna tid att stöta på mycket hårt motstånd och därmed i längden aldrig kunna införas så som bestämmarna tänkt sig. För folk är inte ”dumma” längre. Det finns alltså ingen energi som bygger upp vissa saker som kommer ‘uppifrån’ eller från s k ”kulturelit” m fl.

Att se ”von oben” enl det gamla översittarmönstret kommer snart inte att ha någon som helst verkan. För människor kommer inte att bry sig om vad dessa ”von oben”-människor tycker.

Och att tro att akademiker, universitetsutbildade och liknande på något sätt skulle vara klokare än andra är en stor illusion. Ju mer man ”läst sig till” olika kunskaper, desto mera förstoppad är man i sitt tankesätt – man bara rabblar upp sitt inlärda och lyssnar inte till sin inre kompass. (Det finns säkert vissa undantag – men dessa skulle inte bemöda sig om att titta ”von oben”).

Livet skapas inte genom doktorsavhandlingar eller div uppsatser (som skall godkännas av någon annan). Livet skapas ”på marken” – i samklang med Jorden och medmänniskorna. En abstrakt värld  skapar inget reellt Liv – utan blir bara en rundgång – ett ältande i vänstra hjärnhalvan – utan förankring och inlyssnande på den högra feminina halvan. Många äälskar ännu denna rundgång – utan att prestera någon som helst lösning på problem eller annat skapande. Det blir bara till förströelse och underhållning. Man tränar sina mentala muskler – skaffar sig skarpare vapen … Och man snurrar in sig i allt mer teknikaliteter. Man prioriterar formen före innehållet. Det som är hela Sveriges bockfot. Formen och skenet är viktigare än innehållet – den mänskliga upplevelsen!!!

Man måste ha tillgång till hur själva upplevelsen blir av olika beslut. Och det kan bara fås genom att lyssna först och främst på sitt eget inre. Man måste kunna känna av resultatet – alltså känna alla sina känslor – det som ännu förlöjligas av många ”vänsterhjärnor”. Men det gäller alltså att både känna och tänka/använda sitt förnuft.

För den andligt uppvaknade är det förstås bra att ibland titta ut från toppen på berget – och se det större perspektivet, men vi måste ner igen – för att skapa den Nya Världen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Så göra vi när vi till kyrkan gå …

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Så går vi runt kring ett enrissnår,
tidigt en måndagsmorgon
Så göra vi, när vi tvätta våra kläder,
tidigt en måndagsmorgon.
Så göra vi, när vi skölja våra kläder,
Så göts vi, när vi hänga våra kläderm
Så göra vi, när vi stryka våra kläder,
Så göra vi, när vi mangla våra kläder,
Så göra vi, när vi skura våra golv,
Så göra vi, när vi till kyrkan gå,
tidigt en söndagsmorgon.

Vi svenskar har så oerhört mycket att vara stolta över och vördnadsfulla gentemot oss själva! Vi bär på en stor oskuldsfullhet och djupast finns den hos den lite äldre generationen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVi har genom sådana oskuldsfulla sång- och ringlekar bl a lärt oss hur man tar hand om sig själv och sitt hem. Att ta ansvar för sitt eget.och göra allt noggrant och fint. Ordning och reda.
Och att Man och Kvinna går i armkrok till kyrkan på söndagen 
– ett jämställt förhållande och behov av Den/Det som är större än oss själva

Denna vår oskuldsfullhet förlöjligas och förringas ännu som att vara mindre värd och som man måste förtrycka – och som därmed utnyttjas till fullo av de som inte bär på denna oskuldsfullhet.
Alla våra sånglekar som kommer fram vid våra högtider är just beviset för att vi har förmågan att ta fram vår oskuldsfullhet.

Inte ens de nordiska länderna är bärare av samma oskuldsfullhet – samma innerliga mjukhet! Det är så det hela är skapat – inget värderande men hur Spelet ser ut. Vi har Nyckeln till Helheten❤

Och detta är den allra största Gåvan vi kan ge till Mänskligheten! Vår oskuldsfullhet och vårt Helhetsseende.  

nystrom-jenny-1854-1946-sweden-dans-kring-granen-955235

Jenny Nyström

Våra sånger och sånglekar bär på så mycken visdom och de har ofta varit med oss överallt.
Nu vilja vi begynna en domaredans,
Men domaren är inte hemma! 
Och alla de som i domaredansen gå
Deras hjärtan skola brinna!
Alla säga de: hå, hå, hå!
Alla säga de: nå, nå, nå!
Har du drömt om din käresta i natt,
skall du mot ljuset le

”Men Domaren är inte hemma!!! ” – dvs det finns ingen som egentligen dömer dig – men folket i samma dans håhåhåar och nånånåar – alltså ”folkdomstolen”.
Men i vårt eget hjärta finns kärleken som vi alla söker… Och ingen domare!

Och den oskuldsfulla tilliten till våra medmänniskor har – iaf för många som bott på landet inneburit,  att vi sällan låst våra ytterdörrar – möjligen att vi lagt nyckeln under dörrmattan.

Men mitt i all denna oskuldsfullhet måste vi samtidigt se till att skydda den – att sätta gränser!!! Vi har ett Ansvar först och främst gentemot oss själva.

Men alltför många svenskar skäms för denna vår oskuldsfullhet och försöker ta avstånd från den och mycken inblandning och ytlighet har förmörkat och dolt denna vår Gåva. I Sverige anser man sig som barns företrädare – med cykelhjälmar och barnsäkra ugnsluckor – allt medan man i verkligheten skäms och skuffar undan det verkliga inre Barnet – sin egen oskuldsfullhet.

Och de flesta svenskar har ännu inte fattat att vi är fullständigt unika – vi har det fullständiga djupet och höjden inom det mänskliga medvetandet i vårt själsliga program – inget annat land har detta!!!

Ett annat inlägg på samma tema:
https://gunillasolara.wordpress.com/2012/10/30/den-kvarglomda-oskulden/

luciafint

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Gud är god

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJa så är den absoluta Sanningen❤
Ju mer man ger upp alla sina motstånd mot livets flöde – desto mera kan man/jag känna den enorma Kärleken som är inbäddad i allt det vi kallar Livet och Skapelsen. Det är själva motstånden – rädslan för vad som kan ”hända” i alla möjliga situationer och ögonblick, som gör att vi inte kan känna själva Kärleken bakom och i alltihop. Vårt ytliga försök till att kontrollera och utifrån – genom handling, åsikter och alla möjliga garderingar – blir till oförmågan att känna  Kärlek till oss själva och därmed också vår omgivning.

Gud är så stor – så det blir omöjligt att ta in och känna mer än en liten liten del av Guds mäktighet – med både känsla och tanke -Men när vi kopplar bort våra tankar och bara ÄR kan en större del av denna kärleksfulla mäktighet flöda genom vårt hjärta.

I denna mäktighet kan man vila i tryggheten att – Allt är omhändertaget – redan uttänkt av Gud – och absolut enbart enl vårt Högsta bästa – för att vi nu skall uppleva allt mer och mer äkta Kärlek

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVi kan lämna det gamla Spelet (som vi gått med på att först spela med i) – Spelet som var helt uppbyggt på rädsla och Fruktan – p gr a tudelningen i allt. Som gjorde att det alltid fanns dömande inre (och yttre) röster som delade upp allt i gott ont, rätt fel.Dessa gamla mekanismer av ”orsak och verkan” tillhörde hela det 3-dimensionella tudelade planet.

Nu – har ”orsak och verkan” en helt annan mekanism – med energier från högre dimensioner – där tudelning inte längre råder – utan försoning och samexistens mellan våra inre aspekter – När vi blivit medvetna om att det är vi själva som skapar/alltid har skapat alla våra egna upplevelser. Det finns inte längre några stödjande energier som kan döma ut oss. När vi insett att precis allt hjälper oss att finna mera äkta Kärlek inom oss. Ju mindre motstånd mot någonting öht – desto friare kan Kärleken Friheten och lättheten ta plats i våra Liv.

Det finns absolut ingen verklig ”ondska” – ingen ”ond makt” – bara ett programmerat undermedvetet som dömt och dödat i vårt inre och därmed också i det yttre osv – som vi alltså skapat själva – för att få olika erfarenheter – Spelets magnifika mekanismer – innan det åter var dags att vakna upp och förstå/komma ihåg. Och alla själar vandrar vidare för fortsatt utveckling❤ Döden är en illusion.

Ju mindre motstånd – desto mera Kraft får vi till att förverkliga ett nytt Liv. Ju mindre motstånd – desto mera Kärlek – ju mindre motstånd desto mera Frihet – ju mindre motstånd – desto mera Trygghet

Det jag först och främst ville förmedla är Guds oändliga kärlek, storhet och mäktighet – som jag ibland kan ”känna i luften jag andas”. Men den måste förstås upplevas utav var och en för att förstås …❤

Listen to the Angels singing …. Gloria ~~ Gloria …

Ja t o m djuren i stallet skulle sjunga … Gloria ~~ Gloria om de kunde – för själva Gåvan att få uppleva Livet❤ – när man väl sett igenom det gamla Spelet❤

Må all Fruktan lösas upp och den oändliga Kärleken ta plats ❤❤❤

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Vi pressas och kramas ur …

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVi och hela kollektivet – hela Mänskligheten – pressas nu stund för stund – till att ge upp en massa beteenden och tankar från det gamla programmet – det gamla paradigmet.

Ett litet eget inre exempel – – En häst hoppar på en buss full med folk – jag åker i något fordon före – människorna är dock så medlidsamma, att de släpper av hästen – och saktar av lite för att inte köra på den, när den springer mellan mig och bussen bakom. Sen får någon mig att lägga hästen i press under en stor solsäng och jag skall lägga mig där på – jag tar dock lite hänsyn och lägger mig inte så att det pressar ner hans huvud. Sen ser jag hur ett litet föl – som mer liknar ett åsneföl – har kommit ur den pressande fällan. Fölet går in till sin mamma – och allt är kärleksfullt.
Arbetshästen måste pressas ner för att sluta att bara jobba och jobba och slava. Och jobba är detsamma som att öht alltid göra något. Sluta att planera osv.  Den stressande inre rösten som vill att vi alltid måste ha något att göra.

Vi pressas att ännu djupare våga känna och vara i våra känslor – utan någon som helst flyktväg eller mekanism. Hos mig visar pressen från det yttre sig som – nästan ständigt skällande grannhundar och att det nu t ex inte finns en enda blomma att köpa eller liknande, som avlastar känslorna. Känslan av ”det finns ingen väg ut” – tvingad att känna och simma i känslorna. 

Andra kan ha mera omfattande yttre och inre! press – såsom olika ”sjukdomar” eller annat – men allt sker i kärlekens tjänst – för att befria från det gamla programmet av icke kärlek till sig Själv.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • På liknande sätt stoppas nu yttre maktfaktorer – deras maktdominans är bruten – de känner att de inte kan använda maktmedel för att tvinga fram situationer eller människor längre. En del kämpar dock i panik för att försöka på gammalt vis – men det finns ingen underbyggande energi längre. Och människor tvingas – inifrån sitt inre – att ge upp!!! Ilskan som livnärt olika uppror osv, upplöses. Genom hela kollektivet – hos förtryckare och förtryckta strömmar nu upplösningen av ilska och kamp. Människor känner då stor uppgivenhet – då vi alla varit så vana att strida och kämpa för att uppnå något – men detta gamla program fungerar inte längre – och det är helt i sin ordning – kampen måste upphöra!!!

Vi leds – tvingas till att leva i Nuet och att inte veta något om morgondagen – inte ha några ”morötter” som drar oss – utan vi måste lita på att vårt NU har den bästa vägledningen framåt – uppåt – inåt – och lösningar på ALLT. För då låter vi vår Ande leda oss i st f vårt gamla programmerade begränsande ego – det som inte känner den Större Sanningen. Ju mera uppvaknad – desto mera överlämnande till Nuet.

Och människor Jorden runt längtar nu stort efter Frid Fred Frihet – Glädje – Kärlek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , | 1 kommentar

Lyda eller bli fri

OLYMPUS DIGITAL CAMERAI den religiösa kristna programmeringen – som ju hela vår västliga civilisation är uppbyggd på – vare sig man bekänner sig som kristen eller inte — så är dömandet en huvudingrediens.

De kristna försöker förhålla sig till lydnad av religiösa lagar. När de ”lyder” känner de sig lite bättre, än när de inte lyder. För då har de lytt den inre domarrösten. Därför fäktar de allt vad de förmår för att också få andra att lyda. Men under ytan fortgår dömandet för fullt. Man dömer allt som andra gör, tycker och säger som liknar det man håller nere inom sig själv – man projicerar ut sin inre domare på andra. Och samtidigt ser man sig själv som lite ”godare” och bättre än andra. Fast man egentligen bara utstrålar kontroll och dömande – medan man pratar om Gud. Man styrs av Fruktan för att inte lyda och ”göra rätt” i stället för att styras utav Kärlek! Man talar i ord utan andlig substans.

Vad man inte insett är att så länge man låter Domaren styra så kommer man alltid att vara på sin vakt – rädd och ofri och begränsad. Alltid fokuserande på vad andra gör och vad som sker ”därute”. Och man missar helt den sanna kontakten med Gud/Källan inom sig själv.

Men!!! – den stora befrielsen – glädjen – välmåendet – kärleken kan bara uppstå när man slutar döma ut någonting inom sig själv och utanför sig själv. När man förstår att precis ALLT är Guds/Källans Skapelse. Att det dualistiska separerande dömande Spelet bara skulle fortgå – tills mänskligheten nått sin vändpunkt ner i sökandet i det materiella. Att Planen alltid har varit – dit/hit – men inte längre! Sen var/är det dags att smälta ihop tudelningen inom – att försonas med sig Själv!!!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMen många som kallar sig kristna kommer att vara bland de som mest hårdnackat försvarar dömandet och därmed separationen människor emellan. Och bevarar det som vi kallar ‘ondska’. De stannar i sitt huvud och ”lyder” i stället för att koppla över till sitt hjärta.

Att sluta döma är detsamma som att erkänna sin egen oskuldsfullhet – sitt inre Kristusbarn. Och bara så kan vi nå ‘himlen’ och bara så blir vi mera lika Jesusgestalten.

Att döma tillhör det förgångna – de kristna har inte förstått att även Jesus/Kristus har utvecklats – är uppstigen – har övervunnit döden – att hela mänskligheten är i ständig utveckling. De kristna vill bevara det som framkom för 2000 år sedan.

Men  redan för 2000 år sedan predikade Jesus om hur Guds Rike och allt ni söker finns inom er – Om ni inte blir såsom barn kan ni inte komma in i himmelriket – Allt vad jag gör och mycket mera kommer ni att göra i framtiden. osv. Dvs han meddelade hur alla kommer att utvecklas och finna sin egen inre Kraft, Kärlek , oskuldsfullhet och även helandeförmåga mm.

Undantaget är alla de kristna som helt överlämnat sig till Gud och inte längre dömer någon/något och därmed funnit sin oskuldsfullhet.

Denna kristna programmering är också den som styr det hittillsvarande samhällssystemet – man dömer ‘hej vilt’, vare sig man kallar sig ateist, vetenskapare, socialist, moderat eller vad som helst.

Allt som är Vi – är skapat av samma Gudomliga oskuldsfulla kärleksenergi – finns inget undantag.

Gud är stor – Gud är Allt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar