Sanningen – vårt Stora Jag – meningsfullheten

CIMG3247 (5)Delar med mig av några insikter – Sett från ovan – den verkliga Sanningen.

Vårt Högre Jag
Vi är jättestora Ljuskällor – som jättestora strålkastare som projicerar ut/ner vårt Ljus genom stora breda rastersom filtrerar ut vårt Stora Jag i en mängd olika ”boxar” och aspekter. Ner genom lägre dimensioner – ner till/genom lägre energifrekvenser. Därför kan vi inte se Helheten av oss själva. Och olika öppningar i rastret är igenkloggade av vårt tidigare programmerade levnadssätt.

Men nu när vi alla vaknar upp, så blir det allt större öppningar i rastret – och många rasterväggar löses upp och vi kan börja se vårt Sanna Jag.

CIMG3293Vi är det jättestora Ljuset – i ständig kontakt med själva Källan/Skaparen – som delat upp sig självt i rastret för att – faktiskt expandera sig självt genom allt större upplevelser i materian.

* En annan insikt som mitt Högre Jag påminde mig om är att:
Jag och väldigt många andra – känner oss instängda i våra nuvarande liv! Och vi tycks aldrig ”komma ifrån” – komma till något nytt. Vi tycker oss trampa runt i samma gamla. Och det har sin fullkomligt goda mening! Vi leds då till att på allvar möta hela vårt Jag – med alla våra sorger och besvikelser. Om vi genast ”fått det så bra som vi önskat”, så skulle massor av känslor fortfarande bli negligerade – vi skulle antingen ”gå och sova” i våra vackra trädgårdar eller springa på i uppvarvat spinn i olika aktiviteter – eller varva upp i någon ”passion”.

CIMG3188 (2)* En annan insikt – som en annan vägledare delade med sig om – som är viktig för alla ljusarbetare och de som ”går före”. När vi under så många år av inre rening och inåtlyssnande och stillhet – så har vi svårt att riktigt bejaka och tro på det maskulina – på vår inre man. Samtidigt är vår inre man ofta såå rädd att igen ”göra fel” och bli skuldbelagd! Men vi måste börja bejaka de Gudomliga manliga aspekternaför annars stannar allt bara vid drömmar – utan förverkligande!

Jag kan se detta hos mig själv – hur jag nästan ”förbannat” allt maskulint handlande runt mig – för det har bara betytt skövling och ett stort oväsen från maskiner – ständigt störd Frid – hänsynslöshet. En djup besvikelse och misstro på männen sedan Tidens början. Men det Gudomligt maskulina måste samtidigt bygga på alla dessa lägre dimensioner hos det maskulina – själva grunden – Kraften och handlingsviljan måste vara med. Så en försoning med det lägre maskulina måste ske……

Men det Gudomligt maskulina – lyssnar på det Gudomligt feminina – innan något skall göras!!! Det är den stora skillnaden!

CIMG3295

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Den kollektiva Sorgen

CIMG3247 (5)Ett djupt – utbrett och tydligt tecken på den kollektiva sorgen är – allt detta svarta som oftast dominerar i den synliga samhällskroppen. Svarta kläder har varit dominerande i många år nu och svarta möbler – svart och vit inredning räknas som  ”trendigt”. Men de som följer dessa trender förstår inte varför ännu. Svart och vitt är ”modernt”. För att man letar efter kontraster och kickar för att känna någon slags liv. För att känna att man lever, måste ännu många göra sig ”moderna”.

Men bakom allt detta svarta ligger en djup sorg. All den sorg som skapats genom att man fullständigt deltagit i Slavprogrammet – och därmed alltid övergett sitt sanna egna Själv! Alltid tvingat sig till olika saker – för att ”få pengar” – för att bli bekräftad i det yttre genom materiella ting och människor – genom att få ”höra till”. Det ständiga sökandet bort från sig Själv. Samtidigt ser man sorgen och ”det svenska CIMG3184vemodet” som något ”naturligt”. Som resultat och som skyddsmekanism har många då också lagt ilskan ovanpå sorgen – för att försöka undgå att känna allt det sårade inom.

Sorgen över övergivenheten av Självet – sorgen över besvikelsen över livet så som det gestaltas när man förblir som slav under ett kollektivt måsteprogram. Sorgen över drömmar som aldrig blivit sanna – sorgen och besvikelsen över att det materiella inte gav ”lyckan” – eller att det materiella ännu ”fattas”.

Sorgen för många – över att känna sig ”som att om man aldrig fått vara med i Spelet på riktigt”. Att man alltid känt sig utanför eller inte ”tillräckligt värdefull” osv. ”Alla andra lyckas.” Sorgen över att man aldrig ”ingått i gänget”. (För att man helt enkelt inte är skapad som en gruppmänniska, utan som en ”soloartist”.)

CIMG3130 (2)Men i grått beiget och svart gömmer man sig i slaveriets olika kugghjul – för att ändock  ”höra till” eller just för att gömma sig. Dessa ”färger” som inte ingår i själva Livets palett. Och allting fortgår bl a därför att alla de som producerar tingen – modeskapare, designers, butiksinnehavare, personal, kommunfolk – upphandlare osv – själva är så djupt inne i Slaveriets alla måsten och tvång, så de kan bara tänka fram mera av sådant. De kan inte se skönheten i Livet och kan inte glädja sig åt det sanna Livet och kan därför inte tänka ut något äkta vackert och livsbejakande. Alla slavar lever i symbios – tills olika delar – som tur är ”drabbas” av något, så att ett uppvaknande kan ske.

Det är bara alla vi som har lämnat slavhjulet – som kan se förödelsen och bristen på Liv. Alla vi som står utanför – för att just kunna visa vägen ut ur det hela – höja det kollektiva medvetandet – och mest ”bara” genom vårt eget leverne.

Att äldre människor ibland ”tonar ner sig” i färgerna/livets frekvenser är förståeligt – de förbereder sig för att lämna. (Inte alla äldre gör dock så). Men att massor med unga och folk ”mitt i livet” hyllar döden mera än livet – det är sorgligt. Att de inte under ytan av trendkänslan – egentligen tror på något verkligt kärleks- och glädjefullt Liv.

Vi måste känna – stilla oss och lyssna in på vår egen sorg – för att bli fria  och så att det större kärleksfulla Livet kan ta plats – inom och utom.

Det sanna Livet är oändligt färgrikt — pulserande äkta Liv – Frihet – ”herre/dam” i sitt eget hus”…

CIMG3137

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Den förtryckta fängslade Urkraften

Gunilla Solara Rundby:

Det här inlägget känns fortfarande mycket viktigt – då vi måste omfamna hela det Feminina i Skapelsen – och  Moder Jords alla attribut. Och alla som ännu förnekar måste börja inse. Alla våra instinkter och känslor måste fullständigt accepteras och integreras i vårt Nya Jag. Och allt det djuriska inom och alla sniglar, myror, råttor, rådjur och annat, som ännu ”inkräktar” på vårt dagliga liv – måste neutraliseras. Och olika ”dödar” och dödande måste neutraliseras mm… Död och Förmultning är också Liv! Moder Jords hela Rike måste vara med – och ingen rädsla kan vara kvar varken för Död eller Naturkrafter mm.

(Hos mig kan det t ex bestå i att ta reda på döda luktande fåglar under sängen . tvätta bort gästande kattpink på fåtoljen, handskas med mängder av rödmyror och flygmyror, kilovis med sniglar mm- men andra kan säkert ha tuffare integrering…)

(Och att acceptera min egen ilska och ibland uttrycka den, när jag ser vad som ännu görs mot Naturen i min närmaste omgivning. Ilskan har i processen sin rättmätiga plats inför skövlingen av det Feminina och Moder Jord. En sådan ilska – är ren Kraft som tar oss bort från sorgen i det hela. En ilska/Kraft som nu inte längre utgår från något underläge/maktlöshet, utan som en jämbördig Kraft!)

Originally posted on Gunillasolara's Blog:

ALLT det som tryckts ner under människans tid på Jorden måste nu förlösas. Att människan och framförallt männen har tryckt ner, härskat, våldtagit den Feminina delen av Skapelsen och Kvinnan – måste självklart ge en massa omstörtande händelser när det hela skall frigöras.

Under och med denna förlösning finns själva Urkraften och Moder Jords hela energipaket. Man kan säga att allt det döda uppstår igen. Kvinnors historia blir också synligt i form av en stor sorg och vrede. Då kan man inte förvänta sig att skéenden kan ske på ett behagligt sätt. Så mycken våld som använts för att trycka ner allt detta – innebär ju också att det förtryckta Hon har med sig en massa sorg och aggressioner, för det som Hon utsatts för. Förtrycket har skapat slaven inom både kvinnor och män – men kvinnor har fått utstå enorma sorger och fängelser. Den manliga kraften har också bl…

Visa källa 543 fler ord

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Meningen med Livet …..

CIMG2663Vartenda litet steg – vartenda ögonblick har sin absoluta mening i vår livsresa – vår utveckling. Det finns absolut inga ”snedsteg” ”misslyckanden” ”felval” eller förspillda ögonblck! Vartenda år månad dag timme ögonblick har sin absoluta meningsfullhet – när man ser Helheten av det. Om vi går åt höger eller vänster bakåt eller framåt, så har det sin absoluta meningsfullhet.

Vartenda stopp – varenda, som vi ofta uppfattar ”meningslösa dagar och stunder” har sin fulla betydelse. Varenda upplevelse som vi tycker ”drabbar” oss, är mycket viktig för vår fortsatta utveckling,

CIMG2896 (2)Vårt enda mål är att upptäcka och vara i NUET. I Nuet finns den allra klaraste uppkopplingen till Källan. Det är inga resultat eller yttre eller inre mål som är meningen – utan uppkopplingen till Nuet och Källan. Därifrån styrs vi till allt större upplevelse av det kärleksfulla Livet på Jorden.

När vi t ex uppnått något slags yttre mål, känner de flesta lite glädje – men sen kommer besvikelsen – ”jaha och sen då…!?” Vi är så hårt programmerade i det gamla Spelet av att mål och resultat är det viktiga s k ”framgång” yttre materiell eller mänsklig bekräftelse mm. Att när vi har uppnått det och det – då kommer lyckan – och vi kan stanna där och ”vara lyckliga”.

Det är de maskulina energierna – den vänstra hjärnhalvans dominans över den högra – som blir till enbart målinriktning. Som ”kör på” utan inlyssning på hur det verkligen känns under tiden, utmed vägen. Men vi måste inse att efter varje ev resultat/mål som CIMG2880uppnåtts, så står vi på en ny energiplattform och mera önskningar och mål får oss att fortsätta sträva framåt och expandera – både i upplevelse av Livet och rent energimässigt.

Strävan i sig är inget fel – men den måste utgå från Nuet – så att vi har kontakt med vad vi verkligen vill.

För att inte hela tiden ”drabbas” av besvikelser – måste vi lära oss att överlämna oss helt till Nuet.

Vartenda steg och ögonblick renar och utvecklar oss – tar oss framåt inåt utåt – expanderar vår livsenergi.

Vi är hela tiden på väg – inget i hela Universum står stilla.

CIMG2881

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

When Fear comes knocking …

CIMG2674”When Fear comes knocking – let Faith Answer the Door” – en underbar sångstrof (och gospelsång).

Ja vad  kan vara sannare än just denna Surrenderväg mot Friheten. För när rädslan försvinner – då blir allting möjligt. Det är endast olika rädslor som stoppar våra drömmar. Och då menas inte framförallt att vi skall klättra i bergstoppar och annan gammelvärldsprestation. Utan följa själva Hjärtats önskan om att vara göra och skapa.

CIMG2850Att med Tillit öppna oss och möta alla ev rädslor som kan vara kvar – de är bara gamla tankespår, utan verklig substans. Bara program från det gamla dataprogrammet som inte längre har någon bäring. De löses upp genom Tilliten – energin blir omvandlad till livskraft i stället.

Att ha total tillit till att just vårt liv (och alla andras) – är värdefullt och menat att upplevas i full Kärlek Frihet Lätthet och Glädje. Det finns inga ”speciellt favoriserade” människor – alla är lika värdefulla och har Universums tillåtelse att leva ett gott och kärleksfullt Liv. Har full tillåtelse att leva efter sitt Hjärtas önskan. Det är bara vi själva och våra egna tankar och rädslor som ev stoppar.

Det finns ingen konkurrens, tävlan eller brist på något – allt finns i överflöd och var och en skapar helt sin egen livsväg och förmåga att ta emot Livets alla gåvor.
Gammelvärldsmål om ”karriår”, positioner, yttre bekräftelse osv, blir till åtyervändsgränder. Men det är ändå alltid vårt Högre Jag som styr det hela – och om vi ännu behöver undersöka vissa stickspår som inte leder till direkt glädje så är dom helt ok – men sedan leds vi allt mer mot det som ger inre glädje och mening.

When Fear comes knocking …

Ju mer vi litar på att Den Goda Kraften ligger bakom precis allt! – desto ‘godare’ och lättare kommer vi att uppleva Livet.

Tilliten liksom smörjer – bäddar in – rensar och öppnar upp vårt Hjärtas väg.

Ju mer Tillit – desto öppnare och lättare blir vår väg framåt!

Det här är ett Gott – överflödande rikt och välvilligt Universum!

Att känna sig älskad av Skaparen och hela Universum är vägen till all slags lycka <3 Man kopplar då upp sig –  och in till all slags Kärlek och Glädje i Livet. Man öppnar Kanalen <3

***** Läs gärna också min blogg G S’s Foto och Tankar – länk till höger <3

CIMG2796

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Skaparen styr ALLA våra val

guldängelDet härskar ännu en grov missuppfattning/programmering – att alla har en fri vilja – och att människor bedöms efter sina livsval. Att bara de ”goda/godkända” valen accepteras. Att alla måste framför allt vara ”goda” lydande bl a kristna normer.

Men men men! – så totalt missvisande. Då Gud/Skaparen ligger bakom och i ALLA våra livsval!!! Vi är skapade att välja och uppleva olika kontraster av Livet på Jorden – så att vi får olika erfarenheter för att sen gå vidare och för att undersöka vad vi verkligen vill ha och behöver för ett kärleksfullt Liv.

Det är Gud/Skaparen – som genom ”mellanstationen” vårt Högre Jag/vår Ande – – drar i alla våra trådar. Som gör våra val. 

Livet är skapat för ständig utveckling – men många – bl a många kristna tror att man skall uppnå en viss ”godhet” och sen stanna där. Men Gud har skapat oss just för att ständigt söka nya erfarenheter. Och alla har sin egen personliga resa och utveckling att följa – som inte kan jämföras med någon annan.

CIMG2626 (2)Vi är här för att bli allt mera levande!!! – inte för att bli ”goda helgon”! Vi är här för att kanalisera själva Livets ström – och expandera den – så den omfattar allt levande – till slut.

Världen behöver levande människor som älskar sig själva och därmed expanderar det Gudomliga Ljuset!

Att sluta döma sig själv – sluta tro att vi gjort något felval eller annat – är det enda som för oss framåt och närmare Gud. Allt annat är att upprepa ett gammalt fängelsetrauma – ett Spel som inte är Sanningen.

Sluta döm dig själv – och därmed också alla andra – och du blir allt mer ditt Sanna Jag – det Jag som liknar den verkliga större uppståndne Kristus (inte den lidande Jesus)!

Och alltså finns det ingen som helst skyldig eller någon skuld!!! – då ALLT är Guds design – tankeprogram. Det har ”bara” funnits en tudelning, en separation inom oss – som nu är på väg att återförenas – smälta ihop. Allt enligt Guds Plan. <3

Ett inlägg till stor del  inriktat till de som betecknar sig som kristna – men de kristna värderingarna finns i hela vår samhällskropp – och värderingarna haglar och styr överallt..

Dessutom är ALLT ALLT ALLT som nu sker – en total rening – från allt vad vi samlat på oss på vår livsresa – ingenting ”drabbar” oss – utan det är Skaparen som nu skalar bort allt som inte är kärleksfullt mot oss själva. Skaparen skalar och skalar av allt som är i vägen för kärleken – tar oss inåt och inåt så vi når vårt Sanna Större Jag. Som blir till en allt större innerlighet – frihet och lätthet. <3

***** Se gärna också min blogg Foto och Tankar – länk till höger <3

CIMG2630

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Smälta ihop den Gamla & Nya Världen

CIMG1845 (2)När vi allt mer börjar befinna oss i ”Den Nya Världen” och får tillgång till allt mer positiva känslor och upplevelser – är det verkligen dags att inse att: Vi måste låta hela vårt Jag smälta ihop med den Gamla Världen, vår yttre omgivning. Vi behöver inte delta i en massa gammalt, men vi skall inte ta avstånd från den. Utan bara vara neutrala till den. Vi skall fortsätta ha vårt fokus på det goda inom oss – fortsätta tro på och känna den oändliga Kärlekskraften inom oss – även när omvärlden tar stor plats och vill dra oss bort från oss själva.

Om t ex lugnet störs av oväsen – fokusera på det goda inom och det goda som är på väg att skapas. Fokusera på det vi drömmer om och vill skapa! Se att precis alla – är CIMG2382på väg att vakna och utvecklas! Absolut ingen och ingenting står stilla – allt är utveckling! Även om det verkar negativt, så är det ändock ett steg i deras utveckling. Alla utvecklas – men alla är på olika nivåer av denna utveckling! Alla följer efter – och vissa går före och expanderar Ljuset och medvetandet – i ett oändligt tåg av fallande ”dominobrickor”.

(Om vi fokuserar på ”usch vilket oväsen” – så göder vi oväsendet – vi stänger då av vår kontakt med det goda inom oss och kan då inte ta emot det goda resultatet. Universum ger oss då ofta mer oväsen- tanken ”att det aldrig skall bli lugnt” – skapar det vi vill bli fria från). Att då lyssna på sin ev. ilska och besvikelse, löser upp den inre konflikten. (Inte alltid så lätt, men den enda vägen till befrielse.) Detta gäller i alla former av att andra människor – omvärlden vill stjäla vårt fokus.

CIMG2395Ingen kan kontrollera andra eller sin omgivning annat än tillfälligt – en kosmisk omöjlighet. Har man t ex besvikelse inombords, så ger yttervärlden oss möjlighet att lyssna på den – allt är uppväckarenergier/skapelser. Ingen slump existerar – ingen verklig illvilja osv – bara kärleksfull RENING!!!

Om ev förstörelse ännu sker i Natur och omgivning – fokusera på det goda inom och det goda som är på väg. (Om vi fokuserar på förstörelsen, så göder vi förstörelsen!!!) Vi måste göda det goda för att det skall växa!

Det finns ingen i omvärlden eller några mörka krafter som vill oss illa! Och alla gör precis så gott de kan – ingen gör fel – men man har alltid möjlighet att välja en kärleksfullare befriande väg.

Den Gamla och den Nya Världen ÄR ETT – skall inte separera – alla är på väg.

Kärleken väller fram och gör rent – på alla områden!

CIMG2383

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar