‘Vanliga’ mänskor visavi ‘indiska’ mänskor

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOfta sägs t ex hinduism och buddhism – det österländska livet – vara så fredligt och beundransvärt – till skillnad mot alla våra västerländska uttryck. Och det är absolut inget ”fel” på dessa vägar och religioner. Men dessa vägar kan aldrig innehålla det fulla vibrerande Livet! Däremot har många människor ett ”indiskt inre program” och måste då följa just det programmet när dom vaknar upp. Och de är varken bättre eller sämre än alla som tvistar och deltar i separationsprogrammet.

Men det fulla Livet kan bara upplevas av dom som deltagit djupt i separationsspelet – när detta väl är omvandlat – transformerat – försonat! För ju djupare man haft kontakt med det jordiska – desto mera livskraft har man ‘investerat’ ner i materian – Moder Jord. Och därmed får man tillbaka den kraften grundad, pulserande och mångfaldigad – när man väl vänder tillbaka. För då/nu är den i kontakt också med det högre Gudomliga. Det blir liksom Livskraft rakt uppifrån och ner.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

För en människa som deltagit i djupet, så synes den ”indiska vägen” vara en sömngångarväg – lugn och mjuk, men utan verklig kraft. Mera som ett stillastående vatten – som Ganges … Men de som på allvar går ‘indiavägen’ är fullt nöjda med just sin väg – de kan inte sakna något som de aldrig haft eller varit i kontakt med. De har inte investerat i djupet. De har ingen energi att hämta upp ur Jorden. Det är bara så det är.

De som går ”den indiska vägen” blir sällan oberoende självständiga individer. De förblir oftast gruppmänniskor och ‘lyder’ ofta gurus.

Men de som ‘investerat’ sitt Större Jag – sin Själ – sina energier ner i materian och djupt in i separationsspelet – kommer hela tiden att sakna sina ‘nedplöjda’ delar – ända tills de hämtar upp dom igen och transformerar dom – genom att förstå, acceptera och älska dom. Så länge man undviker sitt mörker och sina bottnar, kommer man att ständigt ha en sorg i botten, som förhindrar den sanna livsglädjen!

Inget fel i att ”ta in” lite indiskt emellanåt – men som huvudväg är det ingen helhetslösning för alla oss som deltagit på djupet.

Jag ville bara renodla lite – för de som kanske ännu tycker sig vara så kämpande och som kanske önskar att de vore si eller så – så där lugna och harmoniska och liksom flytande – och som aldrig ifrågasätter.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Ett vimmel av konfliktzoner

OLYMPUS DIGITAL CAMERADet existerar inte en enda gruppkonstellation – och troligen inte heller speciellt många individer i vårt samhälle – som inte vägrar/ inte har förmåga att ta in en annan företeelses värde eller verklighet. (Svårt att sätta ord på denna förvillelsemix).

Vi har alla kristna som starkt opponerar sig mot all slags uppvaknande nyandlighet. Där t ex yoga görs till något ”väldigt farligt” och där man till viss del lyckas stoppa sådant välmående och avslappning i skolan. Där fullständig Närvaro (ibland betecknat som mindfullness) anses ”farligt”!!! Religiösa går ofta till stor attack mot allt som kan rubba status quo och som andas uppvaknande.

Vi har alla ateister som i sin tur går till stor attack mot allt som andas religiöst – mot allt som kan förknippas med att vi människor också är andliga varelser.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vi har alla vetenskapsfanatiker som aldrig kan erkänna att människan också är andlig. Förnuftstron vill ofta diktera över andras andlighet och vad som skall finnas i samhället..

Vi har en stor mängd män, men också kvinnor som absolut inte vill höra talas om feminism. Som vägrar inse det gamla Spelets patriarkala dominans – som drabbar alla. Verklig jämställdhet går man ofta till attack mot.

Vi har ”ljusarbetare” som vägrar befatta sig med mörkret – och som ”flyter ovanpå”.

Vi har djurätare som oftast hävdar sin ”rätt” att jaga, döda och äta djuren. Djuren själva har ingen talan – kan inte komma undan, utan blir till deras slavar och som ständigt är ute för att döda dom! En ständig rädsla och lust att döda fortplantas i samhällskroppen.

Sen har vi förstås alla s k ”goda” som alltid ser sig själva som ”bättre” än alla andra – ständigt på vakt och jakt för att kunna döma andra….

Vi har många politiker och makthavare som föraktar allt som är svenskt och som vill nedmontera allt som andas svenskhet – till förmån för allt som inte är svenskt. (Mindervärde och förakt)

Vi har alla som ännu inte mött sin egen svaghet, som inte kan erkänna att vissa ”bidrag” behövs för att människor skall överleva trots sjukdom och kriser. Alla dessa som ser ner på ”bidragstagare”. (Alla politikerlöner, subventioner och dyl är lika mycket bidrag. Och allt kommer från den Universella skattkistan.)

Vi har alla som ivrigt upplyser om det som är ”fel” i samhället, men som vägrar erkänna att Jorden och Naturen behöver rening, hänsyn och omvårdnad. Man går ofta till angrepp mot de som vill vårda. (Starkt förnekande av det femininas värde i Skapelsen).

Osv – det vimlar av motsättningar överallt.

Öht så – de gruppkonstellationer som existerar kan oftast bara se en sak – de kan aldrig se någon Helhet. Och från denna plattform av att se från en vinkel – bygger man sen upp olika motståndare som man kan ”kriga” mot. Det finns inte många som är öppna för att se nya vinklar – för att ta sig ur alla ”problem”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Så fort någon avviker från det sammanhållande ämnet i gruppen – så skär det sig.

Inte så konstigt att inte ett enda  politiskt parti  kan tillfredsställa medborgarnas intressen. De står (ev i bästa fall) upp för en fråga som ev kan vara bra för landet och människor – sedan har de frågor som står för det direkt motsatta.

Så nog har vi verkliga krig inom landet Sverige – inte bara mellan invandringsfanatiker och dess upplysande kritiker. Inte bara mellan makthavare och folket. Inte bara mellan media och folket.

Det finns en otrolig massa enkelspår i vårt samhälle. En massa enögdhet (symboliskt tydligt genom en mängd bilar med bara ett lyse – sådant som nästan aldrig förekom förr …..)

Kriget inom människorna är högst påtagligt. Det vimlar av ”vi och dom” på alla plan. – Inbördeskriget i Sverige.

En helhetsseende människa kan aldrig uppleva tillhörighet i alla dessa begränsande konstellationer.

Men alla dessa motsättningar – krig – är enligt Planen meningen att vi skall försonas med!  Allas inre krig, inre våldtäkter och tvång skapar dessa motsättningar i samhället. 

Att se och ta in -och för mig – att transformera alla dessa sammanlagda motsättningar är både en stor sorg och en glädje … längtan efter fullkomligheten är stor … <3

(Ibland är det Bliss och ibland är det kaos”teori”.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Den oändligt Kärleksfulla Skapelsen

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHur i alls sin dar har jag/vi – kunnat tro att Världen – Planeten – Livet har varit ämnat att gå mot total destruktion och ett ständigt lidande… ! När man känner Skaparen – så inser man att ALLT lidande och mörker och ovetskap har varit planlagt att upplysas och upplösas till slut – när Tiden är inne. Och den Tiden är sannerligen NU! Och att detta sker i detta Liv – i denna Tid – på Jorden – i våra fysiska kroppar. Och inte i någon ‘avlägsen’ Himmelstillvaro.

Ju mer man vaknar upp och kommer ihåg – så inser man den enorma Kärleken som ligger bakom och inbyggd i hela alltet.

För de som ännu fokuserar på allt mörker som Ljuset trycker fram – så är det ännu förstås svårt att inse detta.  Allt det som vi i årtusenden lagt på oss av erfarenheter av lidanden och tron på att ‘mörka krafter’ har någon slags makt över oss. Alla dessa ”bevis” på att Världen är ond. ALLTID SKAPAT AV VÅRA TANKAR!!! – ”Världen är ond och lidande är normalt” – har skapat just det onda! Slut på detta nu!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sluta fokusera på ”vad som kan hända” . Det enda som kan hända är vad du/jag/vi själva skapar! Och det som händer är alltid – förbehållslöst – till för att väcka olika ännu nedtryckta känslor. Men också allt mer och mer kärleksfulla händelser, möten och känslotillstånd. Allt mer och mer innerlighet och äkthet.

Igen – det känns nu verkligen absurt att tro att ett ständigt lidande och prövningar till max måste fortsätta.

Det gamla programmet -matrixen har upphört. Det som ännu återstår är enbart reningar – rensningar från hela det gamla tankeprogrammet. Och bara stor Kärlek och välvilja ligger bakom.

Tänk Kärlek – Välvilja – ”Det här är ett Kärleksfullt, vänligt, snällt  och överflödande Rikt Universum” — och det blir vår Nya Skapelse! Känn Tillit och alltid Tillit! Lita på det Goda nu i stället för hela det gamla tvivlandet, rädslan , oron och självkritiken.

Det ”bara slog mig” hur befängt att tro att Skaparen skulle göra någon slags ”misstag” och överlämnat sin skapade älskade Mänsklighet till någon slags ”evigt lidande”.

Vi är alla innerligt älskade.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Så mäktigt och kärleksfullt …

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJag blir allt mer ödmjuk, tacksam och nåderik inför denna gigantiska Plan – scenariot som utvecklar sig – ju mer jag vaknar upp och kommer ihåg. Så stort mångdimensionellt och oändligt ….. Jag blir djupt rörd när t ex en annan Vägvisare/Gatekeeper som lever på/vid Mount Shasta och som är i ständig kontakt med andra dimensioner och Galaktiska vänner  – delar med sig —
Jag delar med mig av hennes upplevelse för den berörde mig djupt.

Hon berättar hur hon en natt fick besök av en lite åldrande ljusgestalt med blont hår och som hon kände djup samhörighet med och hon kallade honom David. Hon bad honom sjunga för henne – han log och försvann i Ljuset. Morgonen efter kommer budet att David Bowie lämnat Planeten.

Han lämnade Planeten via portalen Mount Shasta – Och hon säger att många  tusen passerat där den sista tiden:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

”During the migration I saw thousands of people leaving through the Gates. like a flip-book or deck of cards, one face after the other, going, going, going. Gatekeepers see HUmans and other beings come and go all the time, that comes with the job, however to have thousands of beloveds passing through my personal space on their way out through Shasta (Inter-Galactic Gate) was overwhelming. Three day’s worth of mass exodus visions, then it slowed down to normal level. This is largely pre-cog activity, so I expect many to be transitioning this year.”

Det känns så stort och samtidigt betryggande – hur alla fortsätter ”äventyret” någon annanstans. Absolut inga liv eller ‘dödar’ är misslyckanden. Bara erfarenheter för själskonstellationen.

Mount Shasta är portalen till/från  Sirius. Jag minns min Andes vägledning för länge sedan – när Estonia sjönk. Alla dessa människor som lämnade Planeten tillsammans då — de ‘sögs’ upp av en stor Siriusstråle. Kärlek och bara Kärlek bakom allt!

Och jag känner stor Kärlek till scenariot som utspelades för 2000 år sedan (eller i den parallella verkligheten) – så otroligt mycket inbyggd Kärlek som fanns i detta kärleks/dödsdrama…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vi upptäcker allt mer att vi är multidimensionella – öppnar upp oss för alla andra verkligheter – som är lika sanna som den gamla 3-dimensionella. Öppnar upp oss för att vi är systrar och bröder med alla på andra planeter – öppnar oss för att vi är djupt förenade med djur och natur – skapade utav exakt samma Kärleksenergi och med medvetande.

Och apropå Kärleken bakom allt — ALLA ev. stängda dörrar, uteslutningar eller liknande, är absolut bara för vårt allra bästa. Många har kämpat och fortsätter kämpa ”för att få vara med – få höra till” osv – och då leder vårt Högre Jag nu allt oftare oss bort från sådant beroende. Oftast känner vi oss då djupt sårade – som ”att det skulle vara något fel på oss”. Men det betyder bara att vi håller på att utvecklas – leds till att befria oss från sådana beroenden. Och att vi inte skall delta i en massa som tillhör Den Gamla Världens drama eller ‘nöjen’.

Och Tidslinjerna, årstiderna – verkligheterna smälter ihop – blir allt mer till det oändliga NUET …. <3

CIMG2630

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Det rivs ner för att bygga nytt

OLYMPUS DIGITAL CAMERAÖverallt rivs det och trasas sönder – både i det inre och det yttre. Och det är en helt nödvändig process för att lösa upp hela det gamla Spelet – paradigmet – snarorna och fängelserna – alla bindande energitrådar som har begränsat våra liv.

Alla gamla tankeformer måste lösas upp! Alla gamla ”om jag gör si – så kommer resultatet att bli så.” Den gamla orsak och verkan-formeln har ingen ”naturlagskraft” med sig längre. Inga underbyggande energier. Bara de rent fysiska – om någon slår mig – så gör det ont. Men orsaken till slaget och befrielsen från mera slag, kommer först och främst från – oss själva.  Inte — ”någon slår mig för att han är dum och jag ett offer!”. (Orsaken har alltid  utmynnat från oss själva – men vi har inte varit medvetna om det.)

Hela vårt inre Hus – alla våra väggar – vår kropp och vår varelse – där vi på något sätt ändå känt oss ‘hemma’ rivs nu ner. Det går inte att bygga nytt inom de gamla murarna – ramarna. (Obs stora yttre hus är inget tecken på stort medvetande – utan bara på stort fokus på det materiella….) Vi skall bygga nya hus där vi fullständigt känner oss hemma och trygga – utan rädslor och tvång – och som är i balans med vad alla våra inre aspekter behöver och vill ha.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det är ett totalt Skifte – det verkliga stora Paradigmskiftet! Där allting vänds både upp och ner – ut och in – och vi måste tänka – oftast precis tvärtom mot det gamla tankesättet! Det är alltså inte bara att det yttre samhällsstyret förändras.

Det handlar alltså inte bara om att avslöja och lysa upp allt mörker, lögner och falskspel (som ännu tillhör det gamla paradigmet) – utan också om att börja tänka PRECIS TVÄRTOM!. — ”JAG SJÄLV SKAPAR MITT EGET LIV GENOM HUR JUST JAG TÄNKER!” Bara jag själv kan förändra min upplevelse av verkligheten – bara jag själv kan ”göra mig själv lycklig”. Bara jag själv kan göra mig själv TRYGG.

Alla våra inre aspekter kommer fram och ger sig till känna. Och det är helt naturligt att vårt känsloläge därmed ständigt skiftar. Ibland kan vi känna oss ganska kalla och oberörda – andra stunder är vi mycket sköra osv … Alla inre röster kommer fram för att bli lyssnade på, accepterade och älskade (även vår inre ‘djävul’ Den som kanske skulle vilja be någon ‘dra åt h-e’) men som vi – när vi accepterat och sagt/tänkt ”jag älskar dig” flera gånger till  (till ‘djävulsjaget’ alltså) — kan vi sen släppa taget om – så att allt kan transformeras uppåt i energifrekvens och till ett högre medvetande – till en allt större förståelse – komma ihåg hur det egentligen är skapat.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stor rening pågår inom oss – av allt gammalt. Därför kan vi inte begära att vi skall känna oss nöjda och glada jämt – men stunder av lycka eller ren Bliss kan dyka upp emellan reningarna. Och det är absolut inget fel på vad vi än känner! Det ingår mycken ‘död’ och brist på viljekraft och mening. Hela vårt gamla Jag skall ju dö bort! Och sen beror det ju på vilken nivå av uppvaknande man ännu är på – ju mer uppvaknad – desto mer accellererande rening.

Min egen inre nattliga rening kan t ex bestå av att jättestora (3-4 m höga) urdjur av typ ‘strutshästar’, som jag känner igen –  nu är lössläppta utanför mitt fönster. Och jag blir rädd.  Sådana Urenergier är lössläppta ur Jorden. För hela Jordens utveckling skall ju nu renas och lyftas upp till högre frekvenser. Och urenergier finns också inom mig – som skall omvandlas och användas. (Inte första gången Urdjur dyker upp ur Jorden – den här gången är de dock med mig i den här verkligheten.) Allt smälter ihop.
Alla sådana reningar gör att jag känner en ännu djupare Tillit – till att Allt är på väg uppåt. Befrielse.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEller – min inre man som nu tyr sig till mig och hans gamla kvinna dör bort (mitt gamla jag) – och då saknar han och sörjer henne – och då blir mitt nuvarande jag som kvinna lessen för att han inte odelat väljer mig – och då vill jag heller inte vara med honom. Så båda är besvikna och upplever det som ”martyriskt – att aldrig få bli lycklig”. Alltså Balans i besvikelserna. Samtidigt är ju då all viljekraft, motivation och handlingskraft borta.Bara som ett exempel på hur det kan se ut inom och varför vi känner som vi gör. Och ett ständigt balanserande mellan alla inre röster pågår.

Bara de som är mera medvetet uppvaknande – kan känna att deras inre löses upp och kan därmed också se och känna upplösningen i det yttre. De som ännu har bepansrat sig bakom gammal penga- och makttrygghet, har inte riktigt fått sina inre väggar raserade ännu och kan då inte heller riktigt se det yttre förfallet. Alltid – Såsom i det inre – så ock i det yttre! Och sen finns det faktiskt några få som inte har någon inre diktator eller offerröster – och de berörs inte av vad som sker i samhället – de bara går just sin egen väg. Och de är varken bättre eller sämre än andra – de har bara ett annat inre program.

Att känna rädslor – är när man förstår det – ett gott tecken – ett tecken på att man håller på att rena sig från det undermedvetna – att det kommer upp till ytan för att kunna ses igenom och så att man kan släppa taget om dom – lite undan för undan. Gamla rädslor har inte längre någon bärande underbyggande kraft att förverkligas – utan är bara tankar och känslor som måste lösgöras. Känn rädslan – då löses den upp! Smit inte från den för då fortsätter den!

En fullständig Acceptans av hela vårt Jag och en fullständig Kärlek till oss Själva i alla situationer måste ske – och vi har ”hela Himlens” godkännande och Kärlek med oss. Allt det gamla dömandet löses upp – med Himlens – Universums – de högre naturlagarnas godkännande.

”Ja det är mycke nu ……. ”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | 1 kommentar

Det rädslobaserade – men uppvaknande samhället

OLYMPUS DIGITAL CAMERASom jag beskrivit förut –Vårt upplevda samhälle är en direkt skapelse av hur det ser ut i människors inre! Vilka tanke- och känsloprogram/energier som individerna sänder ut och därmed skapar.

Apropå en sorts rädsla – t ex någon hyste rädsla för att ”tänk om SD:s hela partiprogram gick igenom – om de skulle bli i majoritet”. Men sådant kan bara ske om det finns underbyggande energier till detta!!! Om en stor del av befolkningen tycker likadant. Däremot tycker en stor del av folket att SD har mestadels rätt när det gäller invandringen – så deras vilja i det fallet har full möjlighet att skapas. På samma sätt har nuvarande samhällsläge skapats!!!

Precis ALLT i samhället bygger på vilka energier som bygger upp det hela. ”Bestämmarna” är bara den synliga toppen på uppbyggda energiberg. Det är inte deras ”fel”. Alla är medskapare!!!

Det är de rädda och kuvade som måste resa på sig!!!

Ännu går massor med människor omkring med sina rädslor – framförallt rädslan för att tala klarspråk – rädslan för att vara helt sann inför sin omgivning.
Och denna rädsla – tillsammans med alla som medvetet går till anfall och dömer andra – skapar den s k ”åsiktskorridoren” – förljugenheten. Och tillsammans med de ignoranta – de som bara ”jobbar på”, varav de flesta ännu drivs av sina rädslor för att stanna upp och känna efter och rädda för att tappa masken.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

En diktatur kan bara skapas – när människor själva kuvar sig och känner sig underlägsna – värdelösa!!! Det är en ren kosmisk omöjlighet att skapa diktatur, där människor inte längre – i tanken –böjer sig!

Det är alltså inte diktatorernas ”fel” att diktatur bildas! Utan allt skapas i direkt och fullständig  symbios! Den som kuvar sig ”behöver” någon som dikterar över sig. Det är rena naturlagar – energilagar som verkar.

Och den underlägsne har starka inre diktatorer – tankeprogram som säger ”du får inte – det är förbjudet – du straffas” om du gör eller säger si eller så. Och det är i detta inre Spel som all verklig försoning kan ske. Genom att lyssna och känna inåt på vad man verkligen känner. Den inre ”diktatorn” ha varit en kraft som försökt skydda individen under resans gång – men nu är det hög tid för alla att ta sig ur alla dessa ”strypgrepp”, som har förhindrat det sanna fullödiga Livet.

Tid att vakna upp! Tid att äntligen försonas med sig själv och känna sitt rätta gudomliga värde och känna sig älskad. Att man är älskad vad man än har gjort – gör – har sagt – säger osv. Bara sådan självkärlek kan befria människan!!! Äkta självkärlek gör människan till en levande fri människa som aldrig kan göra sig själv eller andra illa och som aldrig kan dra till sig något ”ont”.

Genom förmågan till Självkärlek befriar sig människan från allehanda ”plågoandar” och de som absolut bara har förmågan till destruktivt beteende – får möta sig själva – eller lämna Planeten. För det finns då inte längre någon energi som stödjer ett destruktivt beteende!

Äkta Självkärlek gör att vi inte längre har behov av ”vad andra skall tycka och tänka”. Självkärlek gör oss fria att gå just vår egen väg – utan att jämföra eller snegla på hur andra gör.

”Fear not – I bring to you Glad tidings of Joy” – Det starka Ljusskenet från Ängelns uppenbarelse och budskap vid Jesu födelse – Räds inte Ljuset som nu strömmar över och genom mänskligheten – som tränger upp alla våra nedtryckta rädslor – för att helas <3

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Människan = energi – medvetande

OLYMPUS DIGITAL CAMERASett ”från ovan” – sett från högre dimensioner — så är människan och allt omkring henne ‘enbart’ energier som spelar – interagerar med varandra. Vi är såsom ”energipaket” bestående av energier på olika frekvenser — och som hela tiden samverkar med energierna runt om oss. Vi är aldrig någonsin separerade från andra människors energier eller resten av Skapelsen. Separationen är en ren illusion som bara finns i vår gamla tankevärld.

Det finns ingen direkt ”fast” materia – varken våra berg eller våra kroppar – bara energier i form av medvetande som vibrerar på olika frekvenser – dimensioner. Vi är kluster av medvetande.

human-energy(Men inte bara abstrakta energier, utan alla dessa energier är uppbyggda utav total ren Kärlek <3 )

Därför är en stor del av lösningen på alla ”problem” – som vi nu vaknar upp till – när vi skall renas från hela det gamla illusoriska Spelet :

** att  acceptera alla våra känslotillstånd och lära oss att älska oss själva hur och vad vi än känner!!! För då behöver vi inte mera dras med i – stå eller falla med – allt som sker runt om oss. Då behöver vi aldrig mer känna oss hotade eller tvingade av någon eller något! – Utan vi kan röra oss fritt och i frid med vad som än händer runt om. Acceptera – därför att vi inser att:

Det  ligger bara stor Kärlek bakom ALLT som sker! Att allt bara kommer upp till ytan, för att kunna helas och försvinna!

Så länge vi känner motstånd mot något eller kanske allt i omvärlden – så upplever vi världen som fientlig och kampen kvarstår. Om vi sätter upp en sköld mot omvärlden, så kommer omvärlden alltid att slå mot skölden. Det är Universums sätt och naturlag att tala om att ”du har ännu inte accepterat dig själv helt och hållet.” Vi måste lära oss surfa runt i världen (energispelet) utan sammanstötningar. Bli fria och trygga inom oss själva – då kan inget mera störa eller stoppa oss.

TamoraNär vi accepterar och älskar oss själva – vad som än känns och vad som än händer och vad vi än gör eller inte gör, samlar vi ihop våra egna utspridda energier – i stället för att ge bort dom till omvärlden.

Och vår ev familj, grannar, arbetskamrater etc är delar av vårt eget energipaket, som vi är medskapare till – och som vi  delvis skall släppa taget om och samtidigt försonas med. (Allt som är klart destruktivt för oss, skall vi förstås dra oss undan från – det gäller att alltid ha omsorg om sig själv först och främst!)

(En uppvaknad människa måste  vara ”självisk” – inte gammalt ”egosjälviskt”, utan prioritera sitt sanna inre – annars kan hon aldrig bli fri från skuldspelet och stiga uppåt och kan aldrig ta emot sitt Högre Ljus – och hon kan då heller inte vara något föredöme för andra. – kan inte visa andra vägen till  friheten.)

Och när någon – du/jag/vi gör en liten eller stor förändring i vårt medvetande – mot mera självkärlek och självrespekt – så går energisignaler ut i hela energinätet – till alla som har liknande känslor. Starkast signaler når förstås de som befinner sig närmast och som delar ungefär samma tankemönster. Men signalerna går runt hela Planeten och ger olika starka frekvensringar. Vi alla är direkt sammankopplade – hela mänskligheten känner av och transformeras uppåt i medvetandet och i frekvens.

Vi Är Ett – En Mänsklighet – på väg att vakna upp ur den långa medvetandesömnen <3

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar