Bok – Den Stora Moderns Sanning

Baksidans text: Det här är en djupt personlig och sann berättelse av och om en människa/själsvarelse, som varit med sedan Skapelsens och Tidens början. Genom massor av inkarnationer. Och som också, i begynnelsen varit med och skapat det mänskliga medvetandet. Berättelsen speglar därmed hela mänskligheten. Den visar hur det mänskliga medvetandet, våra tankar, känslor och instinkter är uppbyggda. Hur vi befriar oss från alla krig, sjukdomar, lidanden och andra rädslor och begränsningar. Och hur vi i stället kan uppleva kärlek, frihet och – fysisk odödlighet. Den visar hur allt i vårt yttre liv och samhälle är sammankopplat med det inre skeendet. Det är en Nyckel till att befria mänskligheten. Den avslöjar den stora illusionen, Teatern, som ännu håller människor fångna i slaveri och lidande. Den visar att vi ingår i en oändligt större verklighet än den som många hittills varit medvetna om. Den förklarar meningen med Livet och hur allt ingår i den stora Skapelseplanen. Den Plan som innefattar alla människor. Även alla s k Svarta Får. Den förklarar även Sveriges nyckelroll i denna Plan. Den visar på Nyckeln och Den Heliga Graalen som får oss att uppleva att: ”Uti din slav, du ser en älskad broder/syster – och se din ovän blir dig så kär…” Frid, fred och Paradis på Jorden. DET  ÄR DEN STORA MODERNS SANNING!

Vill du köpa boken – meddela mig din adress i kommentarsfältet nedan (jag tar bort den så fort jag antecknat den) –  380 sidor – Nu pris 100:- kr + porto

Utdrag ur två kapitel:

Den stora Skulden 

Jag deltog lite senare i en kurs i Body Magic. En healingform där intuitionen är vägledande och där man ”läser” av kroppen. Healern som ledde kursen var från USA. Vi upplevde att vi hade mötts förut. Jag kände stark kärlek till honom. Han avvi­sade mig dock senare och i mitt hjärta växte ett stort svart hål som även gjorde ont fysiskt. Under denna kurs hade vi en gruppandning (rebirthing). Vi var ca 40 stycken som låg i samma rum och ”andades”. Under denna andning hände det som skulle påverka mig enormt.

Jag fick plötsligt bilder från ett tidigare liv, troligen runt 1: a världskriget. Ett skott small av och jag hade skjutit mannen från USA. Fast efter en stund kändes det som om det bara var mitt fel att han dog. Jag hade inte skjutit.

Sen plötsligt är jag på Golgata, nedanför Jesus där han hänger på korset. Jag känner att jag är kvinna och känner en så stor kärlek och ömhet. Jag försöker intala honom telepatiskt: Jag skall rädda dig. Jag måste rädda honom! Jag gråter, skriker och andas, där jag ligger på golvet. Bakom mitt huvud sitter man­nen från USA. Han kysser mina tårar och viskar kärleksfulla saker till mig, men jag är helt inne i Skulden. Jag kunde inte rädda Jesus! Det känns som om ett stort berg inuti mig har ex­ploderat och splittrats ut i varje cell.

Tillbaka till ”verkligheten” känner jag den enorma vissheten. Jag har dödat Jesus. Allt är mitt fel, bara mitt. Ingen på hela Jorden är så skyldig som jag. Jag känner att denna skuld har jag ju ”vetat” hela tiden. Mina kurskamrater försöker stödja mig efteråt, men ingen tycks förstå.

  • Har du dödat honom då?
  • Jag tror det, jag vet inte…

Jag är helt förkrossad…..

                                                              ***

                                                      Inre familjen

För att uppnå enighet med våra medmänniskor och få frid inom oss och på Jorden, måste vi få enighet inom vår inre familj. Om vi lyssnar inåt i meditation och i våra drömmar, så kan vi se och höra olika bilder och röster av människor. Det kan vara våra barn, föräldrar, syskon, skolkamrater eller vem som helst som vi kanske sett på TV eller mött. Detta innebär att vi har en egen variant av vad den människan representerar för oss. Vår son eller dotter handlar om vår egen inre son eller dotter. Om vi drömmer om hemska saker som händer våra barn eller andra som betyder mycket för oss, så är det vårt eget inre barn eller man/kvinna o.s.v., som upplever detta. Då är det vi själva som behöver omsorg och förståelse. En syster eller bror t.ex. är en sida av oss som vi kanske inte vill se. Inre upplevelser kan också visa sig som sexuella samman­smältningar. Vi kanske har sex med bror, syster eller vem som helst. Det innebär bara att vi smälter samman och godkänner den energin inom oss. Det är alltså naturligt med incestdröm­mar. Det är fördömandet när vi vaknar som är negativt. Allt handlar om integrering, sammansmältning och accepterande av redan befintliga energier. Ett stort accepterande av det som vi verkligen är. Inom oss har vi också många djur, som står för olika saker. Vi har hundar, katter, tamdjur, vilddjur o.s.v. inom oss. Allt detta är genetiska minnen från andra former av liv. Olika energifor­mer som har hjälpt oss att förankra oss i det Jordiska och att överleva. Dessa energier behövs fortfarande. Det är när vi för­trycker dem som det blir fel. Detta är ett tydligt symptom här i Sverige och andra ”utvecklade” länder. Vi lever uppe i huvu­det och har väldigt liten kontakt med våra känslor och instink­ter. Det är därför så många är rädda för våra rovdjur vargen och björnen t.ex. Så att de till och med måste skjuta dem. Det är därför björn och varg börjar visa sig bland människor igen. För att väcka upp våra rädslor, för vårt eget inre vilda. Ja, ty­värr jagas ännu de få rovdjur vi har och så görs även med kat­terna t.ex., som visar hur en fri varelse kan leva. För alla som ännu lever som slavar eller hundar, är det svårt att se när andra har hittat friheten. Våra hundar och katter har enligt högre källor nu polariserat sig för att hålla den gamla och nya världens poler. Hundarna tar på sig mycket negativt och får ofta göra och stå för det som ägaren inte själv vågar uttrycka. Katterna för in den nya ener­gin och nya sättet att leva. I det vilda och fria ligger en stor del av det som vi upplever som liv. Om vi inte vill godkänna, möta eller lyssna på någon av dessa röster, bilder, känslor av människor eller djur, blir denna energi låst. Vi blir inte levande, bara överlevande eller vi dör. Om vi inte godkänner och hämtar upp dessa ursprungs­energier, har vi heller inte någon kontakt med Moder Jord. Och det är bara tillsammans med Moder Jord som verkligt Liv kan uppstå. Rovdjursenergierna kan vi också se i alla våldsbrott. Som jag tidigare nämnt sker detta så länge den stora massan inte tar an­svar för sina djuriska sidor. De brott som sker är uttryck för det som göms i det kollektiva omedvetna. Vi måste sluta skylla på de som begår ”brott”. De lever ut detta tills ”alla andra” tagit ansvar för sitt slaveri, sitt kuvade jag och sitt vild­djur.

Yttre/Inre

Allt som sker i det yttre är en spegling av vad som sker i vårt inre och tvärtom. Varje gång vi möts av något negativt från någon människa, myndighet, auktoritet eller vilken hän­delse som helst, som berör oss, så är det en inre röst/sida av oss själva som säger eller gör så mot oss! Det är alltså me­ningslöst att skylla på någon. Andra bara svarar på det vi un­dermedvetet har bett dom att göra. Alla röster/sidor inom oss behövs och har en uppgift. En polis t.ex., har behövts under vår utveckling för att bl.a. skydda oss. För att hålla oss tillbaka då det inte varit dags att göra oss fria. En ”sexdåre” som jagar oss, kan vara den gamla manliga kraften, handlingskraften, sexualiteten som håller på att ta död på oss o.s.v. Våra inre djur och förnekade krafter jagar oss tills vi vågar möta och erkänna dom. Det gäller att ingen röst/sida längre får dominera, utan alla måste lyssnas på. En stark röst som härjat fram till nu, kanske måste bli jätteliten för att de andra skall våga fram. De skall och vill nu när allting vänder, jobba ihop mot samma mål. In­dividens sanna högre mål – enhet och harmoni. Våra mardrömmar är stora gåvor. När vi accepterar dem, vågar möta dem och inte gör allt för att glömma dem, utan kanske skriver ner dem, eller arbetar på något sätt med dem. Då kommer de att förändras. Undan för undan övergår de i positiva drömmar, som i sin tur skapar positiva yttre upplevelser. Vi kommer därmed att känna en allt större och större frihets­känsla och livsglädje. Vi skall alltså drömma fram den Nya Världen! För min egen del har jag fått omforma min bild av mig själv. Även jag har mött mitt vilddjur inom mig. Det som jag tidigare kunde ha svurit på att det inte fanns. Jag tror också att det finns många, många som liksom jag inte trott att de bär på några djuriska, vilda känslor. ”Jag behöver aldrig bli så där arg” eller ”Jag har ingen ilska inom mig” o.s.v. Men jag har mött min egen förmåga att faktiskt vilja döda någon. Gud sände en man att förnedra mig ytterligare, för att väcka mig. Självklart dö­dade jag inte någon, eftersom jag någonstans inom mig kände att detta är en stor teater och det skall just nu vara precis så här. Att Gud var med i det hela. Men jag kände mitt hat och min förmåga. När jag väl har mött denna yttersta instinkt, be­höver jag inte vara rädd för den. Det är denna instinkt/inre psykopat som hela tiden velat döda mig själv. Det var också min björnkraft jag mötte. Inre bilder har också visat mitt vilddjurs skepnad på andra sätt. Jag såg en liten flicka (jag) och en fadersgestalt. Jag har aldrig förut haft någon som helst kontakt med någon faderskänsla, eftersom det aldrig funnits någon far i mitt liv. När någon nu visade sig som en far, kände denna lilla flicka ett så stort hat, till den som svikit och övergett henne så, så att hon faktiskt skulle kunnat döda honom. I botten finns alltså denna lilla flicka och det är hon som alltså kan bete sig som ett monster eller vilddjur. Ett djupt svek från den som skulle ha skyddat henne och satt gränser, så att andra inte skulle ha kränkt och utnyttjat henne. I det yttre speglades detta bl.a. i att en liten söt grannflicka, invandrare, som alltid hejat glatt, plötsligt ropade hora till mig, samtidigt som en annan flicka hällde något på mig från en balkong. Ett par dagar senare sitter jag och njuter i solen och läser tidning tillsammans med min katt. Plötsligt kastas en sko rakt på min katt som blir jätterädd och samma lilla flicka ropar hora till mig. Jag blir då så arg att jag går och kastar hennes sko i sopnedkastet. Sedan följer stor kontrovers med hennes far. Men så kan det se ut när två små monster vaknar och agerar. Jag blir nu påmind om en gång när jag var ca 5-6 år. En jämn­gammal grannflicka får tag i min nya röda regnkappa, kastar den i en stor vattenpöl och stampar på den. Detta har jag ac­cepterat som en självklarhet, att någon kunde göra så, men inte förrän nu kunde jag acceptera att jag åtminstone får försvara mig på samma villkor. En inre bild och syntes av mig är, att mitt inre barn är en pro­dukt av ett Helgon och Hitler. Dessa motsatta krafter har ver­kat inom mig, mot mig själv, så att mitt inre barn varit helt förkrossat. Dessa yttersta motsatser skall alltså förenas och bli till mitt inre Kristusbarn. Hitlerenergin är en förstörelse­kraft/änglaenergi som är lika viktig som alla ”goda” energier. För att just bryta ner och göra plats för Ljuset. Det är bara i de yttersta polariseringarna av mörker och ljus som en själ helt kan förstå den andra polen. Och den ende som kanske skulle ha förstått just mig och mitt arbete är troligen Hitler. Men när denna process är fullbordad är jag också försonad med hela mänskligheten. En inre mycket stark dröm/upplevelse fick mig att känna den totala samhörigheten och medlidandet med alla ”brottslingar”, inre och yttre förtryckta, fängslade människor. Samtidigt var det en upplevelse av mitt eget inre maktspel: Jag badar i en stor bassäng. Av någon anledning hamnar ett flottigt ägg i bassängen, så att vattnet måste bytas ut. Jag för­söker hjälpa till allt vad jag kan, men plötsligt är bassängen översvämmad av getingar. Jag skriker i full panik och döds­rädsla, men en fångvaktare bara hånar mig och säger att det är bortförklaringar. Du är minsann skyldig. Han trycker ner mig mot marken, trampar på mig och binder mig. Jag känner att mitt skrik låter som ilska, men att jag är så rädd, skräckslagen och kämpar för mitt liv. Jag kan samtidigt inte fatta hur fång­vaktaren kan vara så kärlekslös och inte förstår min döds­rädsla. En total övergivenhet. Sedan reser sig fångvaktaren bara upp och tittar på klockan. Helt kall och oförstående. Sedan är jag i fängelset. Får finna mig i att lyda. Gör så! Gör inte så! Helt nedbruten. En ganska snäll kvinna, typ socialsek­reterare, ger mig en tandborste som det står Gud på. Jag bors­tar tänderna, men har munnen full med kakor. Hon säger att, så där kan du inte hålla på. Jag svarar att jag vet, men att det måste läkas av sig självt. Getingarna var alla de gånger människor gjort mig illa. Kastat skuld på, kritiserat och dömt mig – trots att jag aldrig ”gjort” någonting. Nu när jag kanske? Tappat ett ägg i bassängen, gjort bort mig lite grann, då träder fångvaktaren äntligen fram i bild. Han som jag inte vågat släppa fram, förrän jag äntligen börjat släppa fram någon form av moderlig röst som äntligen tänker på mig själv. Samtidigt som allt som kommer upp till ytan nu tas om hand av Nådens energier. Kakor har varit min tröst sedan jag var mycket liten. Det fanns alltid många sorter i mitt hem. Jag kan verkligen förstå alla de ungdomar, ”brottslingar” och alla förtryckta i olika länder, som blir behandlade på liknande sätt. Kränkta och med avsikten att bryta ner den egna viljan. Att den som blir gripen av en polis ofta är just dödsförskräckt och kämpar för sitt liv. Jag skulle önska att varje förtryckande polis (alla är det inte) och andra förtryckare, fick uppleva samma dröm/upplevelse som jag. Och också förstå att den som blir fången och nedbruten kan bära sig åt som en som har ”tappat förståndet”. Alla fängelser och förtryckare är förstås en spegling av det inre. Det finns också på något sätt inom varje förtryckare. Jag vet att polisen tillhör Spelet och har en funktion. Den finns som en underström i hela samhället och har hela tiden kontakt med mörkret. Ett mycket tungt arbete. Men poliserna kan inte fortsätta med detta gamla Spel. Att använda sin makt till att förtrycka andra människor. De måste också vakna upp och transformeras. Min dröm visar tydligt att fängelset finns först och främst inom oss och att skuldtanken, dömandet av oss själva är boven. Sedan har vissa tagit på sig arbetet som syndabock, vissa har manifesterat mörkret så att det syns, medan massan fått vila från sina egna skuldtankar. Jag vet nu också att vi alla kan göra om vår barndom t.ex., om den varit smärtsam. …..

CIMG3647

Annonser

3 kommentarer till Bok – Den Stora Moderns Sanning

  1. Ping: * Den Stora Moderns Sanning – Bokrea * | Gunillasolara's Blog

  2. Ok Pär Torbjörn – jag skickar 1 ex.

  3. jag vill köpa 1st bok den stora moderns sanning. Torbjörn Svahn Centrumvägen 81 86035 söråker

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s