Den djupa svenska kulturen

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKulturen – den svenska Folksjälen – vemodet.
Vår kultur är så djup – djupast på hela Planeten. Men då många ännu inte vågat möta sitt eget inre djup, så förnekar man den – har svårt att inse djupet. Och därför hånar t ex M. Sahlin och F Reinfeldt och en massa andra ”vänster”folk m fl det svenska.

Den visas bl a i våra gamla folkvisor mm – som följt med så många av oss genom våra liv. Som präglat – format hur livet gestaltar sig. Och nästan alltid så har vemodet varit ledmotiv. Och självklart har vi programmerats med att ”Livet är menat att alltid – under ytan – vara rent sorgligt.”

”Visa i molom” – ”Visa från Utanmyra” (Endast en gång såg jag den man…) – ”Horgalåten” -”De sålde sina hemman” – ”I en sal på lasarettet” – ”Vårvindar friska” … där Naturen som så ofta hyllas … men alltid mestadels i moll. De flesta gamla visor och skillingtryck går i moll.

Och de yngre har försökt att bryta sig loss genom allsköns ytlighet. Men vemodet sitter i generna – i föräldrars och far/morföräldrars tankeprogram och finns även i de unga. Fast de fanatiskt försöker dölja och springa ifrån sitt inre.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADock på 50-60-70-talet började man äntligen tro lite grann på det goda i livet. Men sen kom alla bakslag och besvikelser. Och de ständiga besvikelserna genom livet, har gjort svenskar uppgivna! Man orkar/vågar inte längre hoppas på det goda igen.

Och allt detta vemod – hopplöshet – har nästan de flesta svenskar försökt bedöva genom alkoholen. Plus alla ytliga företeelser – sport – ständig ‘underhållning’ – ”ständigt sysselsätta sig med vad andra borde göra”, ”festa” – prata prata prata/debattera osv …

Detta är den svenska Folksjälens djup – som ligger under all den mera ytliga kulturen som dans runt midsommarstången, kräftskivorna osv – som mestadels gått i alkoholens tecken, för att komma undan sorgen och vemodet. (Men vemodet blir bara allt starkare ”dagen efter”.)

Vår kultur har sorg och vemod i botten – det är bara så det är. Sorgen blir extra djup därför att vi också har tillgång inom oss till det allra kärleksfullaste och oskuldsfullaste. (förstås inte alla svenskar, men som helhet.) Diskrepansen blir maximal. Besvikelserna extra stora. Andra länder har inte denna stora diskrepans. Andra länder har inte denna stora egna mångfald att ta Ansvar för.

Det är Sveriges djup – så oändligt vackert och mångfaldigt i sig självt!

Något som vi måste älska och känna vördnad och ömsinthet för.

Det är inget som skriks ut med slagord, kamp eller politiska program, utan som en kärleksfull ström som pockar på inifrån oss själva.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMed denna djupa sorg i Folksjälen, är det inte menat att vi skall ”hjälpa hela världen” (”för det är så synd om dom”) (Det kan aldrig bli en hjälp på djupet för någon!!!) – Vi skall ta hand om vår egen smärta! Allt annat är en flykt – en ansvarslöshet. Ytliga gester som genererar mera smärta. Mörkret på Jorden gödes genom att människor inte tar hand om sig själva!!!
Alla dessa ytliga gester slår hela tiden tillbaka på individer och samhälle – för att de löser aldrig upp mörkrets kärna och driver på att alla måste ta hand om sig själva först och främst!!!

De som fortfarande sätter andra före sig själva, kan ge resultat såsom mord, sjukdom och annat för dom. För att de just offrar sig själva. Därför ser vi ofta i genmälet efter mord och likn. ”Han/hon tänkte alltid på andra – var alltid öppen för att lyssna på andra – hade ett ”stort” hjärta” (för andra men inte för sig själv) osv. – var alltid ‘till lags’….

Men i denna tid är det dags att äntligen lösa upp detta vemod – lysa upp det svarta sorgsna djupet. Omvandla generna och DNA från många generationer bakåt. Och det gör vi genom att på allvar lyssna på vår inre sorg – våra besvikelser – vår ilska – vår uppgivenhet osv. Genom att bli lyssnat på – genom att vara tysta och stilla och våga känna – allt detta – gråta där det behövs, så löses det kärleksfullt upp undan för undan. ❤

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Bye bye till alla ”hur det borde vara”

OLYMPUS DIGITAL CAMERASurrender – Acceptera ❤ – har jag skrivit om många gånger, men det kommer alltid djupare nivåer och kan alltid ses från nya vinklar.
Att – som Arkturianerna i den 9:e dimensionens Council säger : ” i att acceptera precis alla omständigheter ligger en enorm Kraft – och att inse att det är en process där era känslor hela tiden väcks och ni måste känna det ni känner, men samtidigt acceptera och förstå att precis allt!!! är till gagn för er.”
För vår expansion – vår utveckling – vårt högsta bästa – för att komma tillbaka till vårt Sanna Högre Jag – till Kärleken inom oss.

Att t ex – en kvinna får föda sitt barn i en snödriva — det är helt och fullt hennes egen skapelse – för att få den erfarenheten och därigenom gå stärkt. Det är inte ”systemets fel” eller någon verklig brist på resurser.
Att – vissa människor ‘inte får den vård de behöver’ – är deras egen skapelse (mindervärdesprogram mm och som kanske skall aktivera deras förmåga till ilska eller medlidande med sig själva)
Att tex – någon blir våldtagen eller misshandlad – är individens egen skapelse – för att bli uppväckt och börja lyssna på sitt inre mm
Att – människor blir utvisade ur landet – att människor får bo i åratal på flyktingförläggningar osv, är deras egna skapelser.
Att – den som lämnar Planeten – dör – gör det helt genom sin egen skapelse (från sin själsnivå)
Att – olyckor sker är skapat för att den lägre personligheten har något att lära sig om sig själv – och komma närmare sitt sanna kärleksfulla Jag.
Att – det är ‘vinter’ i maj är vår gemensamma skapelse – hur vårt känsloliv just nu manifesteras i det yttre…

(OLYMPUS DIGITAL CAMERAGenom motgångar och div. stopp och som ibland kan tyckas ”felval” – ser vi allt klarare.
Det är inte synd om någon!
Det finns inga offer!
Det är ingen annans fel vad som än händer!!!
Individen har alltid skapat sin egen upplevelse! (I samarbete med alla eventuella inblandade.)

Det handlar inte om att lägga någon som helst ”skuld” på den som skapat upplevelserna!!! utan det är bara högre fakta – så som det hela fungerar – hela Universum är byggt på denna lag!!!
Allt handlar om utsända energier och därmed skapande av vars och ens verklighet. Det kan inte vara på annat vis!

Allt är Gudomlig matematik – allt är energier som blir till – till synes fast form/skeenden. Men allt är energier – det finns ingen verklig fast form ingen ‘fast verklighet’!

Att ge upp alla slags motstånd – att förstå att absolut ingenting är fel! Ju mer vi kan släppa alla motstånd, desto klarare Flöde och desto klarare kan vi välja vår kärleksfulla väg.

Surrender – acceptera är inte detsamma som det gamla ”att bara ge upp och sätta sig ner och sluta leva”, utan att vi ger upp alla motstånd mot allt som sker i vårt eget liv och i samhället/världen.Vi måste helt och fullt sluta se något som ”fel”! Självklart gäller det som vanligt att säga nej och stopp där det ännu behövs! Vi själva har ansvaret för omsorgen om oss själva.

ALL IS WELL AND PERFECT ❤ Allt är Gudomligt orkestrerat och för vårt kärleksfullaste bästa (hur det än ser ut från den 3-dimensionella horisonten) ❤

Livet på Jorden är en Gudomlig Skapelse – helt och hållet med Kärleken som ”drivmedel”. Det finns inga misstag eller misslyckanden! – bara erfarenheter.

Att leva – vara i sitt eget Flöde – utan motstånd – i Nuet – följa Vågen – Livets Flöde – genom allt …. ❤

Jag litar på att mitt Högre Jag/min Ande alltid leder mig fullständigt rätt – genom små och stora upplevelser – genom tomheten – och alltid genom det som är det absolut bästa för just mig i varje stund!” – ”Min Ande skalar av och fyller mig med allt mera innerlighet och kärlek till mig själv.” ”Gud och min Ande vill bara mitt absolut bästa.” Ingenting som sker kan vara fel – och det stora helandet sker genom att vi i hjärtat inser att vårt Högre Jag hela tiden styr och att ALLT ÄR GOTT ❤ Att vi ger upp all kamp emot Livet genom att tro att något kan vara ”fel”. ❤

(Och för dig som inte är uppvaknad och inte kan ta in den Högre Sanningen och som ännu vill vara kvar i det gamla paradigmet — bloggen är inte skriven för dig!)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Ingen spegling – ingen projicering

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJa – till slut så … (finns inget egentligt slut) – men till slut så upphör speglingarna i yttervärlden som i årtusenden fått oss att projicera på andra och på vad som sker i yttervärlden. De som fått oss att tro att yttervärlden styr oss. När vi på vårt allra fullaste allvar lyssnar på precis allt som vi känner och inser att allt vi upplever av livet kommer inifrån oss själva! Hoten – upplösningen kommer inte  utifrån!!! Det är inte yttervärlden vi skall vara rädda för! Ingen som helst kontroll av det yttre fungerar för den enskilde individen!

Eget exempel – i mitt inre börjar nu de mesta scenarier ”bara hända” och inga yttre personer är direkt med som jag ”kan skylla på”. Det är jag som gör och känner – jag som städar skäller eller gråter osv.  Jag och min inre man …

En yttre/inre rening – insikt —
hela gårdagen bombarderades samhället av dunkadunka-musik från någon tävling! Och jag kände nästan panik – vart skall jag fly – det hördes även igenom när jag satte på egen musik… Och ilskan över denna hänsynslösa ockupation av andras livsutrymme för att några egon måste prestera något.   Och min känsla av att aldrig få vara ifred och leva just mitt eget liv.

Men till slut kunde jag sätta mig ner och ”bara” känna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOch till slut kom en djup rädsla och sorg – men också ilska – för smärtan genom tiderna – sorgen rädslan tvånget hos min inre mans och alla hedervärda gudomliga mäns tvång att t ex få slåss i lejongropen eller på annat sätt bli djupt förföljda och förtryckta. Och –

Sorgen och rädslan hos alla förtryckta kvinnor genom årtusenden – sorgen hos alla kvinnor som tvingats att lyda männen – dölja sig i hucklen och ”tält” – sorgen att aldrig få vara sig själva — sorgen som kommer fram när man börjar inse allt detta!!!

Sorgen hos alla kristna som förföljts och ännu förföljs – bara för att de vill följa kärlekens väg – sorgen att inte få välja sitt liv själv.

”Sorgen hos alla som förtryckt sig själva!” ~~ påminner min Ande!
För så är det ju – men man måste först våga känna denna djupa sorg.
Och genom tiderna har det alltid funnits ‘hedervärda’ män – som velat mänsklighetens väl – medan majoriteten av män krigat och presterat och ”kört på” utan omsorg eller eftertanke.

Och denna ‘mardrömsdag’ hade ”TriggerGuden” kommandot över. Min Ande kallar förstörelse- och uppväckarkraften så (andra kallar den djävulen mm). Lika gudomlig som allt annat i Skapelsen och med sin heliga uppgift.

Så när vi tar fullt Ansvar för precis allt vi känner, behövs inga yttre speglingar – iaf inga som vi måste reagera på. Vi samlar i stället ihop all vår utspridda kraft och kallar tillbaka den till oss själva och blir självständiga fria själar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Genom magPortalen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA”Din portal till den 5:e dimensionen går genom din mage!”  ~ säger min Ande ❤
Ja många av oss tänker nog att ordet Portal bara är något ”himmelskt”. Och det är det också – men vi själva – hela vår varelse är också Portaler – där energier strömmar igenom. Det är vi som tar in och förankrar de högre energierna i Moder Jord och det mänskliga kollektivet.

Och att en viktig Portal alltså är magen och vårt mellangärde – för där sitter alla våra rädslor samlade! Och för varje rädsla som omvandlas tar vi oss lite högre upp i den 5:e dimensionen! Därför är det nu vanligt att vi har många symptom och besvär i våra magar och solar plexus. Och alltså inget ”fel” utan rening, upplösning och omvandling. Vi skalar av alla rädslor undan för undan – de som gjort att vi stoppats och begränsats. De som gjort att vi mer eller mindre alltid förväntat oss omvärldens bedömning. Som i sin tur är en manifestation av: alla dömande inre aspekter som sagt: ”om du gör, eller inte gör si eller så kommer du att straffas – då kommer du inte att vara älskad!!!”  Och att kunna släppa taget eller inte hänger också ihop med magen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAtt  kunna fokusera sina energier – enbart på sig själv, är vägen till Mästerskap och vägen till Kärleken inom. Att t ex alltid – när man känner sig irriterad av något i omvärlden – och man dras ‘utåt’ — alltid säga till sig själv ”Du /Jag är älskad!” ”Jag är älskad!”

För irritationen beror alltid på att vi i vårt inre – säger något negativt till oss själva i det ögonblicket! Att vi försöker dölja och förhindra att något under ytan kommer fram och gör att vi mår dåligt.  Och att vi tror att ”lite kritik” skall hålla detta borta. ”Om jag försöker dela in det som ev händer i omvärlden som ”fel”, så tror jag (enl det gamla Spelet), att ”bara jag står upp för vad som är ”rätt eller fel” osv, så kan jag känna mig trygg. (Om vi t ex blir störda är ofta tanken ”Jag får aldrig vara ifred – jag får aldrig känna mig värd att ha det bra osv” och i förlängningen ”Jag är inte älskad…”)
— ”Att då i stället stödja oss själva genom att säga/tänka och inse sanningen! att vi alltid är älskade av vår Gudomliga Källa!!! Ju mindre självkritik – desto närmare kommer vi vår kärleksfulla Källa.

Vi renar och öppnar kanalen genom att sluta kritisera oss själva. Kritiken har enbart ingått i ”bluffspelet”. Den är absolut inte till någon nytta längre! All slags kritik mot oss själva eller mot omvärlden är i vägen för kärleken till oss själva. Att ge upp det yttre och fokusera på oss själva är den verkliga segern. Och både vi och omvärlden omvandlas just genom detta.

Du är älskad – alltid! ❤

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | 1 kommentar

Längtan – flykten

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJag börjar nu allt djupare förstå mekanismen i den ofta allomfattande känslan längtan/åtrå.
När vi t ex på hösten stänger in oss lite, kan vi ofta känna det lite ”mysigt” och även varmt inombords – vi är då mera stilla och mera i kontakt med vårt inre. Och när sen januari- februari … kommer börjar vi längta efter det varma och vackra. Och vi tar gärna fram alla de bilder på värme och skönhet ”som skall komma”. Och längtan är mycket stor hos de flesta… Vi längtar efter att expandera utåt. ”Vill vara ute och ‘göra något’ ”.

Sen kommer sommaren och – i dessa tider kommer allt mera besvikelser av den yttre sommarens alla manifestationer att komma. – För den tar fram våra ännu nedtryckta negativiteter. Den starka längtan till den yttre manifestationen/skapelsen – ger allt större besvikelser!!! Glappet mellan vår ‘drömvärld’ och Nuets verklighet blir också extra stor.

Men denna längtan/åtrå till den yttre manifestationen – längtan att manifestera ”där ute” – ”vara ute” – längtan ”att få umgås med andra” osv , kan aldrig skapa den där lyckan. För den måste först och främst skapas INOM OSS!!! Vi måste först och främst umgås med oss själva!

Denna längtan att få göra saker blir till en ständig flykt ifrån oss själva.

I det inre kan mekanismen t ex gestalta sig så här:
I denna inre sekvens söker jag en plats att sova på – i väntan på morgontåget…
En mycket kreativ känd man vill gärna vara med mig och jag känner mig glad att han vill vara med mig – sen övergår hjärtevärmen(längtan) hos honom till att han vill ha sex och jag säger Nej – sån’t har jag transformerat/slutat med. Då kommer hans tvivel om ”att inte få känna så starka känslosvall – upp och ner – det måste ju vara brist på liv …” Och han kramar i stället en annan ‘villig’ kvinna samtidigt. Sen följer han ändock efter mig….

Jag rycks bort av en annan man och tror att han skall föra mig till de hjärtevarma vännerna (även beroende av dom) – men han ställer mig ”på gatan” och säger: ”När varorna börjar ta slut kommer även den blyge att köpa!”  (när det känns tomt inom)
Jag förstår att han vill locka mig att ”ta vad som helst” – att göra – bara jag gör nå’t.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAtt ännu vilja sova hos någon annan – i stället för att ”gå hem” . vara hemma hos sig själv – är en flykt.

Vår flykt ifrån oss själva är djupt intränad och att bara vara stilla är ofta mycket rädsloframkallande.

Längtan är åtrå efter det jordiska – längtan efter att yttervärlden och andra människor skall göra oss lyckliga. Och gestaltar sig i det inre (och i det yttre) genom att ”fel” kvinna och man förenar sig. Då de förenar sig genom sex – och inte genom Hjärtat! Bara sammanstrålning hjärta till hjärta – kan ge äkta varaktig lycka. Och då först och främst genom att vår inre kvinna och man förenas genom sin hjärtekärlek! (Som skapas genom att vi stannar hos oss själva och alltid är snälla och kärleksfulla och inlyssnande mot oss själva .)

Att sen göra saker i den yttre världen – måste komma från hjärtats impuls – som absolut inte innebär överansträngning osv… och att vi ständigt är i kontakt med hur vi känner i varje stund. Att vi är snälla mot oss själva. Och kanske sätter oss ner och lyssnar inåt mitt i ‘görandet’.

Framförallt – längtan är flykt … ❤ Vara stilla med sig själv – ett ‘arbete’ som bara måste göras. ❤ Belöningen är kontakten med Kärleken till oss själva – som bara kan hämtas inifrån. Kanalen – tråden till den Gudomliga Källan finns inom oss – Källan/Vi väntar kärleksfullt på vår egen hemkomst. ❤

Vi måste hitta ‘lyckan’ i Nuet – acceptera Nuet precis som det är – helt oberoende av om det är februari eller juli – oberoende om det är vackert eller grått, kallt och ‘fult’ därute ❤ Och det hela är en djup process – en rening som vi bara måste igenom – för vår nya Födelse. ❤ Det finns ingen återvändo!

Och det nya kan inte ta plats i våra liv så länge vi längtar ‘neråt’ bakåt/framåt – utåt!!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Livet i soppåsen

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMin Ande uppmärksammar att — ”Människor lever nu i sina egna soppåsar!!!både infödda svenskar och alla ‘nyanlända’ — och mitt i allt detta försöker vissa att föra in ”hen” , ”hbtq-certifiering” och könsneutrala toaletter!!!” Eller dela ut armband och bjuda på kaffe och bullar till de som inte bryr sig om, om de dödar eller skador andra människor!
Detta är en gigantisk flykt från de egna soporna!!! och att försöka fixa till ytan.

Alla nedtryckta känslor och upplevelser – allt som man konsumerat av mänsklighetens ytliga separerande dömande slaverispel. Allt som man bedövat sig med!!! Att inte bry sig om och ta tag i de verkliga problemen eller de egna inre och yttre soporna. Och alltmedan statsminister m fl reser runt i ”stora vida världen” för att sälja JAS och kanoner!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAtt sen många av oss känner stor besvikelse – för att ingenting är som vi hoppats på. Att vi inom oss haft visionen av en förskönad, jämställd, vänlig och harmonisk värld och natur — ja denna förväntan gör att vi i stället känner oss ytterst besvikna. Därför måste vi helt släppa taget om förväntningarna! Och i stället lita fullkomligt på det Gudomliga Flödet – att det är själva Flödet – Nuet som skall ge oss lyckan. Förväntan på det yttre ger alltid besvikelse. Vi måste bli fria från hur det ännu gestaltar sig i det yttre. (Det är ännu mänsklighetens sopor som virvlar kring.)

Och vi måste också acceptera och inte fördöma våra egna inre sopor. Vi måste bara ta oss igenom dom. Vi måste ha förståelse för att det inte kan kännas ”perfekt” ännu!

Vi måste acceptera alla ‘utmaningar’ som Gudomliga och som gör att vi expanderar och som ger oss tillgång till allt mer av oss själva – vårt verkliga större innerligare kärleksfullare Jag. (Alltså inte tro att ev motgångar är ‘fel’ på något vis – utan att allt sker enbart för vårt allra kärleksfullaste bästa.)
Vi gör det vi kan/orkar och behöver – men utan att överanstränga oss, utan att tänka att ”det här är ”fel” – inte tänka motstånd – utan ”ev göra något – och sen släppa taget”. Att vara emot något stoppar alltid Flödet och vi kan inte ta emot Gåvan som ligger bakom det som synes negativt!

Att ta ansvar för sina egna inre (och yttre) sopor – leder till ett allt renare friare och kärleksfullare inre – som till slut kommer i harmoni. Världen renas och transformeras genom att var och en tar ansvar för sitt dolda djupa inre. Och när vi får harmoni inom oss – kan yttervärlden inte längre tynga ner eller styra oss. Var och en måste fokusera på och gå just sin egen väg.

Det är stort kaos inom människor och samhälle nu och det kan bara upplösas genom att dra tillbaka sitt fokus från yttervärlden och ta ansvar för och börja lyssna på sig Själv!

Alltså —  ”Människor lever nu i sina egna soppåsar!!! 

Och ALLT är Gudomligt orkestrerat ! ❤

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Transformation – inte sjukdom!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEtt till viss del undrande inlägg…
Hur länge skall den gamla världens ‘doktorer’ och ”experter” försöka förhindra människors uppvaknande och transformation?
Att det nu ‘blommar upp’ en massa så kallade sjukdomar och besvär – är ju för alla som är medvetna, ett fullständigt Gudomligt och gott tecken! Själen vaknar nu upp i snabb takt och talar om – genom våra kroppar (bl a)  – ”du accepterar och älskar inte dig själv!” – du dömer och begränsar och kritiserar stora delar av dig själv – ”därför säger Jag – Kroppen ifrån!” ”Du måste stanna upp och lyssna på dig själv – Djupt därinne gråter du.” Du är arg på dig själv och livet för att du tvingat dig själv till en massa saker och för att du inte värderat dig själv såsom Gudomligt värdefull och älskad. Och för att du programmerats att tro att ”sjukdomar” är något självklart och ”naturligt”.

Som det ännu är – så är de flesta veckotidningar (som är riktade till kvinnorna) – fulla med sjukdomsdiagnoser och en massa osäkra, frågande och rädda människor. Och ”experterna” bara bekräftar att – så är det – och du måste ta den ‘medicinen’, inte äta det där, operera det där osv osv
Dessutom är ju tidningarna fulla med ”du måste fixa till din kropp” – ständigt dessa dieter – gör om dig – kontroll kontroll kontroll – i stället för att lära ut att du måste börja lyssna på och älska sig själv!!! Du måste sluta tvinga dig till att göra en massa som ”omvärlden bestämt” – och som du inte i hjärtat vill!

OLYMPUS DIGITAL CAMERADu måste – du har nu den Gudomliga möjligheten att befria dig från slaveriet – och äntligen ta tillbaka din egen Kraft och Kärleken till dig själv. ”Detta kan ingen doktor fixa!” Hela Universum stödjer dig – för det är Livets sanna utveckling!

För mig så känns det som ett enormt slöseri på kunskapen som finns och slöseri på en massa Liv!

Om någon uppvaknad går till doktorn – så är det till största delen troligt att – doktorn gör allt för att stoppa transformationen!
Och som Ljusgruppen Abraham säger: – Om doktorer alltid talade till sina patienter – att ”det här kommer att bli bra” – ”det här kommer att gå över” – så skulle de flesta helt enkelt ‘reparera’ sig själva! Livsviljan och den egna kraften och tilliten botar alla sjukdomar. Och att då inte förgifta kroppen för mycket med en massa kemikaliska ”mediciner”. (Helst inte alls – men det är ju vars och ens val.)

Under vårt uppvaknande och transformation så kommer helt naturligt en massa besvär fram i våra kroppar och vårt sinne – för att genomlevas och renas och släppas taget om. Om vi då dömer detta ”som att nu är det något fel på oss” – så förhindrar/fördröjer vi läkningen. Om vi i stället kan se det som en kärleksfull rening – så upplöses besvären – även om det ibland kan ta lite tid.

Att det, förutom det gamla Spelets indelningar i olika ‘sjukdomar’, också förekommer t ex stark yrsel – där kan man förstå att människor blir livrädda. Men även detta har sin helt naturliga förklaring och funktion. Bl a för att hela vårt inre rörs om, för att vi skall förändras. Yrseln hjälper oss bl a att släppa den yttre kontrollen, så att vi kan komma allt närmare vår innersta Kärna. Och många andra diffusa besvär hör också till.

Sen ingår det förstås också att vissa av oss helt enkelt på det själsliga planet väljer att lämna just den kroppen. Ingenting är fel. Ingenting är misslyckanden. Ingenting är ”i onödan”. Allt har sin funktion sett från ett högre perspektiv – alla själar utvecklas hela tiden vidare. ❤

Tyck om – acceptera – och älska Dig Själv – det är ditt verkliga mål i det här livet. Och inte att du måste åstadkomma och visa upp något – inte ‘förverkliga’ dig själv (ditt ego) – inte hinna med mesta möjliga osv osv.

Du/Vi är här för att äntligen öppna våra Hjärtan och upptäcka Gudomligheten inom oss ❤

Ett tidigare inlägg:
https://gunillasolara.wordpress.com/2015/06/07/den-naturliga-halsan/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar