Livet i soppåsen

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMin Ande uppmärksammar att — ”Människor lever nu i sina egna soppåsar!!!både infödda svenskar och alla ‘nyanlända’ — och mitt i allt detta försöker vissa att föra in ”hen” , ”hbtq-certifiering” och könsneutrala toaletter!!!” Eller dela ut armband och bjuda på kaffe och bullar till de som inte bryr sig om, om de dödar eller skador andra människor!
Detta är en gigantisk flykt från de egna soporna!!! och att försöka fixa till ytan.

Alla nedtryckta känslor och upplevelser – allt som man konsumerat av mänsklighetens ytliga separerande dömande slaverispel. Allt som man bedövat sig med!!! Att inte bry sig om och ta tag i de verkliga problemen eller de egna inre och yttre soporna. Och alltmedan statsminister m fl reser runt i ”stora vida världen” för att sälja JAS och kanoner!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAtt sen många av oss känner stor besvikelse – för att ingenting är som vi hoppats på. Att vi inom oss haft visionen av en förskönad, jämställd, vänlig och harmonisk värld och natur — ja denna förväntan gör att vi i stället känner oss ytterst besvikna. Därför måste vi helt släppa taget om förväntningarna! Och i stället lita fullkomligt på det Gudomliga Flödet – att det är själva Flödet – Nuet som skall ge oss lyckan. Förväntan på det yttre ger alltid besvikelse. Vi måste bli fria från hur det ännu gestaltar sig i det yttre. (Det är ännu mänsklighetens sopor som virvlar kring.)

Och vi måste också acceptera och inte fördöma våra egna inre sopor. Vi måste bara ta oss igenom dom. Vi måste ha förståelse för att det inte kan kännas ”perfekt” ännu!

Vi måste acceptera alla ‘utmaningar’ som Gudomliga och som gör att vi expanderar och som ger oss tillgång till allt mer av oss själva – vårt verkliga större innerligare kärleksfullare Jag. (Alltså inte tro att ev motgångar är ‘fel’ på något vis – utan att allt sker enbart för vårt allra kärleksfullaste bästa.)
Vi gör det vi kan/orkar och behöver – men utan att överanstränga oss, utan att tänka att ”det här är ”fel” – inte tänka motstånd – utan ”ev göra något – och sen släppa taget”. Att vara emot något stoppar alltid Flödet och vi kan inte ta emot Gåvan som ligger bakom det som synes negativt!

Att ta ansvar för sina egna inre (och yttre) sopor – leder till ett allt renare friare och kärleksfullare inre – som till slut kommer i harmoni. Världen renas och transformeras genom att var och en tar ansvar för sitt dolda djupa inre. Och när vi får harmoni inom oss – kan yttervärlden inte längre tynga ner eller styra oss. Var och en måste fokusera på och gå just sin egen väg.

Det är stort kaos inom människor och samhälle nu och det kan bara upplösas genom att dra tillbaka sitt fokus från yttervärlden och ta ansvar för och börja lyssna på sig Själv!

Alltså —  ”Människor lever nu i sina egna soppåsar!!! 

Och ALLT är Gudomligt orkestrerat ! ❤

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Transformation – inte sjukdom!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEtt till viss del undrande inlägg…
Hur länge skall den gamla världens ‘doktorer’ och ”experter” försöka förhindra människors uppvaknande och transformation?
Att det nu ‘blommar upp’ en massa så kallade sjukdomar och besvär – är ju för alla som är medvetna, ett fullständigt Gudomligt och gott tecken! Själen vaknar nu upp i snabb takt och talar om – genom våra kroppar (bl a)  – ”du accepterar och älskar inte dig själv!” – du dömer och begränsar och kritiserar stora delar av dig själv – ”därför säger Jag – Kroppen ifrån!” ”Du måste stanna upp och lyssna på dig själv – Djupt därinne gråter du.” Du är arg på dig själv och livet för att du tvingat dig själv till en massa saker och för att du inte värderat dig själv såsom Gudomligt värdefull och älskad. Och för att du programmerats att tro att ”sjukdomar” är något självklart och ”naturligt”.

Som det ännu är – så är de flesta veckotidningar (som är riktade till kvinnorna) – fulla med sjukdomsdiagnoser och en massa osäkra, frågande och rädda människor. Och ”experterna” bara bekräftar att – så är det – och du måste ta den ‘medicinen’, inte äta det där, operera det där osv osv
Dessutom är ju tidningarna fulla med ”du måste fixa till din kropp” – ständigt dessa dieter – gör om dig – kontroll kontroll kontroll – i stället för att lära ut att du måste börja lyssna på och älska sig själv!!! Du måste sluta tvinga dig till att göra en massa som ”omvärlden bestämt” – och som du inte i hjärtat vill!

OLYMPUS DIGITAL CAMERADu måste – du har nu den Gudomliga möjligheten att befria dig från slaveriet – och äntligen ta tillbaka din egen Kraft och Kärleken till dig själv. ”Detta kan ingen doktor fixa!” Hela Universum stödjer dig – för det är Livets sanna utveckling!

För mig så känns det som ett enormt slöseri på kunskapen som finns och slöseri på en massa Liv!

Om någon uppvaknad går till doktorn – så är det till största delen troligt att – doktorn gör allt för att stoppa transformationen!
Och som Ljusgruppen Abraham säger: – Om doktorer alltid talade till sina patienter – att ”det här kommer att bli bra” – ”det här kommer att gå över” – så skulle de flesta helt enkelt ‘reparera’ sig själva! Livsviljan och den egna kraften och tilliten botar alla sjukdomar. Och att då inte förgifta kroppen för mycket med en massa kemikaliska ”mediciner”. (Helst inte alls – men det är ju vars och ens val.)

Under vårt uppvaknande och transformation så kommer helt naturligt en massa besvär fram i våra kroppar och vårt sinne – för att genomlevas och renas och släppas taget om. Om vi då dömer detta ”som att nu är det något fel på oss” – så förhindrar/fördröjer vi läkningen. Om vi i stället kan se det som en kärleksfull rening – så upplöses besvären – även om det ibland kan ta lite tid.

Att det, förutom det gamla Spelets indelningar i olika ‘sjukdomar’, också förekommer t ex stark yrsel – där kan man förstå att människor blir livrädda. Men även detta har sin helt naturliga förklaring och funktion. Bl a för att hela vårt inre rörs om, för att vi skall förändras. Yrseln hjälper oss bl a att släppa den yttre kontrollen, så att vi kan komma allt närmare vår innersta Kärna. Och många andra diffusa besvär hör också till.

Sen ingår det förstås också att vissa av oss helt enkelt på det själsliga planet väljer att lämna just den kroppen. Ingenting är fel. Ingenting är misslyckanden. Ingenting är ”i onödan”. Allt har sin funktion sett från ett högre perspektiv – alla själar utvecklas hela tiden vidare. ❤

Tyck om – acceptera – och älska Dig Själv – det är ditt verkliga mål i det här livet. Och inte att du måste åstadkomma och visa upp något – inte ‘förverkliga’ dig själv (ditt ego) – inte hinna med mesta möjliga osv osv.

Du/Vi är här för att äntligen öppna våra Hjärtan och upptäcka Gudomligheten inom oss ❤

Ett tidigare inlägg:
https://gunillasolara.wordpress.com/2015/06/07/den-naturliga-halsan/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Ung – Gammal – Ny

OLYMPUS DIGITAL CAMERA”Gammal eller ung” har ingen betydelse i Den Nya Världen. — Då jag själv insåg att jag på något vis haft som tankeformel att – ”vi måste bli unga på nytt” när vi vaknat upp och omvandlat allt inom oss – så har de sista åren känts allt mer sorgliga. Därför att vi gått ”bakåt” så mycket på våra olika tidslinjer, för att omvandla allt det gamla, så många av oss har känt oss ‘rysligt gamla’.

Och jag liksom många andra som har varit uppvaknade i 30 år minst har känt en allt större trötthet – ”på att det aldrig skall ta slut …” Och därtill också känslan att ”har jag offrat bort stora delar av mitt liv på denna rening” – för jag liksom många andra har ju dragits undan från hela det gamla systemet och livet. Och undermedvetet har jag/vi tänkt i den gamla världens banor och längtat tillbaka till vår egen ungdomlighet. Och att på ett eller annat sätt ”få vara med i livet igen”. Vilket ju bygger på tankarna att mer eller mindre återgå till något gammalt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMen – äntligen kom insikten att – hela detta gamla tankekomplex av att ”det bästa måste ju vara att bli ung på nytt” – bygger på den gamla världens program av att det yttre är det som räknas.

Det Nya Goda skall ju i stället helt utmynna från vårt inre. Det skall helt styras utav hjärtats energier!!! Hur vi sen ”ser ut” har ju ingen verklig betydelse! Det är vårt hjärta som skall möta alla andra medvarelser – inte någon som helst yttre image. Vi behöver inte ”fixa till oss” för att ev se yngre ut!!! ❤ Gråhåriga eller inte, spelar ingen roll – vi skall ändock börja leva på nytt. Och för alla odödliga så blir det så länge vi har behag …   🙂

Det Nya byggs upp på ett fullständigt nytt sätt – uppvaknade nya människor som samspelar med hjärtats känslor – energier och ett högre medvetande.

Och det är Kärleken inifrån oss själva som skall göra oss lyckliga – helt oberoende av vad vi skapar och möter i det yttre. Vårt Hjärta – vår inre Källa skall bära oss – varmt och tryggt – helt oberoende av vad vi gör eller inte gör! ❤

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | 1 kommentar

Det Nya är just – nytt

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAllt i vår värld, vårt samhälle och vårt personliga liv är nu utsplittrat och mestadels helt nytt.  Även om mycket ser ut som det förut gjort, så är upplevelsen av det en helt annan än den gamla. Helt nya energier styr det hela.  Denna Nya Värld byggs nu upp undan för undan på företeelser, känslor – energier – som vi aldrig förut har upplevt. Därför känns det ofta ännu väldigt främmande, detta nya. Ofta kan det kännas kallt – tills vi integrerat de senaste nedladdningarna av energier och tills vi accepterat att vi måste släppa taget om det gamla.

Att längta efter och försöka återskapa något gammalt fungerar helt enkelt inte. Dom gamla energierna är upplösta!!! Vi måste lära oss acceptera Nuet precis som det är. Bara genom denna acceptans kan vi uppleva någon slags mening, livsglädje eller ‘framgång’.

Det Nya skall byggas upp på Nuets plattform – inte på något gammalt upplevt, gammalt tillvägagångssätt. Det skall byggas på totalt nya premisser. Därför famlar ännu de flesta av oss i detta okända. Vi har inget gammalt att luta oss mot. Inget gammalt som vi upplevt kan skapas igen!!! – varken det bra eller dåliga!!!

Jag vidarebefordrar Ärkeängeln Gabriels råd :
”Why not start your own surrender experiment? Simply surrender into have the most wonderful day possible and see how it goes. What will happen is sooner or later you will forget to do that, and you will quickly see how much smoother surrender days go. Treating it like an experiment also gets your ego self out of the way and into a state of cooperation.
Have fun and play with the tools of surrender and flow! What happens when you surrender into being of your highest service? When you surrender into love? When you surrender into your greatest good? Which feels best to you? You can have one grand act of surrender, or several little acts throughout the day.”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAtt så medvetet ”surrendra” skapar en allt större tillit till det egna Flödet – och Universums energier stödjer nu  detta – och tilliten till Flödet kommer att ge oss allt vi behöver i stunden!

Att medvetet ”surrendra” – släppa taget om – varje situation där något stör dig.
Hos mig kan det vara en massa små störningar från grannar eller att jag ”råkar” läsa något av det tokiga som sker ute i samhället, eller att ‘mitt’ närsamhälle prioriterar allt större ytlighet och stress mm mm … Om jag lär mig att ”surrendra” i alla dessa situationer, så befriar jag mig själv. Jag har då hittat verktyget som med allt större lätthet tar mig igenom allt.
Och då alltid tänka::
Jag gör det här för mig själv – för att jag skall må bra!” (Inte för att allt som stör mig skulle vara på något sätt ok i den gamla världen – utan just för att jag skall må bra – jag lämnar det gamla och höjer mitt medvetande.)  Det är inte till gagn för någon att jag mår dåligt över allt som ännu sker i den gamla dualistiska världen! Jag hjälper absolut ingen!!! Världen förändras genom att man inte längre göder detta gamla. Och den absurda gamla världen håller trots allt på att lösas upp! ”Under ytan” strömmar en massa kärleksfullt Ljus in och förändrar – inifrån ❤

Till slut skall detta vara det nya normala – att ständigt vara i Flödet – utan att fastna i några gamla fällor.

Och som ljusgruppen Abraham säger: Negativa känslor är ett tecken på att vi riktar vårt fokus mot något som vi egentligen skriker ett stort NEJ till! Och därmed förhindrar vi oss själva att komma i stämning för att dra till oss allt det goda vi vill ha!

Men vi måste ha förståelse för oss själva – att det är helt ok att känna sig osäker, främmande ”outspaced”, utan direkta mål – famlande … tills vi blivit trygga i allt detta nya. Även naturen kan kännas främmande … Men Tryggheten finner vi, som jag sagt många gånger – alltid inom oss!

*** Läs också min andra blogg:
https://gunillasolarasfototankar.wordpress.com/2017/03/19/mars-19-tidslinjekollaps/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Kan själv …

OLYMPUS DIGITAL CAMERASom andlig vägvisare så måste jag erkänna att jag ofta – fram till den senaste tiden – ständigt ”försökt att lära mig” – ta del av hur man gör än det ena än det andra. Allrahelst med alla dessa jordiska ting. Att många andra ”vet bättre om just det där”. Men insikten nu är ju att jag ”vet mycket bättre själv” om hur just jag skall göra.

Jag vet att jag har min Ande med mig i varje stund, som leder mig rätt. Jag behöver inga krångliga beskrivningar om hur man gödslar, lagar mat eller vad som helst. Jag kan lita på min redan långa erfarenhet av allt det jordiska – som ju oftast är de enkla sätten – jag avskyr allt krångel och mischmasch.

Och detta är ju målet för alla – att bli självständiga, självgående i största möjliga mån. Vi behöver inga ”experter” i våra nya Liv. ”Experterna” kan bara visa på hur man gjort i den Gamla världen. Hur just dom har tänkt – deras tankevärld och tankeskapelse. Nu gäller helt nya energier och P3110002.JPGskapelseprocesser. Och det viktiga  – att först och främst lyssna på sig Själv och sin egen inre vägledning. Vi skapar ju precis allt genom hur vi tänker om just den företeelsen – så vad som fungerar för den ene måste inte fungera för den andre!!!

Och alla andliga ”jag måste göra rätt nu”-tankar – som många av oss på den uppvaknade vägen – lagt på oss, som ständiga kontrollanter – kan flyga och fara 😉 ”Måste äta rätt” ”måste göra den där andliga ritualen på rätt sätt” – där måste vi lita på vårt Högre Jag – att allt blir perfekt, hur vi än gör. Ingen mental kontroll – bara följa vårt eget Flöde.

Självklart behöver alla nyuppvaknade ännu påminnas om hur allting är skapat i den verkliga VERKLIGHETEN – men för alla som varit uppvaknade en längre tid, så är det dags att släppa taget och bara lyssna på sig Själv. Inga vägvisarroller skall vara för evigt.

Ju mer självgående – desto större Kraft har vi med oss i allt som vi vill skapa. Inga splittrande tvivelstankar om att ”man måste göra rätt”, vilket bygger på en rädsla att just vi inte kan själva (bara om vi gör ”som man ska”). En förminskning av oss själva och brist på Tillit till vårt Högre Jag. Och vår fulla Kraft kan därmed inte flöda igenom oss.

Kan Själv! ❤

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Inget behöver ”rättas till”

OLYMPUS DIGITAL CAMERADelar med mig av nattens insikter.
Då jag somnade med en känsla av hopplöshet över alla dessa otaliga lögner från ”etablissemanget” och andra ouppvaknade. Och känslan av en helt absurd värld, där ingen sans och förnuft finns – ingen att lita på av alla de som verkar styra landet och världen. Den ena lögnen och smutskastningen efter den andra …
Självklart finns det ännu många som skall lysa upp alla lögner – då de jobbar på just den nivån ännu. 
Men – 
för alla oss uppvaknade och medvetet inifrånstyrda, så behöver vi inte längre försöka ”lägga något tillrätta” – det gagnar inte spelet – på den högre nivån.

I flera olika sekvenser så rättade jag till något som jag tyckte låg fel – sen rättade någon annan till det på sitt vis – och sen någon annan på sitt vis – och med en skön känsla – så kunde jag bara släppa taget. Inget ”ordnande” spelade någon roll!

Vi behöver inte ”rätta till” för att något skall bli ”rätt” – för det sker rent automatiskt när vi fullständigt tar ansvar för vårt inre. När vi slutar ge vårt fokus till vad som sker i yttervärlden. Många av oss har ju känt ett stort ansvar för att ”visa vägen” och upplysa – för vi har känt att ”det inte blir någon ändring annars”. Och på nätet så florerar ju oändliga ”feltolkningar” – när man kan se från ovan – men just ingen är öppen för att förändra sin vinkling – de som hävdar det ena och det andra är just nu fast i sin version. Och allt är ok. Vi behöver inte ”hjälpa till”!
Vi kan rikta in oss på vårt eget varande och våra önskningar ❤ Då hjälper vi absolut bäst vår mänskliga familj och transformationen av hela Jorden. Vi tillför nya positiva renande upplyftande energier till det kollektiva medvetandet. Livet ligger inte i ”vad som händer därute!” Det verkliga Livet pågår inom oss – genom vår egen livspuls – i vår kropp – i vår andning – i våra känslor – i Nuet 🙂

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Två Jordar

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEn lägesrapport – fast svår att sätta in i ett logiskt förklarande … då allting ju är upplöst…

Min Ande meddelade att:  det nu finns två Jordar (det har det väl funnits länge nu, men …) Jag såg att de två planeterna nu lever helt parallellt. Där den ena tillhör 3-4:e dimensionen och den andra den 5:e dimensionen och högre. De överlappar varandra ”i mitten”. Men att vi nu medvetet måste välja i vilken verklighet vi vill skapa. Genom fokus på det nya goda uppåtsträvande – blir det förstås den verkligheten. Medan om vi fokuserar på den lägre, så blir det samma gamla verklighet vi skapar.

Den nya verkligheten innebär att vi är fullständigt medvetna om att det är inom oss som allting måste skapas först – att vi känner att den yttre verkligheten inte har någon reell betydelse. Det är bara inom oss som själva ‘lyckan’ kan skapas och kännas. Därför måste vårt fokus vara på hur vi känner  i varje stund – och vara/bli oberoende av omvärlden – hur den än gestaltar sig. (Ouppvaknade kan ännu tro att man då flyr världen – men det är egentligen precis tvärtom. Man lämnar bara alla gamla drama som ännu utspelas i det gamla paradigmet – man är trots allt helt öppen mot mänskligheten – men samtidigt har man sitt fokus hos sig själv! Man är självständig.

OLYMPUS DIGITAL CAMERASjälvklart står inget stilla, men vi behöver inte simma runt ytterligare varv i den gamla skapelsen. Vi kan medvetet välja att göra ett hopp och mestadels lämna det gamla! Vi måste välja det nya och släppa taget om allt gammalt – om vi vill uppnå vår fulla kraft och kunna skapa det vi verkligen vill! Om vi lutar oss bakåt mot någonting i den gamla världen – i yttervärlden eller som vi kanske upplevt osv – så kan vi aldrig få tillgång till den positiva skaparkraften!

Och tiden har upphört – men det märks mest för alla som gått över till den 5:e dimensionen och högre.

Att vi nu är inne i en portal (igen) – och en ”tipping point” – Jag såg hur hela min fönstersida i lägenheten – tippade!

* Mina egna transformationer – där jag också fortfarande betjänar mänskligheten:
Bl a så räddade jag (och min inre man) en borttappad son. Jag såg hur resten av den judiska familjen nu var räddade och jätteglada – men när den förlorade sonen kommer, så noterar dom det knappt. De är så uppe i sin egen frihet… Jag känner lite sorgsenhet … 

* Jag räddar en kvinna som av någon slags ouppmärksamhet var på väg att drunkna i badkaret. Fiskar sen i vattnet och hittar hennes jacka (som behövs för att värma) och hennes mjuka skor. Känner ”oj vilken tur att jag uppmärksammade – hon var på väg att dö …”. Känslan att liksom ‘fiska’ nära döden… — Oc h åter igen är min tumme kraftigt uppskuren (men blöder inte). I det yttre har min tumme haft ett jack som läker och kommer igen …

OLYMPUS DIGITAL CAMERAFör min egen del så säger vägledningen att jag nu har mycket större kraft att förverkliga – skapa …  Men jag har också insett att det inte längre går att skapa enl ”gamla recept”. T ex fick jag lite målarlust igen efter flera års uppehåll. Köpte färg för 500 kr. Men lusten försvann snabbt – det känns mer eller mindre dött – ingen glädje i det hela längre.
(Min inre man försöker styra till det som var roligt förut – och jag är så trött på honom – han vill fortfarande prestera – eller hjälpa andra …) (Samtidigt sker det ju i samspel med en tidigare version av min inre kvinna….) Ja så kan det se ut i det inre spelet.

Och jag tror att en stor del av min rädsla är att åter igen bli tvingad att följa den maskulina dominansen – rädd att åter igen bli fånge … som gör att t o m jag (som frigjort mig under 30 år) är rädd för alla ofta våldsamma utländska män som översvämmat vårt land. Rädd för att ta en promenad i skogen … Sådana inre och yttre rädslor härskar ännu inom flertalet av oss kvinnor!
Jag är också rädd för att jag för evigt skall vara den som reagerar och måste upplysa om alla fel – nu framförallt i mitt grannskap. Allt har ju ”hängt på mig” …

Och från andra högre källor meddelas att det är helt som det måste vara nu – att vi är uppgivna och så trötta på den gamla världen och saknar glädjen som vi hoppats på. De flesta av oss har ännu djupare rädsla kvar som måste förlösas.
Och att ”Ni blir inte ‘bättre människor’ – men ni blir allt djupare människor!

jorden-the-shift-1

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar