Meningen med Livet …..

CIMG2663Vartenda litet steg – vartenda ögonblick har sin absoluta mening i vår livsresa – vår utveckling. Det finns absolut inga ”snedsteg” ”misslyckanden” ”felval” eller förspillda ögonblck! Vartenda år månad dag timme ögonblick har sin absoluta meningsfullhet – när man ser Helheten av det. Om vi går åt höger eller vänster bakåt eller framåt, så har det sin absoluta meningsfullhet.

Vartenda stopp – varenda, som vi ofta uppfattar ”meningslösa dagar och stunder” har sin fulla betydelse. Varenda upplevelse som vi tycker ”drabbar” oss, är mycket viktig för vår fortsatta utveckling,

CIMG2896 (2)Vårt enda mål är att upptäcka och vara i NUET. I Nuet finns den allra klaraste uppkopplingen till Källan. Det är inga resultat eller yttre eller inre mål som är meningen – utan uppkopplingen till Nuet och Källan. Därifrån styrs vi till allt större upplevelse av det kärleksfulla Livet på Jorden.

När vi t ex uppnått något slags yttre mål, känner de flesta lite glädje – men sen kommer besvikelsen – ”jaha och sen då…!?” Vi är så hårt programmerade i det gamla Spelet av att mål och resultat är det viktiga s k ”framgång” yttre materiell eller mänsklig bekräftelse mm. Att när vi har uppnått det och det – då kommer lyckan – och vi kan stanna där och ”vara lyckliga”.

Det är de maskulina energierna – den vänstra hjärnhalvans dominans över den högra – som blir till enbart målinriktning. Som ”kör på” utan inlyssning på hur det verkligen känns under tiden, utmed vägen. Men vi måste inse att efter varje ev resultat/mål som CIMG2880uppnåtts, så står vi på en ny energiplattform och mera önskningar och mål får oss att fortsätta sträva framåt och expandera – både i upplevelse av Livet och rent energimässigt.

Strävan i sig är inget fel – men den måste utgå från Nuet – så att vi har kontakt med vad vi verkligen vill.

För att inte hela tiden ”drabbas” av besvikelser – måste vi lära oss att överlämna oss helt till Nuet.

Vartenda steg och ögonblick renar och utvecklar oss – tar oss framåt inåt utåt – expanderar vår livsenergi.

Vi är hela tiden på väg – inget i hela Universum står stilla.

CIMG2881

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

When Fear comes knocking …

CIMG2674”When Fear comes knocking – let Faith Answer the Door” – en underbar sångstrof (och gospelsång).

Ja vad  kan vara sannare än just denna Surrenderväg mot Friheten. För när rädslan försvinner – då blir allting möjligt. Det är endast olika rädslor som stoppar våra drömmar. Och då menas inte framförallt att vi skall klättra i bergstoppar och annan gammelvärldsprestation. Utan följa själva Hjärtats önskan om att vara göra och skapa.

CIMG2850Att med Tillit öppna oss och möta alla ev rädslor som kan vara kvar – de är bara gamla tankespår, utan verklig substans. Bara program från det gamla dataprogrammet som inte längre har någon bäring. De löses upp genom Tilliten – energin blir omvandlad till livskraft i stället.

Att ha total tillit till att just vårt liv (och alla andras) – är värdefullt och menat att upplevas i full Kärlek Frihet Lätthet och Glädje. Det finns inga ”speciellt favoriserade” människor – alla är lika värdefulla och har Universums tillåtelse att leva ett gott och kärleksfullt Liv. Har full tillåtelse att leva efter sitt Hjärtas önskan. Det är bara vi själva och våra egna tankar och rädslor som ev stoppar.

Det finns ingen konkurrens, tävlan eller brist på något – allt finns i överflöd och var och en skapar helt sin egen livsväg och förmåga att ta emot Livets alla gåvor.
Gammelvärldsmål om ”karriår”, positioner, yttre bekräftelse osv, blir till åtyervändsgränder. Men det är ändå alltid vårt Högre Jag som styr det hela – och om vi ännu behöver undersöka vissa stickspår som inte leder till direkt glädje så är dom helt ok – men sedan leds vi allt mer mot det som ger inre glädje och mening.

When Fear comes knocking …

Ju mer vi litar på att Den Goda Kraften ligger bakom precis allt! – desto ‘godare’ och lättare kommer vi att uppleva Livet.

Tilliten liksom smörjer – bäddar in – rensar och öppnar upp vårt Hjärtas väg.

Ju mer Tillit – desto öppnare och lättare blir vår väg framåt!

Det här är ett Gott – överflödande rikt och välvilligt Universum!

Att känna sig älskad av Skaparen och hela Universum är vägen till all slags lycka <3 Man kopplar då upp sig –  och in till all slags Kärlek och Glädje i Livet. Man öppnar Kanalen <3

***** Läs gärna också min blogg G S’s Foto och Tankar – länk till höger <3

CIMG2796

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Skaparen styr ALLA våra val

guldängelDet härskar ännu en grov missuppfattning/programmering – att alla har en fri vilja – och att människor bedöms efter sina livsval. Att bara de ”goda/godkända” valen accepteras. Att alla måste framför allt vara ”goda” lydande bl a kristna normer.

Men men men! – så totalt missvisande. Då Gud/Skaparen ligger bakom och i ALLA våra livsval!!! Vi är skapade att välja och uppleva olika kontraster av Livet på Jorden – så att vi får olika erfarenheter för att sen gå vidare och för att undersöka vad vi verkligen vill ha och behöver för ett kärleksfullt Liv.

Det är Gud/Skaparen – som genom ”mellanstationen” vårt Högre Jag/vår Ande – – drar i alla våra trådar. Som gör våra val. 

Livet är skapat för ständig utveckling – men många – bl a många kristna tror att man skall uppnå en viss ”godhet” och sen stanna där. Men Gud har skapat oss just för att ständigt söka nya erfarenheter. Och alla har sin egen personliga resa och utveckling att följa – som inte kan jämföras med någon annan.

CIMG2626 (2)Vi är här för att bli allt mera levande!!! – inte för att bli ”goda helgon”! Vi är här för att kanalisera själva Livets ström – och expandera den – så den omfattar allt levande – till slut.

Världen behöver levande människor som älskar sig själva och därmed expanderar det Gudomliga Ljuset!

Att sluta döma sig själv – sluta tro att vi gjort något felval eller annat – är det enda som för oss framåt och närmare Gud. Allt annat är att upprepa ett gammalt fängelsetrauma – ett Spel som inte är Sanningen.

Sluta döm dig själv – och därmed också alla andra – och du blir allt mer ditt Sanna Jag – det Jag som liknar den verkliga större uppståndne Kristus (inte den lidande Jesus)!

Och alltså finns det ingen som helst skyldig eller någon skuld!!! – då ALLT är Guds design – tankeprogram. Det har ”bara” funnits en tudelning, en separation inom oss – som nu är på väg att återförenas – smälta ihop. Allt enligt Guds Plan. <3

Ett inlägg till stor del  inriktat till de som betecknar sig som kristna – men de kristna värderingarna finns i hela vår samhällskropp – och värderingarna haglar och styr överallt..

Dessutom är ALLT ALLT ALLT som nu sker – en total rening – från allt vad vi samlat på oss på vår livsresa – ingenting ”drabbar” oss – utan det är Skaparen som nu skalar bort allt som inte är kärleksfullt mot oss själva. Skaparen skalar och skalar av allt som är i vägen för kärleken – tar oss inåt och inåt så vi når vårt Sanna Större Jag. Som blir till en allt större innerlighet – frihet och lätthet. <3

***** Se gärna också min blogg Foto och Tankar – länk till höger <3

CIMG2630

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Smälta ihop den Gamla & Nya Världen

CIMG1845 (2)När vi allt mer börjar befinna oss i ”Den Nya Världen” och får tillgång till allt mer positiva känslor och upplevelser – är det verkligen dags att inse att: Vi måste låta hela vårt Jag smälta ihop med den Gamla Världen, vår yttre omgivning. Vi behöver inte delta i en massa gammalt, men vi skall inte ta avstånd från den. Utan bara vara neutrala till den. Vi skall fortsätta ha vårt fokus på det goda inom oss – fortsätta tro på och känna den oändliga Kärlekskraften inom oss – även när omvärlden tar stor plats och vill dra oss bort från oss själva.

Om t ex lugnet störs av oväsen – fokusera på det goda inom och det goda som är på väg att skapas. Fokusera på det vi drömmer om och vill skapa! Se att precis alla – är CIMG2382på väg att vakna och utvecklas! Absolut ingen och ingenting står stilla – allt är utveckling! Även om det verkar negativt, så är det ändock ett steg i deras utveckling. Alla utvecklas – men alla är på olika nivåer av denna utveckling! Alla följer efter – och vissa går före och expanderar Ljuset och medvetandet – i ett oändligt tåg av fallande ”dominobrickor”.

(Om vi fokuserar på ”usch vilket oväsen” – så göder vi oväsendet – vi stänger då av vår kontakt med det goda inom oss och kan då inte ta emot det goda resultatet. Universum ger oss då ofta mer oväsen- tanken ”att det aldrig skall bli lugnt” – skapar det vi vill bli fria från). Att då lyssna på sin ev. ilska och besvikelse, löser upp den inre konflikten. (Inte alltid så lätt, men den enda vägen till befrielse.) Detta gäller i alla former av att andra människor – omvärlden vill stjäla vårt fokus.

CIMG2395Ingen kan kontrollera andra eller sin omgivning annat än tillfälligt – en kosmisk omöjlighet. Har man t ex besvikelse inombords, så ger yttervärlden oss möjlighet att lyssna på den – allt är uppväckarenergier/skapelser. Ingen slump existerar – ingen verklig illvilja osv – bara kärleksfull RENING!!!

Om ev förstörelse ännu sker i Natur och omgivning – fokusera på det goda inom och det goda som är på väg. (Om vi fokuserar på förstörelsen, så göder vi förstörelsen!!!) Vi måste göda det goda för att det skall växa!

Det finns ingen i omvärlden eller några mörka krafter som vill oss illa! Och alla gör precis så gott de kan – ingen gör fel – men man har alltid möjlighet att välja en kärleksfullare befriande väg.

Den Gamla och den Nya Världen ÄR ETT – skall inte separera – alla är på väg.

Kärleken väller fram och gör rent – på alla områden!

CIMG2383

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Att älska Gud är att Älska sig själv – och tvärtom

CIMG1845 (2)Att älska Gud är att älska sig Själv – och förstås – Att älska sig Själv är att älska Gud

Många – ateister (ytberoende) ser det ännu som svaghet att säga att man älskar Gud och vissa ‘troende’ skäms ännu för att säga att de älskar Gud. Obs – att älska Gud är det rakt motsatta till att frukta Gud! Och självklart gäller det att älska sitt sanna hela inre Jag (inte någon ytlig ”jag är god eller bäst-kärlek”). Att frukta Gud kan aldrig någonsin leda till lycka och kärlek – då man alltid tror på skuld och  straff och därmed dömer ut sig Själv som varelse. Att man inte duger. Fruktan ger bara rädda människor som alltid är i krig och anfaller/dömer andra.

Det är ju ganska absurt att skämmas för att man insett varifrån vi kommer och vem/vad som skapat oss.

CIMG2211Att lovsjunga Gud är detsamma som att också lovsjunga Sig Själv – sin egen existens – och själva Livet. Man blir stärkt av lovsång – man blir allt mer kärleksfull, både mot sig själv och andra. Allt vad man gör i kärlekens anda till Gud, Naturen mm (obs inte i ord – som kan användas i hur destruktivt syfte som helst)  – gör att vi kopplar upp oss allt mer mot vår verkliga Källa, som är fullkomlig Kärlek.

Och när vi t ex lovsjunger 0ch lovprisar Gud/oss Själva – försonas vi allt mer med oss själva. När vi accepterar att vi också Är Gud kan vi på allvar älska oss Själva. Allt Är Gud – Allt skapat – Planeter Universa Människor Varelser av alla de slag osv. Gudsenergi alltihop! – Och det blir rent ointelligent att inte inse Sanningen – inte tvärtom som ateister m fl tror, att de ”vet så mycket bättre”. Vill ha ytlig kontroll av ”Den som skapat allt”! – hur befängt är väl det.

CIMG2255Precis allt är faktiskt Kärlek – hur destruktivt det än kan ses från vårt gamla synsätt – så är det hela tiden Kärleken som plöjer sig fram. Kärleken expanderar genom olika kontraster – när vi upplevt det negativa, vet vi ännu bättre vad vi vill ha i stället osv – allt i ständig utveckling – mer och mer Kärlek plöjer sig ner och tar form i materia och mänsklighet.

Och allt närmare oss Själva kommer vi – allt innerligare mjukare och äkta blir vår tillvaro.

Att sjunga lovsånger och älska Gud, tar fram vår oskuldsfullhet – och att överlämna oss till mäktigheten i och bakom hela Existensen – att vårt ”lilla Jag” samtidigt är väldigt mäktigt då vi är en del av Källan – gjorda utav denna enorma Kärleksenergi som manifesterats i form – Heligheten i Allt som ÄR

Att överlämna oss ger oss äkta styrka som aldrig sviker – i motsats till all mental- och muskelstyrka. Att ”segra” genom mjukhet och kraft – Världen viker och böjer sig för den som kopplat in sig på Källan.

Att älska Gud/oss Själva – bortom alla religioner.

CIMG2248

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Den naturliga hälsan

CIMG1845Tänk att vi i årtusenden trott att sjukdom och död är något ”naturligt” – att det skulle vara självklart att ‘drabbas’ av olika sjukdomar! Och dessa tankar – har i sin tur alltid skapat just detta!!!!

Men det verkligt naturliga är total kroppslig hälsa – och ett sinne – medvetande som bara tänker och känner kärleksfulla tankar om oss själva!

När man äntligen kommer ihåg Sanningen! – och när man också börjar känna att detta är Sanningen – då faller mycket gammalt bagage bort – man bryter igenom en stor barriär. Även om de flesta av oss ännu dras med olika symptom på det gamla tankefängelset – det begränsande liv som vi levt efter, så måste och kan vi nu bara leva efter det Sanna – att vi är ämnade att vara fullt friska! Vi måste släppa alla gamla tankar om att ”drabbas” av sjukdom – eller åldrande också för den delen.

CIMG2186Allt som ännu kan dyka upp, handlar om rening och befrielse! Kommer upp till ytan för att lämna oss. Och då tankarna skapar allt – så måste vi nu bara fokusera på att vi håller på att skapa en frisk och befriad kropp!

Och som jag sagt förut, det hjälper inte att bara ”äta nyttigt” osv, – även om en sund kost och ett nej till all slag skräpmat och bedövning bidrar – utan om att tänka och känna fullständig acceptans, respekt och kärlek till sig själv. Och fullständigt inlyssnande av allt som vi i djupet känner. Så att fullständig rening och befrielse kan ske. Visa verklig respekt för oss själva!

( All slags bedövning såsom rökning, alkohol mm – för alltid med sig en sjuk kropp – då man hindrar olika känslotillstånd att komma fram, så att de kan accepteras, renas och helas. Eller man låter instinkterna dominera över de andra känslolägena osv. Det gamla Spelet kvarstår och själva Livets ström stryps allt mer. Det är vars och ens livsval – men så ser Sanningen/Naturlagen ut.)

Denna reningens väg – att säga nej till olika bedövningsmedel – gör man För att man älskar och respekterar Sig Själv fullt ut – för att man är värd detta! (inte av några gamla ”moralskäl!”)

Så att vi kan leva Livet fullt ut – med det Sanna Livets Livspuls. (Som inte har något gemensamt med det gamla begreppet ”leva Livet”) I ständig kontakt med oss Själva – och innerligheten i Livet – fullständigt Närvarande.

CIMG2119

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Vi är precis där vi skall vara …

CIMG1845 (2)Jag och massor med andra – både medvetet uppvaknade och andra som inte riktigt märkt att de är uppvaknade – tycker att vi trampar runt i samma gamla fotspår. Att vi gör det vi gjort i åratal – att vi är kvar på samma plats och ställe i livet. Att ”inget händer” – inget nytt. Att vi bara gör våra rutiner år efter år – stund för stund. Men – absolut ingenting står stilla! 

En bloggare som jag råkade läsa, visade besvikelsen på sig själv – att han går samma väg dag efter dag – sätter foten på samma ställen som han gjort i åratal osv. Att han måste rubba sina cirklar … Men för den som är medveten, så inser man att man hela tiden förändras inombords – medan man går där i sina rutiner, så omvandlas varje tanke, varje situation osv till något nytt! Man förhåller CIMG1994 (3)sig hela tiden på ett nytt sätt till sig själv och omvärlden.

När nu vårt Nya Jag skall lära sig leva i den här Världen, måste vi snällt, vänligt och tryggt vänja oss vid vårt Nya Jag. Vi kan inte räkna med att en liten nyfödd skall ut och ”göra stordåd” eller radikala förändringar. Vi måste steg för steg bekanta oss med vårt Nya Jag och den nya plattformen – där precis allting är nytt för oss. Vi tar oss fram genom den gamla världen, men med ett nytt medvetande. Därför är det helt naturligt att vi ännu är där vi är -oftast där vi varit i åratal. Vi slipar vår inre diamant – vi öppnar våra hjärtan – vi lär oss leva med allt större lätthet och allt mindre motstånd – allt mer utan rädsla … precis där vi är.

Det är denna inre utveckling och hemkomst till oss Själva, som är det primära målet – inte att ”snabbt skapa en ny värld eller ett yttre Paradis”. Paradiset måste först skapas inom oss.

CIMG2029

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar