Lyda eller bli fri

OLYMPUS DIGITAL CAMERAI den religiösa kristna programmeringen – som ju hela vår västliga civilisation är uppbyggd på – vare sig man bekänner sig som kristen eller inte — så är dömandet en huvudingrediens.

De kristna försöker förhålla sig till lydnad av religiösa lagar. När de ”lyder” känner de sig lite bättre, än när de inte lyder. För då har de lytt den inre domarrösten. Därför fäktar de allt vad de förmår för att också få andra att lyda. Men under ytan fortgår dömandet för fullt. Man dömer allt som andra gör, tycker och säger som liknar det man håller nere inom sig själv – man projicerar ut sin inre domare på andra. Och samtidigt ser man sig själv som lite ”godare” och bättre än andra. Fast man egentligen bara utstrålar kontroll och dömande – medan man pratar om Gud. Man styrs av Fruktan för att inte lyda och ”göra rätt” i stället för att styras utav Kärlek! Man talar i ord utan andlig substans.

Vad man inte insett är att så länge man låter Domaren styra så kommer man alltid att vara på sin vakt – rädd och ofri och begränsad. Alltid fokuserande på vad andra gör och vad som sker ”därute”. Och man missar helt den sanna kontakten med Gud/Källan inom sig själv.

Men!!! – den stora befrielsen – glädjen – välmåendet – kärleken kan bara uppstå när man slutar döma ut någonting inom sig själv och utanför sig själv. När man förstår att precis ALLT är Guds/Källans Skapelse. Att det dualistiska separerande dömande Spelet bara skulle fortgå – tills mänskligheten nått sin vändpunkt ner i sökandet i det materiella. Att Planen alltid har varit – dit/hit – men inte längre! Sen var/är det dags att smälta ihop tudelningen inom – att försonas med sig Själv!!!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMen många som kallar sig kristna kommer att vara bland de som mest hårdnackat försvarar dömandet och därmed separationen människor emellan. Och bevarar det som vi kallar ‘ondska’. De stannar i sitt huvud och ”lyder” i stället för att koppla över till sitt hjärta.

Att sluta döma är detsamma som att erkänna sin egen oskuldsfullhet – sitt inre Kristusbarn. Och bara så kan vi nå ‘himlen’ och bara så blir vi mera lika Jesusgestalten.

Att döma tillhör det förgångna – de kristna har inte förstått att även Jesus/Kristus har utvecklats – är uppstigen – har övervunnit döden – att hela mänskligheten är i ständig utveckling. De kristna vill bevara det som framkom för 2000 år sedan.

Men  redan för 2000 år sedan predikade Jesus om hur Guds Rike och allt ni söker finns inom er – Om ni inte blir såsom barn kan ni inte komma in i himmelriket – Allt vad jag gör och mycket mera kommer ni att göra i framtiden. osv. Dvs han meddelade hur alla kommer att utvecklas och finna sin egen inre Kraft, Kärlek , oskuldsfullhet och även helandeförmåga mm.

Undantaget är alla de kristna som helt överlämnat sig till Gud och inte längre dömer någon/något och därmed funnit sin oskuldsfullhet.

Denna kristna programmering är också den som styr det hittillsvarande samhällssystemet – man dömer ‘hej vilt’, vare sig man kallar sig ateist, vetenskapare, socialist, moderat eller vad som helst.

Allt som är Vi – är skapat av samma Gudomliga oskuldsfulla kärleksenergi – finns inget undantag.

Gud är stor – Gud är Allt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Sluta döm dig själv!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJu mer man förstår Spelets alla mekanismer och Skaparens avsikter med det hela, så blir det allt mer absurt att öht döma och värdera vilka känslor som ‘får’ finnas. Skaparen har skapat precis allt som finns inom oss. Både hat, förakt, avsky, rädsla, högmod, avundsjuka, skam, mjukhet, ömhet, sårbarhet – kärlek… Så varför skulle vi då döma ut någon som helst känsla som vi känner – som om just den känslan inte vore tillåten. Det är en rent ‘futtig’ ståndpunkt att tro att människan vet bättre än Skaparen själv!!!

Det finns absolut ingen Högre makt som dömer och värderar oss och alla våra känslor – eller öht vad vi gör eller inte gör. Vi är här för att göra en massa erfarenheter – först genom det tudelande dömande Spelet och sen att vakna upp och åter komma ihåg att vi är totalt älskade och smälta ihop all tudelning inom oss.  Det är enbart den mänskliga folkdomstolen som dömer, som har ingått i det stora Spelet – bluffen. Vi är absolut inte dömda utav någon i verkligheten – men vi själva har lärt oss att döma än det ena än det andra.

När vi nu vaknar upp och äntligen känner allt det som vi gjort mot oss själva genom livet – och genom årtusenden av upprepning, så är det självklart att vi bär på en massa vrede, förtvivlan, avsky, sorg och en massa annat – som bara måste få komma ut och accepteras! Att det sen också återspeglas i det yttre – all denna absurda verklighet – som alltså har pågått i vårt inre hela tiden – allt som vi tvingat oss till och gjort mot oss själva.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Allt vi gjort för att passa in, ”göra rätt”, ”lyckas”, ”göra rätt för oss”, slava för att få pengar i st f att följa vårt hjärta vår innersta vilja, förhållit oss si och så för att behaga omgivningen, fixat till vår yta för att duga, lyda (eller revoltera men samtidigt känna sig undermedvetet skyldig), allt som vi tillåtit andra att göra mot oss, alla värderingar utifrån som vi svalt, osv osv… I årtusenden har vi ‘kört över’ och negligerat vårt allra innersta – det vi verkligen känt längst in. Vi har kört över vårt Sanna äkta innersta oskuldsfulla Jag.

Känslor är energi – förtryckta känslor är förtryckt energi – som vi nu behöver för att i stället skapa en ny och kärleksfullare Värld. Vi behöver den Kraften – den Energin – om vi vill fortsätta leva och skapa en glädjefull, fri och äkta meningsfull Värld.

Allt dömande av Självet är till absolut ingen nytta – för någon. Vi får ingen belöning, varken från Himlen eller Jorden. Dömande ger fortsatt lidande och ett begränsat och kämpande liv. Och dömer man sig själv, så dömer man samtidigt andra – även om man inte uttalar dömande, så utstrålar man dömande. Och den som dömer sig själv – är alltid på sin vakt – för att kunna parera, försvara ev påhopp. Och skenhelighet utstrålar alltid dömande!

Vår Värld är Fri – Himlen öppen nu Är – och vi har nu möjligheten att befria oss totalt och älska oss själva såsom Guds oskuldsfulla Skapelser – och äntligen börja leva ‘på riktigt’.  ❤

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Ilskans positiva kraft

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVad som nu – bl a – kommer upp till ytan både inom det kollektiva och det personliga är – för många – en djup och ‘välgrundad’ ilska. Dels inom alla som vigt sina liv till att upplysa det gamla spelets gigantiska mörker. Och dels inom alla som axlat rollerna som syndabockar. Och dels inom många som försökt att vägleda, men där alltför många av de ‘hjälpta’ bara fortsätter sitt gamla spel.

Det är verkligen dags att acceptera att alla vi som gått före -på olika nivåer – fått ta emot en massa sopor från de sovande. För de få som axlat ansvaret att säga ifrån på olika negativa skeenden i livet och i samhället har bördan varit tung. Och ilskan gentemot alla de som dragit sig undan sitt eget Ansvar, för att i st låta sitt mörker och sina sopor vältras ut över medmänniskor, grannar, medborgare osv.

Så mycket som vi upplysare och ”säga ifrånare” har fått jobba för att föra utvecklingen framåt – alltmedan alla ansvarslösa har bedövat sig med alkohol och en massa annat – eller sportat eller bara jobbat för att få mera pengar eller alla politiker som smiter från allt ansvar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tröttheten och ilskan över alla som smitit undan och som låtit vissa dra hela lasset och ta alla ‘smällar’. Den ignoranta massan som aldrig vågar stå upp för någonting officiellt – grannar som aldrig vågar säga ifrån vid respektlöshet – fegheten och latheten som gör att så många ‘problem’ ännu inte är upplösta.

 

Alla vi upplysare och föregångare har burit ett stort lass medan andra har flytt från sitt eget Ansvar för sig själva. För att åtminstone överleva så har vissa av oss varit dubbelandar – dvs minst 2 inkarnerade själar i en kropp – Jimmie Åkesson är minst en dubbelande (enl min Ande). Själv är jag dubbel sedan födelsen – men numera tusenfaldigad …

Även om precis allt har ingått i Spelet och det är/har varit vårt inre program – så är ilskan mycket berättigad!!! Och den är förtryckt Energi som måste ut och älskas.

Samtidigt i det kollektiva så måste ju en enorm trötthet och ilska komma fram från alla som ”tagit hand om andra som smitit från sitt eget ansvar” – såsom poliser, socialarbetare m fl … – såå många som har ‘offrat sig själva’ i Spelet.

Samtidigt är ilskan också ett uttryck för att vi är mycket arga på oss själva – för att vi tillåtit allt detta. För att vi svalt och tagit in en massa kritik och begränsningar av vårt sanna Jag. Vi måste förlåta oss själva! Och inte mera låta någon/ någonting i den yttre världen begränsa, värdera eller sätta etikett på oss. Vi måste bli totalt självständiga!

De flesta av oss uppvaknade föregångare har nog trott att vägen framåt bara skall bli ljusare och lättare och att vi bara skall pyssla med glädjefulla ting och aldrig mera behöva vara arga mm. Men allt detta är helt OK enl ”ovan” – och ett mycket viktigt skede!

Slut på bärandet av de fega och latas mörker och ansvarslöshet.

De som ev känner sig träffade – må göra det.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Den stora Katastrofen

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJust så känner många av oss – som om en katastrof håller på att hända – nu ofta i dessa dagar. Det är vårt EGO som är dödsförskräckt för att ge upp kontrollen. Vi försöker hålla ihop oss själva och vår världsbild – inför ‘hotet’ att fullständigt ramla ner i ‘tomheten’. Rädslan för det fullständiga ”surrendrandet” – överlämnandet till Gud – Källan – vår Ande.

Många av oss slits nu djupt inom mellan att handla (försöka ta kontroll) och att överlämna oss.. Eller om vi sitter ner och ÄR – kommer det gamla EGOT ganska snabbt att känna sig dödsförskräckt för att släppa taget och ”ramla ner i tomheten”.

Denna känsla av trötthet, förtvivlan, hopplöshet, brist på glädje – skall det aldrig ta slut med alla prövningar och reningar osv. Det är EGOT – den inlärda kontrollmekanismen som nu kämpar för att inte dö. Men självklart måste den dö! Det finns absolut ingen återvändo till något gammalt mönster av reaktion och försök att förändra utifrån!

ALL förändring och upplösning av ev ‘problem’ måste först ske inom oss. Och inifrån ett sinnestillstånd av Tillit och neutralitet kan vi sen ev handla. Alla ‘problem’ löses när de lösts upp på inre plan!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Och så länge vårt Ego försöker pådyvla att något är fel – att vi borde vara lyckligare – att vi borde nu få vår ‘belöning’ för allt arbete osv – så har vi inte ”surrendrat”.

Skällande hundar nu överallt – hos mig – rullgardin som smäller upp som ett pistollskott när jag sover – en kråka kraxande direkt utanför sovrumsfönstret – väsnande grannar. Universum gör nu sitt yttersta för att vi skall vara vakna och bli tvungna att känna det vi känner. (Samtidigt ingår det mycket sömn – när som helst under dygnet!)

Att vara i Flödet – utan att kämpa emot någonting! – acceptera precis allting, såsom händelser och tillstånd som bara måste ske för att vi skall vakna och för vårt kärleksfullaste bästa – för vår väg mot befrielse och kärlek.

Så länge Egot får bestämma, kan vi inte ta emot någon verklig Kärlek, lycka eller glädje. Egot/kontrollen står i vägen för den kärleksfulla Livsströmmen.

Så att känna sig livrädd och desperat är ‘bara’ den kärleksfulla slöjan som är i vägen för vår egen lycka. Vi måste låta den lösas upp genom att våga Vara i den – och falla igenom❤

Vi måste ge upp Egots kontroll och låta Gud och vår Ande ta över styrmekanismen!

Tillit och åter Tillit till Gud inom oss – Vi måste våga falla …

Be och längta …

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Det kärleksfulla Målet/2

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJag vill utveckla det förra inlägget lite till.
Om att allt i det yttre måste vi kunna lämna i tanken och nslorna, för att i stället söka oss och fokusera på/i vårt inre.
Att som många av oss, nu inte längre kan känna igen oss i vårt samhälle och i vår vardag. Att t ex som i min vardag – det nu vimlar av människor från olika länder runt om i samhället och som blivit grannar. Som gör att man inte längre har några gamla spegelbilder eller igenkänningstecken eller ”samstämmighetsplattformar” – inga gamla gemensamma ‘spelregler’ att luta sig mot.
För att vi nu i stället just skall söka allt inom oss. Vi blir helt enkelt ‘tvingade’ att söka bekräftelsen och tryggheten inom oss.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det innebär inte att vi måste tvinga fram någon slags ytlig gemenskap – men vi kan – om vi älskar oss själva – också känna att också de invandrade tillhör Vår mänskliga familj och att vi kan förenas genom våra hjärtan. Men vi kan samtidigt släppa taget om dom. Och det innebär ingen slags ”tycka synd om”, utan var och en har ansvar för just sitt liv.

Och många infödda svenskar visar också upp helt nya sidor, som gör att ”mycket inte stämmer överens längre”. Vi ”tycker” ofta bara lika i vissa frågor. Och det ”skär sig” lite på andra områden. Och ingen människa kan förändra någon annan än sig själv. Och att debattera är ett ordkrig. Det bästa vi kan göra för oss själva – är att släppa taget – uttala vår sanning om det behövs och sen gå vidare.

Alltså försvinner nu allt mer och mer spegelbilder runt om oss – för vi måste lämna hela det gamla tankeprogrammet – måste sluta att söka efter ”igenkänningstecken” därute.

Och om någon t ex avvisar en invit eller kontakt – betyder det bara att vår Ande stoppar oss, då vi söker i fel riktning – bort ifrån oss själva. Och att vi är redo för att sluta söka bekräftelse hos någon annan.

Vår egen bekräftelse av oss själva är det enda som ger varaktig glädje. Bekräftelsen från Gud inom oss. Att öppna kanalen till Källan inom oss – den som ger mer och mer Kärlek och Befrielse – ju mer vi överlämnar oss till Den❤

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Det kärleksfulla Målet

OLYMPUS DIGITAL CAMERADet finns många aspekter och vinklingar på hur vi skall nå det ultimata Målet. För de som menar allvar med sin Uppstigning, uppvaknande och Frihets-väg – så är det stora Målet att helt koppla in/upp oss på våra Högre jag – vår Jag Är-Närvaro – helt koppla upp oss till GUD – KÄLLAN.

Många verkliga Mirakler sker nu – en Gudomlig tid är här❤
Och många av oss, blir nu avklädda hela vårt gamla Jag. Jag vill dela med mig av den kärleksfulle Mirakelpastorn Mikael Skogséns upplevelse:

När han  kände sig djupt trött och uppgiven —
”När jag satte mig ner för att be varför det är på det sättet. Fick jag en uppenbarelse av Jesus. Jag såg mig själv stå mitt i min livsvandring och Guds Faderns ögon föll över mitt liv. När Fadern tittade på mig var det som allt runt omkring mig dog. Till och med gräset dog. All välsignelse föll bort från mig allt som jag höll kärt och vaktade över tynade bort framför mina ögon. Även kläderna vittrade sönder och jag stod naken inför himlen och jordens Skapare.

Där kunde jag känna hur fruktan grep mig i sitt grepp men samtidigt så kunde jag känna hur djup ropar till djup hur min ande kopplar med Faderns Ande och ett ljus börjar brinna i mitt inre. Då kände jag att jag hade bestått provet. Jag hade inte vikt bort från Faderns hjärta. Tron reste sig och trofastheten skakade av sig alla tvivel och jag kunde känna att jag var lyft till en ny nivå. Mitt i min oförmåga att behålla kontrollen, kapitulerade jag och dog bort från mina egna begär och ambitioner!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ja så ser den stora vägen ut – vi måste kunna ge upp allt i den yttre världen – åtminstone i tanke och känsla.
Själv rycks många yttre ting bort ifrån mig i mitt inre. T ex mina träd utanför lägenheten, som är som ett stort skydd mot omgivningen – plötsligt blir de nedsågade av flera män och när jag i panik ropar stopp!, så blir jag fasthållen av en annan man och kan inget göra. Inser efteråt att sådant bara måste ske – åtminstone i mitt tanke- och känsloprogram. (Tilläggas kan dock att detta skedde också i det yttre för ett par år sedan, då de lyckades såga bort ett träd…)
Många inre bilder på att olika blommor och krukor bara är borta. Att mina katter är döda eller borta osv. Allt det som vi gjort oss beroende av – måste vi kunna lämna ifrån oss – i tanken.

Vi kan inte vara beroende av att något är precis så som vi vill i det yttre, för då hänger vår tillvaro på om det finns eller inte!

Och – vi måste bli neutrala till allt! Enl högre källor kan vi nu röra oss genom dimensionerna utan några glapp.
Symboliskt har jag och mina portgrannar fått en helt ny hiss. (Läs gärna min andra blogg)
https://gunillasolarasfototankar.wordpress.com/2016/09/17/september-17-en-skicklig-hissman/
Den nya ‘medvetandehissen’ gör att vi nu kan röra oss samtidigt genom våra  lägre Jag och våra Högre kärleksfullare nivåer. Att vi kan ‘svära till’ och samtidigt känna att vi är älskade! Att vi kan liksom flyta inom hela spektrat – säger min Ande. Där allt till slut blir neutralt och inget värderande gäller längre. Inget gott eller ont, rätt eller fel, bra eller dåligt – där t ex kall lägenhet är lika bra som varm lägenhet!😉 (säger jag till mig själv!) osv. Samtidigt väljer vi självklart bort det som är ruttet och destruktivt i våra liv – vi måste ta fullt ansvar och omsorg om oss själva!

Öht så är kontakten med Gud – Källan inom oss det viktigaste fokuset
Hos mig är min längtan nu ‘bara’ riktad mot mera av Gud inom mig❤❤❤ Det som min Ande gjorde tydligt för någon vecka sedan – ”Dags att byta riktning!”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , | 1 kommentar

Det gamla ruttnar bort

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEtt nytt skede i uppvaknandet pågår nu – när Den gamla världen helt enkelt i många fall ruttnar bort. T ex överflöd av materiella ting ruttnar bort. Vi har skapat för mycket! Vårt ‘habegär’ och ofta ‘fattigdoms- och bristtänkande’ – vårt samlande och som matkedjorna kör hårt med ”bunkra upp!!!” – att inte lita på att varje Nu ger oss det vi behöver. Att ständigt lagra och samla ett överflöd av ”mat”. Detta blir till massor med avfall och förruttnelse. (Undantag självklart för alla som odlar och lagrar för årets intag.)

Genmodifierade Royal Galaäpplen – där äpplet gör revolt och från att vara stenhårt i flera veckor – till att helt plötsligt bara säcka ihop – ruttet!

I det nattliga undermedvetna — Jag ser en jätteklase med bananer som ‘de tävlande’ inte orkade äta upp – och jag tar en bit fast jag redan är mätt ”det var ju gratis” – men då ruttnar allt. Och framåt vägen ser jag människor som lämnat ruttna bananer överallt.

(I min egen värld – överflöd av både egenodlad sallad, tomater och mat av alla olika slag – alltmedan jag ständigt känner mig mätt och inte orkar äta.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De flesta svenskar har nu råd med ett visst eller mycket stort överflöd – men som inte längre ger någon tillfredsställelse.
Samtidigt – ju mer läsk, coca-cola, chips, godis och liknande – desto mer stressade och dysfunktionella blir människorna … en total förgiftning av alla celler och all inre kommunikation – i både kropp och medvetande. Och allt överflödigt ätande  blir självklart till förruttnelse inombords.

Mera prylar och ägodelar ger nu mycket liten tillfredsställelse. För mycket av något eller allting – ger stress – för man har ständigt dåligt samvete för att man inte kan njuta av det!!! Och kan alltså inte njuta av något!

Och!!! – som min Ande nu förklarar –
Ungdomar och allt det ungdomliga – ytliga – får nu möta förruttnelsen i sitt ytliga sökande. Därför ‘drabbas’ nu t ex festivaler av sexövergrepp och ungdomligt nattligt ‘utespring’ blir allt mindre belönande – kan också bli farligt. De flesta ungdomar har ju varit och är på en brådstörtad väg bort ifrån sitt Sanna inre Jag. Allt i jakten på att vara just ”ungdomlig” och testa det destruktiva och tillskansa sig så mycken 
yta som möjligt. I ständig bedövning av olika högtalare och genom att oftast skrika till varandra i stället för att prata.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skapelsekraften ger nu helt enkelt ingen positiv energi till allt som går nedåt (i frekvens) ger ingen energi till sökandet nedåt – mot mer förstörelse av Jorden och Jaget. Det är STOPP! Alla måste vända. Ju mer man kämpar emot denna vändning – desto större Krafter behövs för att väcka och stoppa. Alla sjukdomar, överfall, våldtäkter och liknande är Stopp skapade utifrån individernas Högre Jag. För att de äntligen skall ta hand om sitt riktiga Jag. Därav t ex många ”kändisars” kollapser – för mycket ytlighet, för mycket beroende av bekräftelse. Samtidigt kollapsar också många ”vanliga svenskar” – deras Ande/Högre Jag stoppar dom.

Som Gud säger nu genom en kanal – ”Ni måste först söka Frid och Fred inom er – innan ni försöker ”få något gjort”! Att”få något gjort är inte det viktiga nu!”

Vi är på väg -uppåt – inåt – men måste omvandla hela det jordiska upplevda – genom förruttnelse – till kompost – mylla …

Alla tvingas inåt!!! Ev ‘njutning’ måste bli ett inre tillstånd – helt oberoende av något av det jordiska yttre. Genom kontakten med Hjärtat – Källan – Ljuset – Kärleken.

***** Besök gärna också bloggen Foto och Tankar – länk till höger eller här:
https://gunillasolarasfototankar.wordpress.com/2016/09/10/september-10-larmar-och-gor-sig-till/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , | 1 kommentar