När Anden får styra helt

OLYMPUS DIGITAL CAMERASå småningom kommer vi till en slags vändpunkt – då Anden – vårt Högre Jag får styra den mesta tiden. Då det Högre Jaget har den allra högsta och kärleksfullaste ‘agendan’ för just Dig och Mig. Och alltså låter vi inte längre något gammalt program eller ‘ego’ ta våra beslut och ev ‘regler’.

Bara något så ‘enkelt’ som att andas – där en massa gurus,”mästare” och gamla tekniker har påtalat att man bör göra si eller så – så är det inte längre helt giltigt. Att man t ex måste ‘yogaandas’ på det eller det sättet – ”för det är bäst” … så lärde de gamla mästarna ut osv… För vår Ande vet exakt vad som är bäst för just dig/mig. Vi kanske har snappat upp en massa såna ‘regler’ under vägen – men nu kan vi faktiskt mixa och känna vad som känns bäst.

Och om vi t ex odlar och läser på ”hur man skall göra” – så kan vi ändock göra ”precis så som vi i stunden känner” (förutsatt förstås att vi har kontakt med oss själva) – för det är ändå helt personligt hur resultatet blir – vilka tankar och känslor vi lägger in i odlandet. Därför kan t ex alla som gör ”som man ska” – enligt ”konstens alla regler” – få totalt olika resultat. Det skall framför allt kännas roligt och utan större ansträngning.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAtt göra som andra har tyckt, tänkt och modellerat fram – är bara en fingervisning för hur just de personerna har tänkt.

På samma sätt – alla böcker – alla doktorsavhandlingar –  s k ”experter” osv är bara just dessa  människors inlärda kunskaper och ev slutsatser – som filtrerats genom deras  filter. Böcker och inlärda kunskaper kan aldrig leda till verklig visdom. Man bara suger upp sådant som andra lärt in. Intellektet – vänsterhjärna har aldrig de bästa besluten och lösningarna. Bara gudomligt samspel mellan tanke och känsla (= tillgång till det upplevda resultatet). Och sen vidare — låta Anden styra helt – lita på sig själv i varje stund – först och främst!

De bästa besluten fattas alltid i Nuet!!! Bara då kan Anden ”ta sig igenom” och leda oss mot det absolut bästa – för just dig/mig.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOch om jag t ex gjorde på det där sättet förut eller förra året – så kan Nuet leda mig till ett helt annat sätt. Att fullständigt lita på sig själv! – att återta sin egen kraft och fullständigt gå sin egen personliga väg. Utan att jämföra eller snegla på andra. Det finns absolut inga regler för någonting. Alla gamla ‘boxar’ är upplösta. Vi har helt fria tyglar baserade på den Nya Tidens energier. Men vi måste alltid ta fullt ansvar och omsorg om oss själva!

Att helt följa vårt eget Flöde – vad vår Ande vill i stunden. Men det förutsätter att vi ständigt också lyssnar inåt på oss själva. Att ständigt ‘retreata’ och känna av vad vi känner och vill. Så fort det tar emot lite – stanna upp och lyssna – känn. Inget gammalt resultatinriktat ego – som bara ”kör på” – då det alltid kommer rejäla bakslag efter sådant. Anden/kroppen säger STOPP!

Så länge vi lyssnar på ”experter” – ger vi bort vår egen Kraft och Visdom! Vi förblir osjälvständiga.

Det leder inte till ”ständig lycksalighet” – men till det som är det absolut bästa för vår utveckling och expansion – det som gör oss allt friare – som hjälper oss att öppna våra hjärtan mer och mer.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Arbetsbiet

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJag delar med mig av nattens inre scenario – som synliggör mera tydligt vad som pågår i det inre-yttre.

I ett rum flyger ett jättestor Humlebi omkring och är lite irriterande. Så kommer jag plötsligt ihåg Avgudahuvudet som en släkting fått en gång och som hänger i fönstret — faktiskt måste det vara den som drar till sig detta bi!!! Jag tar avgudahuvudet med mig in i ett annat rum och stänger snabbt dörren emellan. Jag hör Biet aggressivt flyga emot dörren och jag blir rädd.

Jag öppnar ett fönster i rummet jag är i och slänger ut avgudahuvud – öppnar dörren emellan och ut flyger Biet efter genom fönstret! Då ser jag att Biet inte kan flyga, utan faller ner mot marken och landar på rygg. Starkt kämpande för att få luft och överleva. Jag inser att Biet hittills har levt på min och andras energier och inte på sina egna och Universums.

Det förklarar för mig varför jag nu har väldigt svårt att andas – blir andfådd för det mesta och är svag i hela kroppen. Jag och alla andra har ju levt genom att ständigt se och jämföra med vad andra gör – oftast sysselsatt med vad som händer i omvärlden osv. Ständigt fokus ”där ute”.
Och ju mer uppvaknad man är, desto mer är det nu verkligen kroppen som skall väckas upp ur sin djupa slav-dvala. ”Alla gamla celler skall nedmonteras” ~ säger min Ande – de som byggts upp av slav-måste-tvång-överansträngning-resultatinriktnings-tankar. ”Men det tar sin tid ….” ~ säger också min Ande.

För mig så är ju den gamla sortens arbete ganska fjärran – men det speglar ju vårt/mitt tvång att alltid göra något – detta ständiga görande – att alltid leta efter ”något att göra” – rastlösheten!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOch vårt fokus måste vara på vårt inre – hur vi känner i varje stund – vi måste hämta energin och den rätta viljekraften inom oss.

I en annan sekvens skulle jag möta en liten pojke, men som aldrig dök upp. Jag insåg att det måste hänt något och jag steg in i ett rum — och där satt pojken – helt inklämd mellan två stolar (roller) – hängande upp och ner. Någon? hade klämt fast honom, Jag tog loss honom och han flämtade hårt och var mycket ledsen och missmodig.
Min inre son – han som skall våga gå ut i världen…

För mig visar det också sig att rummet med Arbetsbiet – faktiskt var hos grannhuset i barndomen — jag var inte i mitt barndomshem! – för det har alltid känts tryggare hos grannen… Men nu måste jag verkligen våga känna precis allt – hur jobbigt det än är – jag måste medvetet välja mitt eget Hem!

Och mitt Hem är också min kropp.

Ingen slags resultatansträngning fungerar mera, utan hela tiden utgå från Nuets ev impuls — och det är skillnad på motivation och impuls. Motivation är det gamla:-  ”jag vill ha fram det och det resultatet för det skall göra så att jag mår bättre”. Medan Själen och Kroppen nu vill och måste lära sig att ”må bra” redan innan och medan man gör något – oberoende av resultatet. Bara då följer man sitt eget Flöde – i stället för att hela tiden driva sig själv utan att verkligen ‘känna av’ och ha kontakt med sig själv och sitt hjärtas vilja.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADet kollektiva och mitt Arbetsbi håller nu på att dö bort – bort från avguden – som suttit i våra huvuden och bestämt – tvingat oss. Generationers programmerade tankar om att man måste anstränga sig för att få pengar – för att få leva – tron att vi är här för att arbeta – tron att vi är här för att åstadkomma något i yttervärlden – tron att vi måste vara ”till nytta” – tron att om jag bara gör det här och det där så kommer jag att må bättre osv osv…
Och arbete har faktiskt gjorts till en gigantisk Avgud!!!

”Med reducerat arbete är du snart arbetsfri!” – har min Ande sagt tidigare.

I Den Nya Världen sköter Själens och hjärtats impulser om att vi ständigt överlever och att vi gör det vi gör utan att riktigt känna att vi arbetar – vi bara gör …

Och min Ande tröstade nyss med att – ”Sonen och kören skall snart vara Hemma.” Jag hör numera ganska ofta liksom en svag änglakör inom mig – slöjan mellan dimensionerna upplöses allt mer. Vi blir allt mer i kontakt med Naturandar och och kosmiska väsen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Det finns inget ‘inre och yttre’ …

OLYMPUS DIGITAL CAMERA~~ Min Ande påpekar att – ”inre och yttre är bara ett inlärt program”! Det finns inget inre och yttre!!! Det finns ingen separation! Då precis ALLT är ETT! Allt som vi upplever som det yttre är egentligen vårt hela större Jag. Det finns ingen uppdelning mellan kropp och själ och vår upplevda verklighet – utan det är VI alltihopa. Vi har aldrig varit separerade från vårt Högre Jag – men vår osanna programmering har fått oss att tro det.
Ande tankar känslor kropp upplevelse ‘verklighet’ är hela tiden Ett och samma! Energisammansättning på olika frekvenser – och vår ‘yttre’ personliga skapelse/upplevelse är VI på olika mer jordnära frekvenser.

Alltså är det den osanna programmeringen som ”ställt till det” – som skapat det som vi tyckt komma ”utifrån”. Programmeringen har filtrerat vårt Stora Hela Jag ner i ”småbitar” så att vi trott oss separerade till kropp och själ – separerade från varandra. Så t ex begreppet speglingar tillhör programmet – det är Vi – lite i ”förlängningen” (såsom det kan uppfattas) – men Vi och speglingen är egentligen Ett. Och t ex allt som vi berörs av är vi Ett med. Allt är Energier som samverkar – och ibland tycks energierna komma längre ifrån – men Allt är här och Nu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERASkaparen – Anden/Högre Jagets intentioner, blir till tankar – känslor – kropp – upplevelse av livet … och det som vi uppfattar som yttre verklighet. Andens Gudomliga frekvenser tar sig ‘igenom’ ‘ner’ i lägre frekvenser … större densitet — samtidigt finns Andens höga frekvenser med i hela Skapelseförloppet. Och allt sker i Nuet!

Och vårt Stora Hela – oändliga Jag håller nu på att ”stiga ner” i vår kropp – högre medvetande tar över det som tidigare upplevts som splittring. Vi skall också medvetet bli Ett med oss själva. All upplevd splittring skall smälta ihop.

(Medan det gamla Spelet verkat har de högre energierna inte varit ‘nedtransformerade’ i våra lägre Jag – utan har ‘vilat’ liksom i bakgrunden – men det Är och har alltid varit Vi – hela ”paketet”. Alla våra upplevelser – genom alla liv – finns samlade hos Högre Jaget … I det gamla Spelet har våra utsplittrade tankar och känslor skapat vår kropp – vår upplevelse av livet och ‘verkligheten’. Genom de utsplittrade tankarna har vi aldrig kunnat ‘se’/komma ihåg vilka kärleksfulla varelser vi egentligen är. )

Och nu är alltså Andens alla gudomliga kärleksfulla enade högre energier på väg att vandra på Jorden – genom våra kroppar och blir till vår nya Skapelse.

Kanske lite abstrakt för många – men för de som ”är mogna”….

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , | Lämna en kommentar

Kroppen – sista anhalten

OLYMPUS DIGITAL CAMERANär nu vårt Högre Jag – vårt Gudomliga Ljus – vårt Högre medvetande stiger ner, så är vår Kropp sista anhalten (förutom att Moder Jord också tar emot vårt Högre Ljus.) Därför kan många av oss nu uppleva  många olika fysiska besvär och div. plågor. Då Ljuset puffar fram precis ALLT som är nedtryckt även i våra celler – våra organ och kroppsdelar. Och då är både våra jobbiga känslor och kroppens ev smärtor och krämpor framme.

Vad de flesta nog inte reflekterat över är att vid alla slags sjukdomar som människor gått igenom, så är samtidigt de jobbiga känslorna där. Människor har mestadels tänkt att besvären i kroppen är det enda och värsta och inte riktigt uppmärksammat sina känslor däri.

Men!!! – känslorna är där före – det är de som i sin tur skapar ”sjukdomen”. Tillsammans med de dömande och begränsande tankarna!

Och den som är sjuk har inte bara div smärtor att kämpa med utan också då alla de känslor som hör till just den sjukdomen eller de besvären. Så det går då inte att ”spela ‘hurtig’ och inte låtsas om sitt missmod – utan man måste lyssna på sig själv – känna medkänsla – men inte älta eller frossa i sin sjukdom – inte ständigt klaga inför andra för att få andras medlidande – inte göra sig till offer – inte göra någon sjukdom till sin identitet. För då kan man aldrig bli frisk och helad! Alla har ett eget ansvar för sina ev sjukdomar – de är skapade genom de egna tankarna och kan också botas genom att förändra sina tankar – genom att låta sig älskas av Livet och Den som skapat oss alla.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADärför är det nu viktigt att inse vikten av att alltid lyssna på sina känslor och lyssna på vilka tankar man egentligen har om sig själv! Vilka tankar som t ex  säger att ”Jag är inte värd – eller så värdefull som dom eller dom” – ”Därför kan jag inte vara så materiellt rik”.

Tankar som säger att jag måste tvinga  mig till en massa saker. ”Jag är inte värd att älskas – inte värd att älskas för den jag är bakom mitt skal”  ”Jag kan lika gärna äta en massa skräp, för jag är ändå inte värd något” Tankar som gör att man alltid sätter på sig en yta – en massa smink och rättar sig efter trender – för att ”duga” –  Tankar om att man aldrig ”bör” visa sitt rätta jag – att det är ‘farligt’ att vara sann osv osv

Allt sådant bara måste till slut skapa div ”sjukdomar” – för både Själen och Kroppen vill nu bli befriad.  Det är den mänskliga Själens utvecklingsprocess – och inget kan stå stilla. Så det gäller – antigen lyssna på sitt inre och bli sann och inse att det är en gigantisk reningsprocess som pågår – eller skapa sjukdomar och leva allt mer begränsat och sedan tyna bort allt mer och oftast dö.

Men – ingenting är fel – var och en har just sin Livsplan – och det finns inget misslyckande i att dö! Själen fortsätter alltid sin utveckling någonstans.

Men vi är ganska många som gör vår reningsprocess ända ner i grunden – och på så vis inte mera behöver välja den kroppsliga döden. ❤

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | 1 kommentar

Att inte längre känna igen sig.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe flesta i Sverige (och övriga världen) är nog mer eller mindre upprörda för att de inte längre känner igen sitt land mm. Och all denna omvandling är precis så som det måste vara! Vi skall bygga – skapa en helt Ny värld – och då måste hela den gamla världen rivas upp.

Vi måste då kunna släppa taget om all gammal yttre trygghet i form av bevarat samhälle, grannskap, relationer osv. Människor slutar eller byts ut där vi förut ”kände oss hemma”. Firmor och tjänster läggs ner eller flyttar. Affärerna bygger större eller flyttar och ändrar sin ”välkända inredning”. Nya chefer, nya anställda, ständigt nya grannar – ”hela världen” invaderar osv osv.

Därtill hör också alla dessa bullrande maskiner, sprängningar osv, som skall riva ner hela det gamla samhället. Och bullret och förstörelsen skall väcka alla våra nedtryckta känslor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOch det finns knappast något samhälle, grannskap eller annat som inte får/fått sin välkända yttre trygghet, skönhet och ro ‘förstörd’ och nya ‘kvastar’ överallt.

Men allt är exakt så som det bara måste vara! Vi måste sluta leta efter harmonin i det yttre – för den måste komma inifrån oss själva – först!!! Den kan bara skapas inifrån och ut!

Genom att vi lyssnar – känner och accepterar alla dessa sorger och besvikelser som kommer fram genom Förstörelsekraftens inverkan, så finner vi till slut harmonin och försoningen inom oss. Det är helt naturligt och mänskligt att vi först känner ilska och besvikelse där förstörelsekraften plöjer fram.  Men sen – Genom att fullständigt sluta tänka tankar om att förstörelsen skulle vara fel på något sätt, så löser vi upp alla våra inre motstånd mot Livet. (Som alltid – självklart kan vi ännu säga nej och stopp – där det går – och sen släppa taget.)

Det kan aldrig bli harmoniskt och kärleksfullt därute, förrän vi först skapat det inom oss själva! Och var och en har ansvar för just sin upplevelse av harmoni – ingen annan kan ge oss detta – inga ansträngningar i det yttre kan skapa detta – ingen kamp.

Inifrån och ut!!! – den enda vägen!

Vi måste upp ur besvikelsediket – och i stället se att allt är en Gudomlig rening – för att en helt Ny värld och en helt Ny mänsklighet skall växa fram ur askan. Motstånd och att tänka ”det är något fel” – kan bara skapa mera besvikelser! Ilskekraften kan vi i stället använda till ”att vända ryggen” åt förstörelsen och gå vår egen väg.

När kampen inom individen upphör och försoning med Självet växer fram – och upplevs alltmer som bomull runt hjärtat, så upphör också Förstörelskraftens ev påverkan. Och upplyst individ läggs till upplyst individ och bildar allt större kluster – grannskap osv. Allt mer kärleksfull energi breder ut sig och kopplas ihop. (Allt är energi som samspelar.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Kaos – Liv

OLYMPUS DIGITAL CAMERA”Att falla in i skiten” skrev jag om i ett tidigare inlägg. Men allt tydligare och innerligare inser man att kaoset därute speglar det egna inre kaoset – om det berör! Med all tydlighet jobbar nu de kosmiska krafterna med allsköns buller och larm för att väcka oss. Och det gäller då både att ta avstånd från alla de dramor som ännu spelas upp därute och att ändock ”falla in i skiten” i vår närmaste vardag. Vi måste lära oss att leva i paradoxernas värld – ännu ett tag (tills  allt smält ihop). vi måste både ta avstånd och samtidigt känna allt det vi känner och acceptera det som vårt eget ansvar att förlösa känslorna. Ju mer vi projicerar att ”det är för jä-t det dom och dom gör”, desto mera avsky alstrar det inom oss och vi kan t o m tappa lusten att leva. Vi måste även lära oss att acceptera ”tycka om” vår avsky – att ”äckliga” känslotillstånd inte är något ”fel”. Vi kan göra saker. även om vi inte mår toppen – om själva ‘grejen’ är något vi vill lite grann.

Det är helt nya energier som verkar nu. Och alla tillstånd är ok. Vi lever nu mer eller mindre multidimensionellt – alla tidslinjer är aktiva – både smälter ihop och samtidigt verkar var för sig….
(T ex i mitt inre inser jag att jag nog måste gå tillbaka till barndomens utedass, när alla nya påfund inte fungerar 😉  ) Vi måste gå framåt och våga leva även om det är snöigt, kallt, regnigt och motigt – både i det inre och det yttre. Men förstås också kunna vara stilla mitt i detta.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVi måste hämta upp, acceptera och använda vår urkraft – vår överlevnadskraft. Många är ännu rädda för den – den har inte ‘tillåtits’ i vårt ‘civilicerade’ samhälle. Men ‘grejen’ är den att vi skall använda den för oss själva och vår egen väg!!! Inte för att projicera ut den! När vi blir uppvaknade Mästare – och kan balansera den, kan vi äntligen använda den till vår sanna väg. Bygga vår Nya värld från grunden.
Därför blir det viktigt att i denna kaostid ta oss igenom allt och gå framåt – inåt/utåt – oavsett hur vi mår!

Och det viktigaste är då att alltid söka vårt eget fokus!!!! ((Själv kan jag genom att t ex spela Hildegard af Bingen – hitta mitt fokus – mig själv – när omvärlden fylls med stojande barn, skällande hundar, grästrimrar, dunkadunka och annat.)

Vi måste sluta vara emot omvärlden – på alla plan – för den vi är emot är alltid först och främst oss själva. Alla ”fel” som vi berörs av – finns som röster/aspekter inom oss själva. Så allt det vi tycker och tänker om omvärlden – tänker vi om oss själva – annars skulle dessa tankar aldrig finnas!!! Så meningslösheten blir i verkligheten total när vi sysselsätter oss med tankar och tyckanden om omvärlden.

Vi måste i stället lyssna på – acceptera och försonas med hela vårt inre Jag ❤ Alla våra motstånd (tankar och tyckanden om ‘fel’ – på oss själva eller omvärlden) – förhindrar själva Livsströmmen! Det vi gör motstånd emot är ju våra egna känslor !!! som väcks av omvärlden. Det är inte omvärlden i sig som skapar det ‘negativa’. Det ‘negativa’ fanns redan inom oss. Det är själva motstånden mot känslorna som är ‘boven’ i dramat. Vi renas från det gamla dömande Spelet i varje stund ❤ Vi neutraliserar. För att nå Enhet med oss själva och därmed också med Världen.

https://gunillasolara.wordpress.com/2012/06/15/att-vaga-acceptera-och-falla/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Splittrade tidslinjer

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVad som nu sker är att Tidslinjerna splittras. De verkar nu på olika frekvenser, utan att interagera med varandra. Alla de lägre håller på på sin nivå och de högre lever på sin.

I mitt inre gestaltas det bl a som — Jag befinner mig på en källar-garagenivå – och jag hör och ser en stor vatten/energivåg närma sig. Och jag känner lite obehag – men vågen går under golvet i garaget. Den berör inte mig – den har som uppgift att rena och väcka de som befinner sig lägre ner i frekvens och uppvaknande.

Det var 3 kvinnoaspekter som ville gå tillbaka – för att känna igen sig (säger min vägledning). Och de måste skrämmas till att vända.

För oss som lämnat den gamla världen och mestadels lever i den 5:e dimensionen – vi får räkna med att reningsvågorna väcker våra rädslor och obehagskänslor – men inse att de nu inte längre gäller oss.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOch det är också helt rätt att ‘ta avstånd’ från hela den lägre tidslinjen – ta avstånd från alla dysfunktionella människor och händelser. Vi är på ett sätt öppna och ser och hör – men vi behöver inte bry oss. Vi måste välja vår egen väg. Vi kan inte låta oss dras in och ner i det lägre längre. Dom får leva ut sin tidslinje och uppvaknande.

Och som jag skrivit om förut – Magportalen – Portalen till den 5:e dimensionen, är i full aktivitet – alla hoptryckta samlade rädslor vill ut och det ger olika symptom och besvär. Men rädslorna upplöses och vi kommer allt längre in i den 5:e dimensionen. Allt mer av vårt Sanna Jag kommer fram – vi kommer allt mer och mer Hem ❤

Och en annan insikt.
Vi har nu totalt nya energier att jobba med och därför kan vi inte vänta på att vi skall känna på något speciellt sätt för att skapa vår nya värld. Inga gamla känslotillstånd kan uppstå för ev motivation osv. Vi skall självklart inte tvinga fram något, men ändock vänta på de rätta impulserna för att göra saker. Lita på oss själva fullständigt. Och de nya energierna är mycket starka och potenta!

Vi måste våga gå framåt – utan att känna igen oss – utan några gamla känsloplattformar – våga gå ut i det okända – men alltid med full omtanke om oss själva. Vi har lyft – hoppat – den gamla världen gäller inte längre oss! ❤ Det är på riktigt!

Och vi få acceptera att vi ännu är så nya och osäkra på det mesta – och våra inre aspekter är ännu inte speciellt ‘fullkomliga’, så det blir som det blir – och det blir ändock precis rätt – just Nu. Bara att acceptera – följa Flödet – och gå vidare.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , | Lämna en kommentar