Vi måste kravla oss ur det gamla programmet fullständigt

CIMG9984Vi leds – och måste ta oss ur det numera destruktiva dualistiska – tudelande programmet – fullständigt. Inget mer gott eller ont rätt eller fel osv. Det gamla paradigmet- tankeprogrammet – medvetandet, hade aldrig kunnat fortsätta, då det leder till utplåning. Så att fortsätta strida för de gamla inlärda resonemangen/sättet att tänka – är totalt meningslöst. (Men självklart är vissa ännu på den uppvaknandenivån då de ännu måste upplysa om mörkret. Var och en verkar på precis den nivå hon är menad att vara. – just nu.)

Och självklart måste ännu massor av gränser för destruktiviteten sättas! (Jag skriver ju och upplyser inom hela spektrat av det mänskliga medvetandet. – och alla är på olika nivåer…)

Vi är nu nere på den rent fysiska nivån (samtidigt med den själsliga) med rening och transformation. För att få full kontakt med Moder Jord och verkligen känna Enheten med Henne och få tillgång till Hennes Kraft – materian.

Som jag skrev i min andra blogg så pågår nu en intensiv rening både i kropp och själ. Och jag delar med mig lite av hur det kan te sig.
Ett exempel  - i mitt inre under natten får en man bredvid mig/som också är jag (min inre man), någon sorts behandling – och mitt Högre Jag/mitt team meddelar att ”vi kan komma att se ansiktet skrumpna i en 4 dar, då mängder av TBC skall ut.” Min ‘okände’ döde fysiske far hade TBC och hans gener/DNA måste ut. Rent fysiskt känns detta bl a med värk i ryggen. (Mina cancergener från min döda mor bl a är mestadels borta.) Vi som lever nu är samlingsportaler för omvandling av alla gamla släktled. Med undantag för många nytillkomna själar som inte är bärare av det gamla DNA-programmet.

CIMG0787Den djupaste reningen nu sker förstås bland alla som går före och visar vägen. Och alla är ännu inte redo att rena i sitt djup – inte redo att ge upp ”det trygga helvetet”. Vi som går före är ofta mycket gamla själar och har hållit på med vår rening i många år. Jag själv har i det här livet, hållit på och renat alla led sedan Tidens/tudelningens början …. Däremot har inte alla ljusarbetare/vägvisare deltagit helt i det gamla mänskliga synd och skuldspelet och kan då heller inte visa på vägarna ut ur det. Men vissa av dem har haft som uppgift att väcka upp oss som deltagit djupt nere i bottenlägena. Men bara de som haft erfarenheterna – kan visa vägen ut.

Att överlämna sig till sin Ande

Till reningen hör att ge upp precis allt – alla gamla planer och tron och tyckanden om hur det fortsatta livet bör vara. Och överlämna allt detta till att styras av det Högre Jaget/Anden. Detta kan ännu av många i det gamla systemet ses som svaghet – att ge upp sina muskler och mentala kontroll. Men när man vaknat ordentligt inser man att det finns helt enkelt ingen annan väg!!!!

Och att böja sig för sin Ande ger oss den verkliga friheten, styrkan, makten och skapelsekraften. Den som inte är destruktiv. Endast överlämnande till Anden kan ge oss allt det vi verkligen längtar efter. Drar vi oss bort från Andens vägledning går vi i stället neråt och livskraften stryps.

Men ju större kontakt med vårt LjusJag – vårt Högre Jag – desto destruktivare och ‘obegripligare’ upplever vi det kaos och allt det mörker som nu uppdagas. Dvs många talar om det destruktiva – men inte alla upplever/känner dess innebörd. De som inte har denna högre kontakt kan inte se/uppleva skillnaden. Därför förekommer ännu många både cyniska och hårda åsikter och handlingar om och mot det mjuka och känsliga i livet. Själva diskrepansen glappet – ger smärta. Klyftan mellan högre och lägre frekvenser.

CIMG0758

Fjuttan

(I andra bloggen beskrev jag denna diskrepans, som framkallade metabolism (enl. mitt team) både i min kropp och mitt medvetande. Som hjälpte till med stark rening och utrensning.) Denna metabolism – oförmåga att smälta – integrera är ju precis det som sker i vårt yttre samhälle nu. När människor vaknar upp allt mer och får kontakt med sitt LjusJag –  samtidigt som de mest primitiva destruktiva mänskliga beteendena kommer till ytan och samtidigt kommer in i landet – samtidigt som de redan befintliga invånarna får upp sitt undermedvetna till ytan – med alla lögner,  svek, falskhet, illvilja, mobbning, maktspel, maktbegär, osv – Jaa då kan det inte bli annat än metaboliska krockar överallt!

Smärtan och obehaget kommer för att vi motsätter oss själva Livsströmmen – Flödet.

Ärkeängeln Gabriel påminner oss om att obehaget och ev smärtor över sakernas tillstånd och skeenden – beror på att vi tänker att något är fel! Men precis allt allt allt sker exakt så som det skall för att ta oss ur Spelet! Allt är dirigerat för att ta oss fram nästa steg i utvecklingen.

Följ Flödet – inget är verkligt fel (för inget löses genom att tänka att det är fel!) – ge upp det gamla motståndet för allt du möter i din vardag – känn att det kommer att ta dig framåt inåt uppåt – kommer att befria dig och mot Kärleken.

CIMG0789

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Endast Sanningen kan göra oss fria

CIMG9986 (2)Undan för undan skalas lögner, förljugenhet och alla sorters masker av. Alla försök till fortsatt sådant beteende får nu snabbt sin upplysande balanserande motvikt tillbaka.

För Sanningen och endast Sanningen – från det djupaste mörkret till det Högsta Ljuset – kan göra oss fria igen.

Alla slags lögner och förljugenhet är ett direkt stopp för Kärleken. Den Sanna Kärleken som vill flöda inifrån vårt Hjärta stoppas så länge vi inte tillåter oss att vara vårt sanna Själv. Om vi fortfarande fördömer hur vi egentligen känner och under ytan skulle vilja uttrycka oss – gör vi absolut inte mänskligheten någon tjänst, utan tvärtom. Allt fördömande – allt värderande i gott och ont – rätt eller fel – stoppar Kärleken och Friheten. Det blir till ständiga bromsklossar i det Gudomliga flödet – Livsströmmen.

Behovet av att ”vara god” och ”rätt” – att lyda det inlärda kollektiva programmet i st f sitt eget sanna Jag – stoppar Kärleken!!!!!!

Obs – Den egna sanningen är inte densamma som den vi lärt in enl programmet – utan den vi verkligen känner.

CIMG0772Och detta att ”vara god” eller ”rätt” innebär alltid att vi också dömer andra – antingen ljudligt och medvetet eller tyst dömande ”för att ändå vara god – utåt”. Men energierna vi sänder ut kan aldrig ljuga!!!! Andra människor känner av en människa som vill låtsas att hon inte har dömande tankar – andra människor känner förljugenheten. Den går inte att dölja! Obs - upplysning av allt mörker som ännu förekommer är inte detsamma som att döma. Utan det är en livsnödvändig process för att ta alla ur mörker och förljugenhet. Att ta oss ur det gamla inlärda dualistiska Slavprogrammet.

Men de förljugna känner obehag och riktar dömande och ibland hat mot de som upplyser – för den upplysande blottlägger deras förljugenhet. Och då försöker dom hålla dom ifrån sig för att slippa ta ansvar för det egna. De försöker ta kontrollen över skeendet. Genom ett gammalt patriarkalt dömande av ”gott eller ont”. Upplysare blir skrämmande.

Men upplysning ger bara obehag hos de förljugna! Sanna människor känner inte obehag inför andra sanna människor. Så om någon känner sig lite rädd, men ändock vill uttrycka sin sanning – märk då – att bara de förljugna kan komma med dömanden! En sann människa accepterar en annan sann människa – oberoende hur hon uttrycker sig.

CIMG0769 (2)Och lägg märke till – hatet kommer till största delen ifrån de som anser sig vara ”rätt eller ”goda”! Hatet kommer inte från upplysarna! Däremot kan upplysning komma med stor Kraft – då den har Sanningen med sig!
Hat kan bara utmynna från de som förtrycker sina feminina inre sidor (vilket varenda mänsklig varelse har). Därför är hatet stort t ex inom islam – för dess grundfundament är förtrycket av det feminina i Människan och Skapelsen. Där kränker man både kvinnor och Moder Jord. Men det finns också mycket förtryck av det feminina inom det västerländska programmet – men det är mera inlindat och dolt – bakom ”skenet”.

Dock bör individen inte stanna i en fas av ständig upplysning och förfasande över det mörker som ännu råder – för då blir man kvar i offerrollen. Man skall inte göda mörkret – dvs ge sitt absoluta fokus – mer än nödvändigt. Allt har sin tid. Och processen går i vågor – eller i spiral och återkommer på allt högre oktaver – tills mörkret är upplöst. Först inom den enskilda människan och undan för undan ut i det synliga kollektivet.

CIMG0781Människors tankar skapar hela vårt samhälle och allt i vår yttre värld.

Till slut måste vi fokusera på – göda – ge våra energier till – allt det som vi vill ha i livet och samhället.

Men uttrycker vi inte vår Sanning – kan vi aldrig uppnå Sann Kärlek och Frihet. Vi får skenet av att ”vara goda” inför alla andra som också vill uppehålla sitt sken – men vi kommer att dö av det – för det stryper Livet. Och alla sanna äkta människor ser rakt igenom dom och kommer fortsätta klä av dom maskerna. För allt skall bort – allt som inte är Sanning kan inte överleva. Den Gudomliga Planen är oåterkallelig – den är Livets utveckling! Ett mångtusenårigt – miljonårigt program är satt att upplösas och totalvända – tillbaka till Sanningen – till Källan.

En Sann Människa accepterar och tycker om sig Själv – precis som hon är – just Nu! Inte för att hon är ”god” eller bättre, utan för att hon vet att hon är älskad och skall vara precis såsom hon är – just Nu och undan för undan kopplar upp sig allt mer på den sanna stora Livsströmmen – den som ger Friheten och Kärleken.

Vi är alla älskade!

CIMG0752

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Det Goda Landet – Samhället – Livet – Rebloggad

CIMG9976

När nu alla politiker ännu famlar helt blint i det gamla paradigmet – måste vi – folket fokusera på Vad vi VILL ha i den nya världen. Rent samhällsmässigt. 
Vi har partiet Enhet som på många områden står upp för delar av detta. Men det kan inte skapas genom att flyta ovanpå och bara prata ”Ljus och Kärlek”. För då finns inte själva grundenergin med – den som skall bygga upp det hela – rent ‘materiellt’. Men först behövs det att människor på allvar börjar fokusera och tro på allt det nya vi skall skapa. Det måste bli underbyggande energier som stödjer detta. Det måste komma och växa underifrån. Och då gäller det också att inte längre falla för motstånd från alla de som vill behålla status quo – att ”slå dövörat till” till alla skeptiker och stoppklossar.

Vad som nu behövs i det styrande samhällssystemet – riktlinjerna – målinriktningen osv – är bl a:

Ett nytt Parti – Partier – Människor – som helt inriktar sig på vad som verkligen behövs i samhället – som inte stirrar sig blinda på pengar –  besparingar – inte på ”marknaden”/ rovdjuret – inte på lönsamhet/vinstmaximering – inte på meningslös sysselsättning och ”produktion” enbart för ”att hålla hjulen igång” – utan på just vad som behövs och att stödja människor att ”sysselsätta” sig med det som de i hjärtat vill göra. Bara då blir det till gagn för mänskligheten och dom själva!
Alla Partier som nu verkar, utgår från det gamla paradigmet – det gamla slavprogrammet och alla har fastnat i tankarna på pengar – och ”brist” på pengar – att ”arbete är meningen med livet”. Själva Livet och livskvalitén är bortsopat. Under mottot:

Själva Livet är i vägen för marknaden och kapitalet – ”sysselsättningen”!!!

CIMG0635Vad som behövs är förstås massor!

* Vi behöver massor av billiga bostäder – det är ju helt absurt att människor i Sverige år 2013 inte har de bostäder som de behöver och har råd med!!! Ett stort fattigdomstecken i ett land som bland de styrande kallar sig rikt!

* Vi behöver möjligheter att låna pengar utan ränta till egna hus för de som så vill. Rimliga lån, utan kontantinsatskrav borde alla som har någorlunda kontroll över sin plånbok få tillgång till. Som det nu är – är hela systemet uppbyggt för att göda bankerna och inte medborgarna!!! Människor måste få stöd för sina innerliga drömmar och väldigt många skulle fortfarande önska sig ett eget hus – inte lyxvillor (som bara kan ingå för de som antingen skott sig på andra eller som slavar utan att kunna njuta av det dom har – eller om dom vunnit på lotto).

* Vi behöver en Bank – banker som står helt på människors sida –  som inte jobbar för den egna vinsten! Då alla som jobbar För Livet och människor blir rikligt belönade i alla fall.

Lyckliga människor ger ett lyckligt samhälle!!!!

* Vi behöver någon form av medborgarlön – basinkomst – (och basinkomst-rörelsen växer allt mer både i Sverige och övriga Europa) -En inkomst som går att klara sig på -pengar kommer alltid att finnas till allt det som verkar FÖR LIVET! Kosmisk lag.

* Pensionärer – de som inte har stora avtalspensioner mm – måste få sin upprättelse som medborgare - de måste få betydligt högre pensioner, som gör att deras liv också kan få guldkanter. Alla behöver en ordentlig basnivå för att kunna leva någorlunda drägligt. Ev. genom att ta bort skatten på alla inkomster/pensioner under en viss nivå. Det har stulits från pensionärer under besparingsperioderna och detta har inte getts tillbaka. De hånas nu med små tillskott av  en femtiolapp ibland. Det är inte något problem att skattebefria alla med låga inkomster!!! – inte större problem än att ge jobbskatteavdrag – det är bara viljan och beslut som skall fattas!!!!

Det är precis så allting fungerar – dit viljekraften går – dit går också pengarna!!!! 

CIMG0666

* Det behövs Parti för att höja alla äldres status och värde i detta samhälle. I många år nu har s k ”ungdomlighet” prioriterats – som gjort att all visdom och omtanke försvunnit och i stället har rå hänsynslöshet och ignorans tagit över. Vår äldrevård är numera ofta en stor skam!

* Vi behöver riktiga Partier som på allvar värnar om Miljön! Inte bara som lite falsk kosmetika!

* Vi behöver vänliga arbetsplatser och arbetsförhållanden. När människor trivs och – respekteras som fria individer som ger av sin arbetskraft – sin tid till företag och institutioner – uppstår välmående och de rätta resultaten – lagom storhet osv – inte bara vinstmaximering och slavförhållanden (som det ofta är nu). Alla kommer att känna glädje och meningsfullhet – även cheferna!!!

* Självklart är det viktigt att det som produceras skall vara sådant som tillför mänskligheten verkligt mervärde.
* Vi behöver en massa stöd och fokus på produktion av alla alternativa energiformer – det är ett jätteområde som skulle ge människor verkligt meningsfulla jobb!  

* Vi behöver stöd till många slag av alternativ vård, självhjälp och naturliga botemedel – vi vill ju att människor skall bli friska och glada … eller hur! Inte göda kemikalie/läkemedelsindustrin! – inte bara sätta på plåster och kortisona de själsiga smärtorna och såren!!! – Allt utmynnar från Själen – våra tankar och känslor – vårt inre program skapar ALLA SJUKDOMAR!!!

CIMG0641* Vi behöver Partier som står upp för ren mat – utan en massa konstgjorda tillsatser - inte ”aromer” i stället för riktiga bär och frukter t ex.
* Ja listan kan nästan göras oändlig …

Det handlar om att vända på hela det destruktiva paketet av slaveri för pengars skull. Hela detta gamla system suger ur all livskraft ur människan och alla pengar hon släpar ihop.

Och så otroligt mycket har tagits ifrån medborgarna, både i pengar, välmående och renhet i miljön osv – som i ”bästa” fall ges tillbaka i små mikroportioner – för att låtsas att ”man minsann tänker på dom och dom”. Och begär sen att alla skall tacka och bocka för smulorna.

Alla tankar mål och inriktningar måste utgå från vad som behövs för ett Gott Liv för alla i denna vår gemenskap. Målen måste gynna själva Livet – i människan och Naturen/Miljön/Moder Jord. Målen måste inriktas på människors välmående och verkliga behov!!!!!!!!!!!! Slut på slaveri, underdånighet, härdning och lidande!!!
Och helst ett nytt Parti eller flera som står upp för allt detta!

Och om människor bara visste vilken oändligt positiv energi som följer med när man äntligen jobbar FÖR Livet och FÖR Planeten! Ren Livsglädje blir följden.

Och den Goda Kärleksfulla Kosmiska Lagen   gynnar Allt som är FÖR Livet – pengar kommer alltid att finnas till allt det vi verkligen behöver och pengarna kommer att följa med strömmen i besluten när vi fokuserar på det Goda och människovänliga vi vill skapa!!! Det är bara så det är!

*****Läs gärna också min blogg Gunilla Solaras Foto och Tankar -länk uppe till höger

CIMG0642

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Den nya Människan

CIMG9984I denna uppvaknandets tid genomgår alla människor sina inre reningar och vi kommer ihåg allt mer – vad som är Sanningen. För Sanningen finns redan inom oss – i vårt oskuldsfulla hjärta finns den lagrad för att nu åter igen kommas ihåg – undan för undan. Allt det som vi innerst inne tyckt och tänkt och känt och velat och önskat – fast Sanningen är ändock oändligt mycket mer och större än vi haft någon förnimmelse av.

Och vad som nu sker inom är bla – att våra olika inre aspekter  (vi har mängder av olika aspekter,  arketyper mm )- att t ex våra allra lägsta – de mest jordbundna, våra instinkter mm – våra lägsta kvinnoaspekter och mansaspekter nu får lära sig att balansera med varandra. De lägsta kan vara – förutom instinkterna – t ex den gamla modern som offrar sig totalt eller ”horan” som offrar sig för att få pengar/”kärlek”.

CIMG0651”Horan” i det inre är framme så länge människan kör över sig själv för att ”skaffa pengar” – hon kör över både sig själv och sitt inre barn. Och både ”horan” och mannen som betalar för ”kärlek” offrar sitt inre barn – för pengarnas skull – för att kunna fortsätta slava. För att uppehålla slavhjulet. När man inte har sin egen glädje som utgångspunkt, utan man gör/arbetar med något enbart för att ”man måste” – då är man slav i det gamla programmet. Och hor- och horkarlspelet är det som driver ekorrhjulet – slavhjulet.

(Att  göra/ta hand om sin bas kan dock ibland upplevas som ”måste”, men det tillhör att vara en god förälder både till sig själv och sina ev närstående – den trötte slaven vill ibland smita från just det ansvaret – för där synes inget ”straff” kunna slå tillbaka.)

Nu pågår den stora utjämningen – balanseringen av allt i vårt medvetande och i det yttre. Ingen aspekt kan längre ”köra sitt race” utan att andra direkt säger ifrån och pockar på lyssnande. Ev ”straff” kommer genast – men är ju inga verkliga straff, utan bara en ”rättning i det goda ledet”- så att alla kan skala av sig sitt pålagda pansar runt hjärtat och åter få kontakt med sitt innersta. Och så att det yttre samspelet kan börja gå åt rätt håll.

CIMG0672Undan för undan så lyfts alla våra inre aspekter uppåt – så horan och den lägre mannen kommer att höja sig över detta beteende – och bli till mera upplysta aspekter – och undan för undan framträder allt högre utvecklade feminina och maskulina aspekter – de stiger uppåt i medvetande och energifrekvens – och som samspelar i allt mera kärleksfulla göranden och varanden.

I det inre först och sedan i det yttre.

En början till att kvinnor och män skall bli förenade och börja lita på varandra igen – och samarbeta. I ett samspel bortom könskamp, åtrå, ”skylla på” osv  – i ett samspel som bygger på det egna ansvaret och hjärtat som den verkliga drivmotorn.

När vi kommer ihåg vilka kraftfulla Ljusvarelser vi egentligen ÄR – som skall skapa Den Nya Världen. Vi har alla med oss uppgifter som vi gått med på att förverkliga – för att skapa Den Nya Världen. Men allt skall ske genom att vi gör det vi allra helst vill göra. Vår egen glädje och meningsfullhet skall styra det hela. Att vara mitt i sitt eget Ljus – är det viktigaste och att låta vårt Högre Jag leda oss i Nuet. Inga gamla planeringsagendor kan gälla i det nya. Och det skall inte förväxlas med gammalt helgonskap/offrande – utan bara kanalisering av det fulla Livet.

CIMG0681Att vara i detta balanseringsstadie kan ibland upplevas som ett enormt kaos – då ofta alla inre aspekter är framme med sina besvikelser. Men det bästa vi kan göra är att bara vara i detta kaos – utan att bedöva oss med något. För känslorna vill bara få tillfälle att komma fram och sen tona bort.  Obs  – det är inget fel om vi ”mår dåligt” – bara känslor/energier som kommer fram och vill lämna oss.

Detta är en Reningens Tid!

Upplysningen kan kanske verka abstrakt för nyuppvaknade – men för alla som tar sitt undermedvetna på allvar, kan det vara bra att förstå vad som nu sker.

Vårt Högre Jag har allt under kontroll och styr allt – till vårt allra bästa – så att vi åter kommer ihåg vilka vi egentligen är. Hela mänskligheten utmynnar från Källan – som är Kärlek. Och allt är skapat och format helt enl Källans vilja. Så absolut ingen är skyldig. Allt är ett programmerat program som Källan skapat. Och då Källan är enbart Kärlek – så kan vi inte vara annat än – Kärlek. 

**** Ett tidigare inlägg på liknande tema http://gunillasolara.wordpress.com/2011/12/09/fran-stjarnmanniska-till-dinosaurie-till-stjarnmanniska/

CIMG0675

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Den stora Balanseringen – neutralitetspunkten

CIMG9976I kollektivet pågår nu den stora Balanseringen – neutraliseringen av alla motstånd – neutraliseringen av allas tyckanden – av alla yttre hot och krigshandlingar.

Ingen kan nu längre ”vinna” över någon annan!

Detta inför den stora Portalen som sker nu i equinoxen – höstdagjämningen. Då Jorden går in i ett Fotonbälte av Ljus – som sägs vara i 2000 år … Vad som sker efter denna – det får vi se …

Alla visar nu alla sina yttersta ”kort” …”om inte!” Men varken ”ondskan” kan vinna över det ”goda” – eller tvärtom. För undan för undan inser alla att det inte hjälper – inte ger någon vinst i att smutskasta eller försöka göra andra illa. De får ändå inte som just de vill.
Och de kommer troligen att försöka visa upp ytterligare en massa smutsiga och andra motståndskort – men de kommer inte att ha någon verkan.

CIMG0611För alla dessa jobbar enl det gamla paradigmet – det gamla inlärda programmet – och det kan inte överleva längre – får ingen energi! Inga uträkningar eller strategier fungerar längre.

Och många är förvirrade  och besvikna – då de ”gett allt” inför valet bl a – men helt enl det gamla programmet – I kamp mot och för sina särintressen. Eller bara för maktpositionen. Gamla tankeprogram kan inte skapa någon förändring till det bättre. Och de får därför inte heller någon energi från Universum.

Och därför att alla våra så kallade yttre fiender finns redan inom oss! Och det känns nu bara obehagligt att ”fajtas” där ute – för vi slåss ju endast mot oss själva – våra egna skuggsidor. Vår värsta ”fiende” finns redan inom oss. Och ”fienden” vill bara skala av oss det gamla pansaret – så vi kommer in till vårt sanna Jag vårt Hjärta.

Och de som vill ha massinvandring kan inte vinna över alla som är emot detta – och tvärtom – de kan inte stoppa massinvandringen. Men – när de inre motsättningarna inom alla – både för och emot – upplöses, så kommer det hela att ordnas på högsta bästa sätt! Troligen kommer flyktingströmmen att avta när människor tar ansvar för sitt inre krig.

Och upplysning har skett på de allra flesta områdena – så just ingen kan säga ”Jag visste inte det.” Ändock håller man fast vid sin inlärda ståndpunkt. Så det återstår bara att, för de flesta upplysare att helt rikta sig inåt och låta Universum lösa upp allt.

CIMG0597 (2)Dock har en del ännu kvar uppgiften att våga upplysa andra – de som inte vågat förut.

Genom att sluta vara emot – slutar man också att vara emot sig själv – så ”enkelt” är det faktiskt. Och det hela löses ändock upp – just genom detta.

Vad som då – undan för undan-  blir resultatet är att alla måste utgå från Nuet och skapa därifrån. Och inte utifrån hela den gamla historien och vad som sagts och inte sagts gjorts och inte gjorts – utan man blir tvungna att börja fråga sig ”Vad gör vi NU?”

Och alla vi som hoppats på ett Paradis i den yttre världen här och nu – får tåla oss. Vi kan bara acceptera Nuet och vara neutrala till Allt – och samtidigt uppleva alltmera Paradis inom oss – och därmed allt mera runt just oss.

Och det finns absolut inget att vara rädd för. När vi slutat att kriga med oss själva, kan absolut inget i Universum göra oss något ont – eller styra oss. Energierna – våra egna – bestämmer – – inte den yttre omgivningen.

Och Solen stiger alltid upp i morgon – och Våren kommer alltid efter Vintern – det kommer alltid allt bättre och bättre dagar…. allt sannare och innerligare – med allt mera Liv i sig.

CIMG0633

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Vi som ”gillar lika olika”

Gunilla Solara Rundby:

Då företeelser kommer upp i vågor – i spiral på allt högre oktaver – samtidigt med den allra djupaste belysningen av mörkret på djupet – det ännu förnekade av många – så är inlägget fortfarande lika aktuellt. Hyckleriet är ännu stort – tron på ”att man själv är bättre och godare än andra”. Att försöka sätta sig över andra och titta och spotta neråt. Allt annat än det sken av ”godhet” de försöker inbilla andra.

Originally posted on Gunillasolara's Blog:

Att acceptera andra människor – innebär inte att vi måste acceptera andras betéenden. Vi kan acceptera dem som människor och deras själ, men inte allt det dom står för och också vill  inplantera i vårt gemensamma liv och samhälle.  Att som den stora  kampanjen ”vi som gillar olika”, gå ut med denna kamppropaganda, som helt genomskinligt är ett stöd för islam och ett dömande av alla som inte delar detta stöd. Att inte ta ställning mot en destruktiv kraft – i skenet av ”tolerans” är en mycket ryggladslös hållning, som hyllar kaos och splittring i stället för sammanhållning. Det klara Vi och Dom (som de så föraktfullt dömer andra för.) För dessa gäller det bara att vara på ”rätt” sida – att klumpa ihop sig i kamp mot andra. Rakt det motsatta mot vad de vill ge sken av.

Ett friskt samhälle måste värna allt som är mjukt och skyddslöst…

Visa källa 450 fler ord

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Den mänskliga upptäcktsresan

Gunilla Solara Rundby:

Dags att både vörda och förundras och sen släppa taget om! Allt ingår i den Gudomliga Planen.

Originally posted on Gunillasolara's Blog:

CIMG9261Tänk vilken  gigantisk resa mänskligheten gjort på den här Planeten. Tänk allt som vi lärt oss att använda Moder Jords alla rikedomar till. Tänk alla uppfinningar ….

Men tänk då vilken gigantiskt kärleksfull Plan som ligger bakom allt detta. Att Skaparen tillfört precis allt i lagom takt för att vi skall kunna komma på och ha användning för alla delar. Hur växter kan göras till trådar som kan vävas samman till tyger osv …Hur vi fått tillgång till lösningar av typ mekanik för att bl a väva samman trådarna. Hur en enorm massa hjul, teknik, apparater – malmer o annat som vi ”kommit på” att smälta ner för att omforma till bruksföremål. Leran tillsammans med vatten till kärl.

Att vi fått sädeskorn som utvecklas till föda – bär och frukter …

CIMG9333 (2)Hur vi ”lärt oss” skicka en massa signaler kors och tvärs för information, kontakt och sammankoppling – att ta…

Visa källa 525 fler ord

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar