Det finns inget ‘inre och yttre’ …

OLYMPUS DIGITAL CAMERA~~ Min Ande påpekar att – ”inre och yttre är bara ett inlärt program”! Det finns inget inre och yttre!!! Det finns ingen separation! Då precis ALLT är ETT! Allt som vi upplever som det yttre är egentligen vårt hela större Jag. Det finns ingen uppdelning mellan kropp och själ och vår upplevda verklighet – utan det är VI alltihopa. Vi har aldrig varit separerade från vårt Högre Jag – men vår osanna programmering har fått oss att tro det.
Ande tankar känslor kropp upplevelse ‘verklighet’ är hela tiden Ett och samma! Energisammansättning på olika frekvenser – och vår ‘yttre’ personliga skapelse/upplevelse är VI på olika mer jordnära frekvenser.

Alltså är det den osanna programmeringen som ”ställt till det” – som skapat det som vi tyckt komma ”utifrån”. Programmeringen har filtrerat vårt Stora Hela Jag ner i ”småbitar” så att vi trott oss separerade till kropp och själ – separerade från varandra. Så t ex begreppet speglingar tillhör programmet – det är Vi – lite i ”förlängningen” (såsom det kan uppfattas) – men Vi och speglingen är egentligen Ett. Och t ex allt som vi berörs av är vi Ett med. Allt är Energier som samverkar – och ibland tycks energierna komma längre ifrån – men Allt är här och Nu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERASkaparen – Anden/Högre Jagets intentioner, blir till tankar – känslor – kropp – upplevelse av livet … och det som vi uppfattar som yttre verklighet. Andens Gudomliga frekvenser tar sig ‘igenom’ ‘ner’ i lägre frekvenser … större densitet — samtidigt finns Andens höga frekvenser med i hela Skapelseförloppet. Och allt sker i Nuet!

Och vårt Stora Hela – oändliga Jag håller nu på att ”stiga ner” i vår kropp – högre medvetande tar över det som tidigare upplevts som splittring. Vi skall också medvetet bli Ett med oss själva. All upplevd splittring skall smälta ihop.

(Medan det gamla Spelet verkat har de högre energierna inte varit ‘nedtransformerade’ i våra lägre Jag – utan har ‘vilat’ liksom i bakgrunden – men det Är och har alltid varit Vi – hela ”paketet”. Alla våra upplevelser – genom alla liv – finns samlade hos Högre Jaget … I det gamla Spelet har våra utsplittrade tankar och känslor skapat vår kropp – vår upplevelse av livet och ‘verkligheten’. Genom de utsplittrade tankarna har vi aldrig kunnat ‘se’/komma ihåg vilka kärleksfulla varelser vi egentligen är. )

Och nu är alltså Andens alla gudomliga kärleksfulla enade högre energier på väg att vandra på Jorden – genom våra kroppar och blir till vår nya Skapelse.

Kanske lite abstrakt för många – men för de som ”är mogna”….

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Märkt , | Lämna en kommentar

Jag – och Israel

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEtt delvis mycket personligt inlägg.
Jag och Israel/majoriteten av den israeliska gruppsjälen – delar samma underliggande programmering. Som hela tiden har manifesterats i det yttre och som nu håller på att värka ut. Och min Gudomliga uppgift har bl a varit att transformera Israels stam – själva ”blueprinten” i det kollektiva medvetandet.
Vi har delat drömmen om ”Att äntligen komma Hem” – och den Gudomliga uppgiften att få landet – Jorden att åter blomstra – att bygga en bättre värld! Men vi har samtidigt förtryckts, motarbetats, jagats – gjorts till syndabockar under alla våra livstider!

Till det kommer – rävsaxen – av min/min tvillingsjäls 2000-åriga uppgift att föra ner Sanningen bland det judiska folket. Och det tudelade mottagandet – där majoriteten av judarna i stället ville korsfästa. Så mycken välvilja som var lagd bakom – det fanns också en mänsklig variant av mig/min tvilling som i stunder kunde känna det mänskliga inom mig själv. …. Att sitta i Getsemane och inse all välvilja – kärlek som östs och ändå sitta och vänta på min korsfästelse – att åse hur även de närmaste vännerna/lärjungarna väljer att sova min sista natt på Jorden. — Och att hängande på korset känna de mänskliga känslorna – att han/jag faktiskt övergivit min mor …  och aldrig tillåtit mig att vara barn. ”Fader – varför har du övergivit mig!” ”Fader – vet du egentligen vad mellangudarna gjort med mig…?” … människan Jesus …

Och i denna tid – paradoxen – att tala/känna varmt och förstående om judarna och samtidigt veta att många judar mer eller mindre hatar Jesus och absolut inte vill höra talas om honom…! Och som fortfarande ”inte vill ha honom i landet!”
Israel

Men Israel försöker få sitt lilla land att blomstra och odla så mycket frukt och annat som möjligt – under ständig förföljelse och förtal osv – bojkottats helt absurt. För att ”det skall gynna den arabiska kampen” – som innebär att man vill förinta den lilla lilla skärvan av land – mitt i en öken av arab/islamska diktaturstater.

Och Israel har varit mästare på att utveckla allehanda goda ting på det medicinska området, på miljöområdet och massor av andra områden – för att göra Världen till en bättre plats. Samtidigt som nästan hela övriga världen legat som en järnhand över dom och anklagat dom för precis allt!

På liknande sätt har mitt liv framflutit – i ständiga försök att göra världen till en kärleksfullare och vackrare plats. Att alltid se till Helhetens bästa – den ständiga Välviljan. Men under resans gång har omgivningen så gott som alltid försökt att trycka ner mig – förminska och gjort mig till syndabock – ända in till de få släktingar jag har.

Och nu är reningen – upplösningen i sitt slutstadie. Då allting ju också alltid funnits i det inre – och det är vämjeligt att också rent kroppsligt känna av all denna elakhet som jag tillåtit mot mig själv – bara i detta liv – i Sverige. Och med araber på flera håll runt mitt boende – med deras försök att bara ta för sig – ockuppera det allmänna – högljudda utlänningar av olika slag. Som tar för sig av allt finstilt svenskt – då svensken i gemen ännu hukar sig. … medan nytillkomna försöker dominera – smutsa ner – köra över skönheten, det finstämda – det sköra i allt mänskligt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uttrycket för det maskulinas förtryck och dominans över det feminina – såsom i det inre så ock i det yttre.

Men Israel och jag fortsätter försköna och förbättra världen – såsom violen som fortsätter dofta efter att stövelklacken trampat på den.

Och den fortsatta tapperheten består i att ändock vilja leva och fortsätta tro att det snart skall vara någorlunda överspelat….

Det handlar bl a om arabers och andra macho- och förtryckande varelsers EGON – som tillåtits att ta över – och det har absolut inget med ”allas lika värde” att göra. Och det finns även en hel del kvinnor som visar stor brist på hänsyn till andra! Att vara tolerant mot en massa Egon – en massa ytligt inlärda beteenden, – utan hänsyn och respekt till sina medmänniskor, kan aldrig leda till en bättre Värld!!!

Till det kommer också Sveriges fanatiska strävan att alltid vara ”modernt” – där design, fulhet, konsumtion och skövling ännu får dominera – där vänsterhjärnans dominans ännu får skapa så mycken fulhet – som försvårar människors verkliga sanna möten och öppna hjärtan. Där olika arkitekter – landskaps- och annat – gör att hela vår omgivning boxas in i kantiga lådor och kontrolleras. Skövlingen, asfalteringen och kontrollbehovet över Naturen! Allra värst förstås runt Stockholm och andra storstäder. Detta skapar i mig ännu en stor vämjelse.

Vår yttre miljö som ännu får skapas av massor med människor som inte har kontakt med sig själva – som är så fartblinda och strävan av att vara ”moderna” – nytt, annorlunda – hur fasiken det än ser ut eller upplevs.

Det finns även andra svenskar som delvis delar detta program – de som också vill göra världen till en bättre plats – de som står upp för Sanningen – men som hela tiden görs till syndabockar!!! Och de som ser och visar på det totala mörkret som islam innebär!!!

Ja i vämjelsens och besvikelsens djupa dike måste man också våga vara – erkänna det och vara sann däri – annars kan det inte omvandlas.Mycken avsky är samlat i vår botten.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Kroppen – sista anhalten

OLYMPUS DIGITAL CAMERANär nu vårt Högre Jag – vårt Gudomliga Ljus – vårt Högre medvetande stiger ner, så är vår Kropp sista anhalten (förutom att Moder Jord också tar emot vårt Högre Ljus.) Därför kan många av oss nu uppleva  många olika fysiska besvär och div. plågor. Då Ljuset puffar fram precis ALLT som är nedtryckt även i våra celler – våra organ och kroppsdelar. Och då är både våra jobbiga känslor och kroppens ev smärtor och krämpor framme.

Vad de flesta nog inte reflekterat över är att vid alla slags sjukdomar som människor gått igenom, så är samtidigt de jobbiga känslorna där. Människor har mestadels tänkt att besvären i kroppen är det enda och värsta och inte riktigt uppmärksammat sina känslor däri.

Men!!! – känslorna är där före – det är de som i sin tur skapar ”sjukdomen”. Tillsammans med de dömande och begränsande tankarna!

Och den som är sjuk har inte bara div smärtor att kämpa med utan också då alla de känslor som hör till just den sjukdomen eller de besvären. Så det går då inte att ”spela ‘hurtig’ och inte låtsas om sitt missmod – utan man måste lyssna på sig själv – känna medkänsla – men inte älta eller frossa i sin sjukdom – inte ständigt klaga inför andra för att få andras medlidande – inte göra sig till offer – inte göra någon sjukdom till sin identitet. För då kan man aldrig bli frisk och helad! Alla har ett eget ansvar för sina ev sjukdomar – de är skapade genom de egna tankarna och kan också botas genom att förändra sina tankar – genom att låta sig älskas av Livet och Den som skapat oss alla.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADärför är det nu viktigt att inse vikten av att alltid lyssna på sina känslor och lyssna på vilka tankar man egentligen har om sig själv! Vilka tankar som t ex  säger att ”Jag är inte värd – eller så värdefull som dom eller dom” – ”Därför kan jag inte vara så materiellt rik”.

Tankar som säger att jag måste tvinga  mig till en massa saker. ”Jag är inte värd att älskas – inte värd att älskas för den jag är bakom mitt skal”  ”Jag kan lika gärna äta en massa skräp, för jag är ändå inte värd något” Tankar som gör att man alltid sätter på sig en yta – en massa smink och rättar sig efter trender – för att ”duga” –  Tankar om att man aldrig ”bör” visa sitt rätta jag – att det är ‘farligt’ att vara sann osv osv

Allt sådant bara måste till slut skapa div ”sjukdomar” – för både Själen och Kroppen vill nu bli befriad.  Det är den mänskliga Själens utvecklingsprocess – och inget kan stå stilla. Så det gäller – antingen lyssna på sitt inre och bli sann och inse att det är en gigantisk reningsprocess som pågår – eller skapa sjukdomar och leva allt mer begränsat och sedan tyna bort allt mer och oftast dö.

Men – ingenting är fel – var och en har just sin Livsplan – och det finns inget misslyckande i att dö! Själen fortsätter alltid sin utveckling någonstans.

Men vi är ganska många som gör vår reningsprocess ända ner i grunden – och på så vis inte mera behöver välja den kroppsliga döden. ❤

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | 1 kommentar

Att inte längre känna igen sig.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe flesta i Sverige (och övriga världen) är nog mer eller mindre upprörda för att de inte längre känner igen sitt land mm. Och all denna omvandling är precis så som det måste vara! Vi skall bygga – skapa en helt Ny värld – och då måste hela den gamla världen rivas upp.

Vi måste då kunna släppa taget om all gammal yttre trygghet i form av bevarat samhälle, grannskap, relationer osv. Människor slutar eller byts ut där vi förut ”kände oss hemma”. Firmor och tjänster läggs ner eller flyttar. Affärerna bygger större eller flyttar och ändrar sin ”välkända inredning”. Nya chefer, nya anställda, ständigt nya grannar – ”hela världen” invaderar osv osv.

Därtill hör också alla dessa bullrande maskiner, sprängningar osv, som skall riva ner hela det gamla samhället. Och bullret och förstörelsen skall väcka alla våra nedtryckta känslor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOch det finns knappast något samhälle, grannskap eller annat som inte får/fått sin välkända yttre trygghet, skönhet och ro ‘förstörd’ och nya ‘kvastar’ överallt.

Men allt är exakt så som det bara måste vara! Vi måste sluta leta efter harmonin i det yttre – för den måste komma inifrån oss själva – först!!! Den kan bara skapas inifrån och ut!

Genom att vi lyssnar – känner och accepterar alla dessa sorger och besvikelser som kommer fram genom Förstörelsekraftens inverkan, så finner vi till slut harmonin och försoningen inom oss. Det är helt naturligt och mänskligt att vi först känner ilska och besvikelse där förstörelsekraften plöjer fram.  Men sen – Genom att fullständigt sluta tänka tankar om att förstörelsen skulle vara fel på något sätt, så löser vi upp alla våra inre motstånd mot Livet. (Som alltid – självklart kan vi ännu säga nej och stopp – där det går – och sen släppa taget.)

Det kan aldrig bli harmoniskt och kärleksfullt därute, förrän vi först skapat det inom oss själva! Och var och en har ansvar för just sin upplevelse av harmoni – ingen annan kan ge oss detta – inga ansträngningar i det yttre kan skapa detta – ingen kamp.

Inifrån och ut!!! – den enda vägen!

Vi måste upp ur besvikelsediket – och i stället se att allt är en Gudomlig rening – för att en helt Ny värld och en helt Ny mänsklighet skall växa fram ur askan. Motstånd och att tänka ”det är något fel” – kan bara skapa mera besvikelser! Ilskekraften kan vi i stället använda till ”att vända ryggen” åt förstörelsen och gå vår egen väg.

När kampen inom individen upphör och försoning med Självet växer fram – och upplevs alltmer som bomull runt hjärtat, så upphör också Förstörelskraftens ev påverkan. Och upplyst individ läggs till upplyst individ och bildar allt större kluster – grannskap osv. Allt mer kärleksfull energi breder ut sig och kopplas ihop. (Allt är energi som samspelar.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Kaos – Liv

OLYMPUS DIGITAL CAMERA”Att falla in i skiten” skrev jag om i ett tidigare inlägg. Men allt tydligare och innerligare inser man att kaoset därute speglar det egna inre kaoset – om det berör! Med all tydlighet jobbar nu de kosmiska krafterna med allsköns buller och larm för att väcka oss. Och det gäller då både att ta avstånd från alla de dramor som ännu spelas upp därute och att ändock ”falla in i skiten” i vår närmaste vardag. Vi måste lära oss att leva i paradoxernas värld – ännu ett tag (tills  allt smält ihop). vi måste både ta avstånd och samtidigt känna allt det vi känner och acceptera det som vårt eget ansvar att förlösa känslorna. Ju mer vi projicerar att ”det är för jä-t det dom och dom gör”, desto mera avsky alstrar det inom oss och vi kan t o m tappa lusten att leva. Vi måste även lära oss att acceptera ”tycka om” vår avsky – att ”äckliga” känslotillstånd inte är något ”fel”. Vi kan göra saker. även om vi inte mår toppen – om själva ‘grejen’ är något vi vill lite grann.

Det är helt nya energier som verkar nu. Och alla tillstånd är ok. Vi lever nu mer eller mindre multidimensionellt – alla tidslinjer är aktiva – både smälter ihop och samtidigt verkar var för sig….
(T ex i mitt inre inser jag att jag nog måste gå tillbaka till barndomens utedass, när alla nya påfund inte fungerar 😉  ) Vi måste gå framåt och våga leva även om det är snöigt, kallt, regnigt och motigt – både i det inre och det yttre. Men förstås också kunna vara stilla mitt i detta.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVi måste hämta upp, acceptera och använda vår urkraft – vår överlevnadskraft. Många är ännu rädda för den – den har inte ‘tillåtits’ i vårt ‘civilicerade’ samhälle. Men ‘grejen’ är den att vi skall använda den för oss själva och vår egen väg!!! Inte för att projicera ut den! När vi blir uppvaknade Mästare – och kan balansera den, kan vi äntligen använda den till vår sanna väg. Bygga vår Nya värld från grunden.
Därför blir det viktigt att i denna kaostid ta oss igenom allt och gå framåt – inåt/utåt – oavsett hur vi mår!

Och det viktigaste är då att alltid söka vårt eget fokus!!!! ((Själv kan jag genom att t ex spela Hildegard af Bingen – hitta mitt fokus – mig själv – när omvärlden fylls med stojande barn, skällande hundar, grästrimrar, dunkadunka och annat.)

Vi måste sluta vara emot omvärlden – på alla plan – för den vi är emot är alltid först och främst oss själva. Alla ”fel” som vi berörs av – finns som röster/aspekter inom oss själva. Så allt det vi tycker och tänker om omvärlden – tänker vi om oss själva – annars skulle dessa tankar aldrig finnas!!! Så meningslösheten blir i verkligheten total när vi sysselsätter oss med tankar och tyckanden om omvärlden.

Vi måste i stället lyssna på – acceptera och försonas med hela vårt inre Jag ❤ Alla våra motstånd (tankar och tyckanden om ‘fel’ – på oss själva eller omvärlden) – förhindrar själva Livsströmmen! Det vi gör motstånd emot är ju våra egna känslor !!! som väcks av omvärlden. Det är inte omvärlden i sig som skapar det ‘negativa’. Det ‘negativa’ fanns redan inom oss. Det är själva motstånden mot känslorna som är ‘boven’ i dramat. Vi renas från det gamla dömande Spelet i varje stund ❤ Vi neutraliserar. För att nå Enhet med oss själva och därmed också med Världen.

https://gunillasolara.wordpress.com/2012/06/15/att-vaga-acceptera-och-falla/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Splittrade tidslinjer

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVad som nu sker är att Tidslinjerna splittras. De verkar nu på olika frekvenser, utan att interagera med varandra. Alla de lägre håller på på sin nivå och de högre lever på sin.

I mitt inre gestaltas det bl a som — Jag befinner mig på en källar-garagenivå – och jag hör och ser en stor vatten/energivåg närma sig. Och jag känner lite obehag – men vågen går under golvet i garaget. Den berör inte mig – den har som uppgift att rena och väcka de som befinner sig lägre ner i frekvens och uppvaknande.

Det var 3 kvinnoaspekter som ville gå tillbaka – för att känna igen sig (säger min vägledning). Och de måste skrämmas till att vända.

För oss som lämnat den gamla världen och mestadels lever i den 5:e dimensionen – vi får räkna med att reningsvågorna väcker våra rädslor och obehagskänslor – men inse att de nu inte längre gäller oss.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOch det är också helt rätt att ‘ta avstånd’ från hela den lägre tidslinjen – ta avstånd från alla dysfunktionella människor och händelser. Vi är på ett sätt öppna och ser och hör – men vi behöver inte bry oss. Vi måste välja vår egen väg. Vi kan inte låta oss dras in och ner i det lägre längre. Dom får leva ut sin tidslinje och uppvaknande.

Och som jag skrivit om förut – Magportalen – Portalen till den 5:e dimensionen, är i full aktivitet – alla hoptryckta samlade rädslor vill ut och det ger olika symptom och besvär. Men rädslorna upplöses och vi kommer allt längre in i den 5:e dimensionen. Allt mer av vårt Sanna Jag kommer fram – vi kommer allt mer och mer Hem ❤
https://gunillasolara.wordpress.com/2017/04/23/genom-magportalen/

Och en annan insikt.
Vi har nu totalt nya energier att jobba med och därför kan vi inte vänta på att vi skall känna på något speciellt sätt för att skapa vår nya värld. Inga gamla känslotillstånd kan uppstå för ev motivation osv. Vi skall självklart inte tvinga fram något, men ändock vänta på de rätta impulserna för att göra saker. Lita på oss själva fullständigt. Och de nya energierna är mycket starka och potenta!

Vi måste våga gå framåt – utan att känna igen oss – utan några gamla känsloplattformar – våga gå ut i det okända – men alltid med full omtanke om oss själva. Vi har lyft – hoppat – den gamla världen gäller inte längre oss! ❤ Det är på riktigt!

Och vi få acceptera att vi ännu är så nya och osäkra på det mesta – och våra inre aspekter är ännu inte speciellt ‘fullkomliga’, så det blir som det blir – och det blir ändock precis rätt – just Nu. Bara att acceptera – följa Flödet – och gå vidare.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , | Lämna en kommentar

Den djupa svenska kulturen

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKulturen – den svenska Folksjälen – vemodet.
Vår kultur är så djup – djupast på hela Planeten. Men då många ännu inte vågat möta sitt eget inre djup, så förnekar man den – har svårt att inse djupet. Och därför hånar t ex M. Sahlin och F Reinfeldt och en massa andra ”vänster”folk m fl det svenska.

Den visas bl a i våra gamla folkvisor mm – som följt med så många av oss genom våra liv. Som präglat – format hur livet gestaltar sig. Och nästan alltid så har vemodet varit ledmotiv. Och självklart har vi programmerats med att ”Livet är menat att alltid – under ytan – vara rent sorgligt.”

”Visa i molom” – ”Visa från Utanmyra” (Endast en gång såg jag den man…) – ”Horgalåten” -”De sålde sina hemman” – ”I en sal på lasarettet” – ”Vårvindar friska” … där Naturen som så ofta hyllas … men alltid mestadels i moll. De flesta gamla visor och skillingtryck går i moll.

Och de yngre har försökt att bryta sig loss genom allsköns ytlighet. Men vemodet sitter i generna – i föräldrars och far/morföräldrars tankeprogram och finns även i de unga. Fast de fanatiskt försöker dölja och springa ifrån sitt inre.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADock på 50-60-70-talet började man äntligen tro lite grann på det goda i livet. Men sen kom alla bakslag och besvikelser. Och de ständiga besvikelserna genom livet, har gjort svenskar uppgivna! Man orkar/vågar inte längre hoppas på det goda igen.

Och allt detta vemod – hopplöshet – har nästan de flesta svenskar försökt bedöva genom alkoholen. Plus alla ytliga företeelser – sport – ständig ‘underhållning’ – ”ständigt sysselsätta sig med vad andra borde göra”, ”festa” – prata prata prata/debattera osv …

Detta är den svenska Folksjälens djup – som ligger under all den mera ytliga kulturen som dans runt midsommarstången, kräftskivorna osv – som mestadels gått i alkoholens tecken, för att komma undan sorgen och vemodet. (Men vemodet blir bara allt starkare ”dagen efter”.)

Vår kultur har sorg och vemod i botten – det är bara så det är. Sorgen blir extra djup därför att vi också har tillgång inom oss till det allra kärleksfullaste och oskuldsfullaste. (förstås inte alla svenskar, men som helhet.) Diskrepansen blir maximal. Besvikelserna extra stora. Andra länder har inte denna stora diskrepans. Andra länder har inte denna stora egna mångfald att ta Ansvar för.

Det är Sveriges djup – så oändligt vackert och mångfaldigt i sig självt!

Något som vi måste älska och känna vördnad och ömsinthet för.

Det är inget som skriks ut med slagord, kamp eller politiska program, utan som en kärleksfull ström som pockar på inifrån oss själva.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMed denna djupa sorg i Folksjälen, är det inte menat att vi skall ”hjälpa hela världen” (”för det är så synd om dom”) (Det kan aldrig bli en hjälp på djupet för någon!!!) – Vi skall ta hand om vår egen smärta! Allt annat är en flykt – en ansvarslöshet. Ytliga gester som genererar mera smärta. Mörkret på Jorden gödes genom att människor inte tar hand om sig själva!!!
Alla dessa ytliga gester slår hela tiden tillbaka på individer och samhälle – för att de löser aldrig upp mörkrets kärna och driver på att alla måste ta hand om sig själva först och främst!!!

De som fortfarande sätter andra före sig själva, kan ge resultat såsom mord, sjukdom och annat för dom. För att de just offrar sig själva. Därför ser vi ofta i genmälet efter mord och likn. ”Han/hon tänkte alltid på andra – var alltid öppen för att lyssna på andra – hade ett ”stort” hjärta” (för andra men inte för sig själv) osv. – var alltid ‘till lags’….

Men i denna tid är det dags att äntligen lösa upp detta vemod – lysa upp det svarta sorgsna djupet. Omvandla generna och DNA från många generationer bakåt. Och det gör vi genom att på allvar lyssna på vår inre sorg – våra besvikelser – vår ilska – vår uppgivenhet osv. Genom att bli lyssnat på – genom att vara tysta och stilla och våga känna – allt detta – gråta där det behövs, så löses det kärleksfullt upp undan för undan. ❤

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar