Rensning – farväl – splittring

CIMG9986Vi genomgår nu en total uppluckring, upplösning och splittring av hela det gamla dualistiska Spelet. Vi måste rensa inombords efter alla gamla manifestationer – faser i livet – städa och sedan släppa taget om.

Själv har jag städat runt mitt barndomshem bl a och rensat och rensat möbler prylar skräp från mitt ”giftasboende” (inom). Och denna natt var det dags att på allvar lämna mitt gamla radhus (lämnat för 22 år sedan och också symbol för tillhörande/beroende av just ett sådant gruppboende). Jag skulle sälja det, men kände att det var ganska gammalt och omodernt och det måste väl fixas till och kostas på en del, för att bli sålt – (trött uppgivenhet) men när jag vaknat insåg jag snabbt att det hade ju de nya boende redan gjort – så jag kunde släppa taget.) Så kan det se ut inom oss,när vi på allvar lämnar det gamla Spelet.

Dessutom hade jag upplevelser i de olika dimensionerna – där högre aspekter stiger ner och ger mjukhet och healing – men som sedan stiger uppåt igen (för det är inte helt dags ännu). Och även den högre aspekten – som är mycket kärleksfull – känner sig ensam, säger hon – för det är så mycket splittring även på högre plan. Och jag tröstar henne med att det är för att ”Du skall stiga ner helt och hållet hit.”

CIMG0297Ja de olika världarna är totalt utsplittrade – för att kunna sammansmälta med varandra. Vissa högre delar har redan stigit ner, och då känns det splittrat även på högre plan.

Himlen skall stiga ner och Jorden skall stiga upp.

Och vår yttre Värld är ju nu verkligen uppsplittrad – med alla dessa groteska mörkermanifestationer i full dager – samtidigt med allt större manifestationer av Gudomlig Kärlek och öppna hjärtan. Och allt däremellan..

Vi splittras nu upp nästan totalt – för att vi skall släppa taget om precis allt. Så att alla gamla tankebanor bryts. Att följa gamla tankebanor ger nu bara stor tyngd och skräp/sopor-känsla. Och allmän oförmåga till tankekoppling och förvirring ”vart var jag nu på väg” osv kan uppstå.

Och vi kan även känna att vi inte längre känner igen oss själva, när vi tittar oss i spegeln. Och som vanligt – kan transformationsyrsel och andra kroppsliga besvär såsom hjärtklappning mm uppstå.

Därmed följer också en meningslöshets-känsla. Och förvirring. Och gamla små eller stora nöjen mm mister sin positiva laddning. Blir neutrala. Dvs vårt behov av dom klipps av. Och självklart blir det då först tomt.

Att sova och vila är alltid helande – närhelst det känns och behövs – ligg ner.

Men enl Högre källor kommer vi nu i stället att på allvar komma ihåg vårt riktiga Jag. Att vi kommer hem – och kommer hem helt och fullt i vår Kropp. Vi sjunker liksom ner och ÄR.

Det är alltså inget farligt eller fel med all denna splittrings- och meningslöshetskänsla – utan bara en fas – för att komma HEM.

CIMG0305

Publicerat i Livet | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Jag anklagar – mänsklighetens stora brott

Lion* Rebloggar igen – då det visar sig att det kunde bli än värre … just nu vimlar det av judehat och förljugenhet – framförallt i Sverige. Samma djupa splittring/krig här som i Mellanöstern. Det ligger bara på en högre oktav.

Jag anklagar – kanske halva mänskligheten, för dess stora brott – hatet och förföljelserna av Judarna i Världen! Allt sedan Tidens början har många många folkslag kastat alla sina personliga och kollektiva misslyckanden på Judarna. Att med oändliga förvridna lögner - långt bortom sans och vett och mestadels totalt emot verkliga fakta hetsa omvärlden mot Judarna. Ständig upprepning av alla lögner, som alla som inte tar reda på fakta – bara tar in  – då de upprepats i tusentals år.

Judehatet/antisemitismen finns kvar överallt – hos många fullt öppet och hos andra är det så invävt i tankemönstret så de inte ens märker det. Att kritisera Israel och Judar har blivit ”en naturlag”. Det har aldrig rensats på botten av allt detta judehat – det har aldrig blivit upplyst, bara lite ursäkter (i bästa fall) för Förintelsen. Men detta hat är så mycket mer omfattande och har pågått långt före Förintelsen och pågår för fullt i detta NU!

Det är dags att ställa FÖRÖVARNA till svars – och inte offren!!!

Svensk Media bidrar mycket stort till detta brott – genom en stor  partiskhet bla i Israel/Palestina-konflikten. Genom utelämnande av att rapportera om den anfallande partens brott – och bara rapportera när Israel försvarar sig. Svensk Media förvränger konstant fakta, så att offren blir förövarna! Ett otroligt illasinnat handlande. Att göra den som blir tvungen att försvara sig – till den anfallande. Sådant resonemang kan bara utgå från att man hatar Judarna och inte anser dom har rätt till sitt eget land. Arabvärlden har anfallit Israel sedan deras första dag av deras återkomst till sitt eget land 1948 – men det struntar judehatarna i.

Och ingen tar hänsyn till den långa historien av hat och förföljelser och att stora delar av  mänskligheten faktiskt medverkat till att Judarna varit borttvingade från sitt eget land! En kollektiv skuld och ett ansvar som måste belysas!

Och här hjälper inga ”ja men”! Den grundläggande Sanningen kan mänskligheten inte undkomma.

CIMG0131Arabvärlden skall anklagas för dess mångtusenåriga totalhat och förföljelse av Judar – och anklagas bör – alla dess medlöpare i Sverige och övriga Världen som fortsätter att sprida detta hat och alla lögner. Och anklagas för att de stödjer dessa hatare, så att de får ännu mer makt och spelrum.

Mänskligheten har sedan Tidens början stött ut en gren av den Mänskliga Familjen – Judarna – för att kunna ha dom som Syndabock, för allt som kännts fel under Jordevandringen.

Det officiella Sverige, Media och stora delar av Världen bryr sig inte om att Judar lider – de räknas av många inte som verkliga människor – De skriker inte och klagar högt framför TV-kamerorna. Det hörs inga teatraliska ”jalla jalla” för att synas i media. Den mångtusenåriga vanan av lidande, gör att de lider i tysthet – då omvärlden alltid negligerat och tittat bort. De förväntar sig inget stöd. De måste klara sig själva.

Men det måste nu bli dags att ställa alla till svars för vad de gjort och fortfarande gör mot den släktgrenen inom den Mänskliga Familjen – dags att ta Ansvar för sina handlingar och sin egen Jordevandring. Dags att ställa de verkliga förövarna, anfallarna och hatarna till svars – inte de som blir anfallna och hatade. De som anfaller är bärare av de mest negativa, de lägsta energierna -hatet – de som försvarar sig är inte bärare av dessa energier. Det är helt olika intentioner bakom och kan inte jämföras.

Judarna är en del av den Mänskliga Familjen.

Lögnerna måste upphöra!!!!

Läs också detta inlägg
http://gunillasolara.wordpress.com/2011/11/06/sanningen-maste-bli-segrare-inom-det-manskliga-kollektivet/

Pr. de Sion

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Sveriges inre Krig

CIMG0010Att Sverige haft ”fred” i över 200 år är både en chimär och en orsak till att vi nu har ett gigantiskt inre krig i landet. Inget annat land på Jorden har ett så komplext invävt krig inbyggt i det kollektiva programmet. Och det är så otroligt lömskt inprogrammerat – just för att det inte syns ”på det vanliga sättet” – inte som i synliga krigshärdar – med bomber och döda, där man mestadels ser vilka som anfaller och vilka som försvarar sig. Just det dolda gör det extra grymt. Andra länder har ytligt våldsamma motsättningar/program, men Sverige har det lömska otroligt invecklade förtryckarnätet. Där ingenting har något rakt spår eller förnuftskoppling.

Svenska folket är så programmerade att de tror att ”livet bara ÄR så och inget att göra åt”. Därför sysselsätter dom sig med andra länders krigshärdar i stället.

Självklart är det – som allt annat – speglingar – yttre skapelser av vad som finns i människors inre.

Vi har mängder med underjordiska tunnlar och nätverk som undergräver och vill stoppa all sanning och upplysning av rådande förhållanden. Infiltratörer existerar överallt. I alla sammanslutningar och grupper finns alltid inplanterat de som vill stoppa upplysning. Förutom den s k ”eliten” och media. Många ”judas”, många ”besserwissers”, många angivare, många fega och som därmed går maktens ärenden osv.

CIMG0077Samtidigt härskar en stor naivitet bland många svenskar – som blir till ignorans.

Kriget består först och främst av att dölja – undanhålla – inte låtsas om – bara berätta halvsanningar från EN sida – döma och etikettera andra som vapen för att tysta. 

Att vara över och ”bättre” än andra är det ytliga målet.

Alla nedtystade känner alltför väl till detta – men få inser att det är ett regelrätt KRIG! Sveriges krig.

Vi har också ett gigantiskt energikrig (som jag skrivit om ofta) – där ytliga krafter med högtalare och muskler -med pengars muskler – ockuperar och förtrycker alla sanna inre värden – all mjukhet stillhet tystnad och skönhet. Och detta är ju också så invävt – allt enl programmet ”att vara öppen, modern, ungdomlig, marknadsanpassad” – ytlig. Så många tar det som en oundviklig ”naturlag”. Tror att detta betyder ”utveckling”.

Sverige och Israel/Judarna har ett liknande urgammalt invecklat program av förtryck. Men Sverige i sig självt, används inte som syndabock – men stora delar av svenska medborgare får axla syndabocksprogrammet. Där massor med mobbning och dömande ingår.

Liknande hat som existerar bland araber/”palestinier” gentemot judar och Israel – existerar i Sverige. Vi har kriget mellan Kain och Abel också här – men på en högre oktav. Hatet mot de som verkar vara av ”finare” sort – mer utvecklade – många ”snillen” – mindre barbariska mm. De hatande känner sig underlägsna och avundsjuka. De har själva satt sig under judar och framgångsrika människor. Deras eget mindervärdeskomplex ger hatet.

Det lömska i Sverige är att människor inte inser att det är ett krig som pågår – det lömska är att de flesta tror att Sverige är något ‘förskonat’ undantag på världsscenen och ”kan stå över” allt och alla och därmed ömkar och fördömer andra länder och andra folkslags omständigheter – lägger sig i.

Inget kul ämne – men kriget ligger helt öppet i det kollektiva medvetandet också i Sverige och kan inte ignoreras. Och allt är snurrigt och invecklat och mycket svårt att se alla sambanden. Ändock pågår det – och vi skall ta oss ur det hela! Och alla har ett personligt ansvar.

Självklart ingår allt detta i den Gudomliga Planen och -

Självklart pågår kriget inom människorna och det är där den verkliga lösningen skall utgå från – men

Den yttre verkligheten måste först ses och erkännas!

*** Min katt la till en tagg till inlägget: – §11111111 – som gudomlig vägledning :)

CIMG0086

Publicerat i Livet, Samhälle | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Mer matematik förstör Livsglädjen

CIMG9976Ja så fungerar det mänskliga Spelet – medvetandet. Ju mer barn och andra tvingar sig /tvingas att läsa matematik, desto mera vänsterhjärnestyrda blir dom. Och desto mindre kontakt med sitt känsloliv och desto mindre kontakt med sitt Hjärta!!! 

Man kan kanske räkna ut invecklade matematiska formler – men man missar själva Livet – livskänslan! Att som nu ropa på mera matematik i skolan är att ropa på en än större misshandel av barnen. Precis som skolministern – kan man bli bra på att begränsa sig som människa, bra på att ropa givakt, gå fram genom livet stelryggad, ha illusorisk kontroll – men som sagt – Livet är menat till något annat. Däremot är ordning och reda fundamentalt nödvändigt i skolan – det handlar om respekt och hänsyn till sin medmänniska. Men matematiska snillen blir bra på ett enstaka område i livet – men lever oftast inte länge… – om de inte balanserar upp detta med något känslosamt och jordnära.

(Egen erfarenhet av att vara mycket bra på att ”lära in” – ”plugghäst” – ”bra betyg” osv och därmed en utmärkt slav i Slavspelet Det har varit min väg för att helt ingå i Spelet och har sen gjort att jag sett igenom det hela och fått ägna de senaste 25-30 åren till att också upptäcka mitt känsloliv.) Då detta varit nästan helt förtryckt p gr a min iver att ”passa in och vara duktig”. Många känner nog igen sig … ”Bra betyg” kan aldrig ge sann lycka – det bygger på omvärldens värdering av Självet!

Samtidigt värderas de som inte har förmågan att lära sig svårare matematik, som om de är misslyckade. Vilket verkligen inte är fallet. Den gamla måttstocken sitter ännu djupt rotad – tävling prestation och tvång matas in, som går helt emot Livets sanna essans och mening.

CIMG0021Ju mer matematik man stoppar in i sin hjärna – desto större slav blir man i det gamla systemet. Den som prioriterar vänsterhjärnan kan aldrig bli riktigt lycklig. Man kan fortfarande bli ‘beundrad’ för sitt ‘stora huvud’, men förlorar lyckan och glädjen.

Den som fyller sitt inre med matematiskt tänkande, teorier, analyser, läsande av andras ”fakta” osv –  får aldrig kontakt med resultaten av – varken sina egna val i livet eller resultaten av vad man tänker ut för det kollektiva. Det leder till mera atombombsliknande manifestationer. Utan full kontakt också med högra hjärnhalvan kan inga livsbejakande  beslut fattas eller räknas ut. Inga nya Gudomliga tankar och visioner kan komma in. Det är den högra som tar emot alla de Gudomliga signalerna.

Den som fyller sitt huvud med matematiskt tänkande blir snart som en uppladdad duracellkanin – ständigt rastlös. Och Livsströmmen begränsas undan för undan. Använder man bara halva sin mänsklighet, så kan inte livet fortsätta. Naturlagarna kommer ingen undan. Man blir allt mer mänskligt handikappad.

CIMG9962 (2)Utan kontakt med båda hjärnhalvorna som sen får sammanstråla i Hjärtat – kontakt med både sina feminina och maskulina aspekter –utan detta kan inget liv fortgå på Jorden. Kontakt med både känslor och intellekt!

Visst skall vi kunna lite matematik – men det måste absolut sättas in i vilket sammanhang det skall användas. Man måste känna den ev nyttan med det hela. Allt rabblande/tvångsinlärning av olika saker – förstör själva livskänslan! Det tar/slukar den energi som är menad att användas till att uppleva Livet. (Gångatabellen och grundläggande räkning behövs förstås.) När man är enbart i vänstra hjärnan har man ingen kontakt med den högra – sina känslor.

Om nu några fortfarande ‘brinner’ för matematiken så skall de förstås följa denna sin livsväg, men som norm och agenda i skolan, måste man se till barnens bästa. Och inte göra dom till ytterligare slavar i det gamla slavspelet. De är värda att bli lyckliga medborgare.

Hela komplexet med dominansen av vänsterhjärneaktiviteter i skola och på många andra områden, tillhör helt det gamla paradigmet, och är nu utforskat till sin återvändsgränd. Kan inte fortsätta utan att strypa Livsenergin. Det måste bli Balans mellan höger och vänster hjärna – balans mellan feminint och maskulint – för att Livet skall kunna fortsätta. Universum stödjer nu bara allt som går denna nya väg. Energiflödet har vänt och den gamla stryps i snabb takt.

Bara lyckliga medborgare kan skapa ett gott samhälle. Det gamla paradigmets alla destruktiva modeller måste upplösas – tona bort. Det är Tid för Högsta möjliga Brutto-national-lycka!

cimg00134.jpg

 

Publicerat i Livet, Samhälle | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Livsströmmen är det enda som gäller

CIMG0062 (3)Jag fördjupar – expanderar inlägget om Livsströmmen. Att t ex de som erkänner sig som kristet religiösa alltid har visat på en större Frid och glädje – är ett resultat av att de helt ‘enkelt’ varit delvis inkopplade på den både uppåtgående och nedåtgående Livsströmmen. Det gäller då de som känner sig ‘frälsta’. För detta gäller inte alla de kristna som har ett starkt fördömande mönster – både mot sig själva och omvärlden.

De frälsta’kristna har dock aldrig haft kontakt med den fulla Livsströmmen – men ändock så pass att de har uppnått en full tillit till det Gudomliga. Att det alltid är Gud som styr – de har böjt sig inför det heliga – den Stora Kraften. Och därmed valt en mjukare livsväg – närmare sitt hjärta. Det har inte besparat dom ev lidande, men det har gett dom förmågan att ändock känna Frid.

Och alla som strävar enbart efter materiella ting, prestation – pengar – de som förnekar sin andlighet och aldrig lyssnar inåt – de som aldrig lyssnar till sitt hjärtas längtan – de har bara tillgång till den nedåtgående Livsströmmen.

CIMG9921Den som inte kan böja sig inför det Stora Heliga – kan heller aldrig få tillgång till den större Livsströmmen och aldrig till den verkliga Kraften!

I stället stöter alla som försöker använda en ytlig kraft – muskler, mental viljestyrka/dominans, överansträngning osv – de stöter på ständiga stopp och bakslag, sjukdom, ”olyckor” och förlorad livsglädje. Därför att deras Ande försöker få in dom på den Sanna Livsströmmen – vill få dom att böja sig – sluta kriga – med sig själva och omvärlden.

Bara den som böjt sig – är värdig – får tillgång till Kraften! Och det är inget ”moral”dömande utan den Universiella Lagen som fungerar så. Allt handlar som vanligt om energier.

Så länge man söker nedåt i materian – i ytliga ting och företeelser – förminskas och stryps Livsströmmen.

Den fulla Livsströmmen flyter man i när man har varit totalt sann i sitt uttryck – lämnar det gamla Spelet bakom sig och tar fullt ansvar för att man skapar sitt eget liv. Samtidigt som man böjer sig för sin egen Ande – sitt Högre Jag och låter Anden styra stund för stund. Utan att veta vad som kommer härnäst. Och är helt och fullt I Sig Själv – oberoende av omvärlden.

Hjärtats sanna längtan är att Du äntligen kommer Hem till dig Själv – och slutar leta efter andra/annat där ute.

********** Läs gärna också min blogg Foto och tankar – länk till höger :)

CIMG9932

Publicerat i Livet | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Att koppla in sig på Livsströmmen

CIMG0062 (3)Insikterna blir allt djupare – dvs vi kommer äntligen ihåg Sanningen – hur det ÄR och skall vara. (Idag djupnade den ständigt växande insikten genom att jag tappade halva smörgåsen i tekoppen ;) samtidigt med olika lite störande moment från omgivningen – smörgås och te skulle ju ändå blandas – so what …) Att det gäller ju ”bara” att ständigt vara uppkopplad till sin egen Ström.

När vi pratar om vikten av att bli neutral till allt som sker runt oss, förknippar många ännu det som att man skulle bli ‘kall’. Men det betyder bara att man i stället blir full av vibrerande liv – i st f (det glorifierade) att sysselsätta sig med vad andra gör och inte gör – i st f att projicera sitt inre på andra. För omgivningen blir man som en stöttepelare (inte för andra att direkt luta sig mot, utan som föredöme) – som aldrig står och faller med händelser och känslotillstånd hos andra.

Och – man är inte längre någon spegelbild av det gamla Spelet för de som ännu spelar det – inget som reflekterar tillbaka det dom sänder ut! Och detta kan kännas konstigt för de som ännu är kvar där – inga energitrådar/krokar som hakar fast. Men det är inget vi kan bry oss i. Man går bara före – helt enkelt. För sig Själv så innebär det att – i stället för att fara upp och ner i känslotillstånd, så kopplar man in sig på den Eviga Kärleksfulla Livsströmmen inom sig!

CIMG1255Förut har vi bara känt glädje eller ‘lycka’ när det ‘gått bra för oss’ – och som motvikts-resultat kommer ALLTID besvikelsen när det inte *gått bra‘. Därför (bl a) - att vi nu skall tvingas att söka lyckan inom oss. 

Det som vi upplever som ”djävulskraften” som synes ”drabba” oss – är inget annat än den kärleksfulla tvingande kraften som – dels hjälper oss att möta, erkänna och känna de känslor som vi förtryckt på vägen – och dels nu tvinga oss i rätt riktning - inåt uppåt – tillbaka till den sanna Livsströmmen – till att styras utifrån vårt Hjärta, i st f att följa det kollektiva inlärda slavprogrammets splittrande sökande och tvång.

När vi inte låter oss splittras av känslosvall hit och dit kopplas den kärleksfulla Livsströmmen på allt mer och mer och bara sann livsglädje kan strömma genom oss. Även om vi tar oss framåt genom att söka kontraster – expandera – så har vi alltid lätt för att snabbt koppla in oss på Livsströmmen igen.

Men det kollektiva slavprogrammet – framförallt i Sverige – har varit att höja alla som lider, till skyarna eller helt förneka lidandet. Att medlida har satts på CIMG1290piedestal. ”Tycka synd om” – och motsatsen förneka/förtrycka/ignorera vissa som ”det är synd om”. Dvs bara ”rätt” sorts känslor erkänns, medan de andra trycks ner och kontrolleras. (Det är ett mycket komplicerat spel/invävt mönster av alla mänskligt förekommande motsatsförhållanden som finns i Sverige.)

Sverige äger som jag nämnt förut alla mänskliga tankeprogram. (Och många har kommit från resten av Världen för att väcka alla nedtryckta program.) Och mycken frigörelse av känslor måste ännu ske i landet Sverige.

Men - för alla som vaknat och uttryckt sitt sanna mänskliga Jag – så att alla rädslor frigjorts – för oss är neutraliteten nästa viktiga steg.

Neutral betyder ju att inte längre döma och värdera och därmed inte splittra och kriga med sig själv eller andra. Och inte genom tankekontroll, utan genom insikten om Sanningen – försoningen inom sig Själv.

Det viktigaste är att vara mitt i sig Själv – hos sig Själv – och utgå därifrån. Det skall inte förväxlas med det gamla kontrollerandet av sina känslor, utan är ett tryggt vilande – varande i sig Själv.

Och hela mänskligheten och Jorden är nu frisläppta från det gamla Spelet – och var och en tar sig nu dag för dag tillbaka till Sanningen. Allt det goda kärleksfulla som finns inom oss längtar stort efter att få komma fram. (Men också allt det sårade nedtryckta som ligger i vägen – det  måste också få komma fram)

~~ Att vara i Livsströmmen och ha lätt att koppla in sig på den – är den absolut viktigaste och mest grundläggande meningen med Livet! – helt oberoende av alla yttre omständigheter! ~~

CIMG1288

Publicerat i Livet, Samhälle | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Slut på lidandet!

CIMG0062 (3)I Sveriges skuldtyngda land – är det ännu fint att ‘frivilligt’ lida – att offra sig. Sverige har spelat Spelet fullt ut i alla dess absurda roller. Lidandet är glorifierat. Och det glorifierade medlidandet är satt på piedestal. Medlidande är ett första steg – för de som inte känt så förut – men man kan inte stanna där!!!! Det bibehåller allt som man lider med!

Den som ‘medlider’ lägger sig på samma låga energinivå som de som lider – bara för att ”visa att dom bryr sig” – och de ger därmed ingen äkta hjälp till de som lider! De har absolut inget av värde att ge. Inget som kan lyfta den som de tror sig hjälpa. De som ‘medlider’ måste ta ansvar för sitt eget inre lidande och inte utnyttja andras lidande – för att fly från sig själva.

CIMG1156Och för de som vaknat någorlunda till sig Själva och alltmer befinner sig på högre och kärleksfullare frekvenser – är det helt meningslöst att sänka sina energier ”för att hjälpa”. Man utgår då inte längre från sitt upplysta Jag, utan projicerar på problem – och hjälper ingen. Det dränerar Självet på den uppvaknade.

Endast genom att gå före och visa vägen hjälper vi andra att också hitta sitt Större Jag. Ev. hjälp skall i så fall göras utifrån ett helt neutralt tillstånd – eller ett öppet hjärta som inte heller dömer något som ”fel”.

Att tro att ”man är en ‘god’ och bättre människa” om man talar om, fokuserar och tycker synd om alla som är fattiga, hungrande osv i Världen – är ett djupt missförstånd om att ”hjälpa”. Man bevarar alla dessa låga tillstånd av liv och tankemönster – man bidrar och göder dessa låga tankeprogram, genom att lägga sin energi där. Tankar om offer – kan bara ge mera offer!

CIMG1104Och samtidigt rider många högt på ”att de hjälper andra – att de bryr sig” -och det är enbart deras egon som får näring. De kan tillfälligt känna sig ”lite bättre” än andra.

Till det kommer detta med ‘sjukdomar’. Alla sjukdomar är en gåva till individen – för det är helt enkelt Själen som kallar och vill påskina att ”du lyssnar inte på ditt inre Själv – och nu har du möjlighet att göra det”. Att känna  vilka begränsande tankemönster man bär på. Absolut ingen blir ”drabbad” av något – utan det är en helt naturlig utveckling – som om den tas emot såsom en gåva – leder till frihet, mera kärlek till Självet och mera äkta Liv. Det gäller att ta sig igenom – och helst utan några tillsatta kemikalier s k ”läkemedel”. Som blir till förgiftning och bedövning av signalerna från Själen!

Och att börja tycka synd om den som blir sjuk och säga ”usch va hemskt” – ”stackars dig” osv – är verkligen att stjälpa och inte hjälpa. Man göder då själva sjukdomstillståndet rent energimässigt. Man kan bara försöka se personen som frisk och med insikten att personen har sitt Högre Jag med som styr det hela. Och det är denna Själs egenprogram som styr hur den skall handskas med detta. Det kan ingen annan människa göra – ingen som helst doktor kan bota någon….

CIMG1147Och boten består i Kärlek till sig själv – och Frihet – Livet. Inte ”att bli så pass duglig så man kan gå in i slavhjulet igen”.

Allt Allt Allt handlar om energier – inte vilka ord och handlingar som utspelar sig. Ger man energi till något lågt stadie av mänskligheten/Spelet – kan det bara ge mer gödning till just detta defekta tankeprogram. 

Martyrskapet är högt glorifierat i Sverige – bl a p gr av kristendomen och det djupa skuldprogrammet – mindervärdesprogrammet. Folkdomstolen – andra medvandrare som ”hjälper” till att döma hårt och högt – värdera – döma ut allt som inte bygger på den inbyggda martyrnormen. (Sen finns det förstås andra som utnyttjar allt detta – allt i symbios.)

I Sverige finns den allra djupaste separationen och alla aspekter inom mänskligheten därav – alla former av Spelets tankemönster. Och vi skall försonas och förenas – vår förmåga till balans – vårt ”lagom” skall hela allt detta. Och vara såsom förebild för resten av Världen. Så är Planen.

Man kan bara hjälpa genom att dra uppåt – genom att själv gå före med Ljuset.

Vi måste göra plats för nya kärleksfulla fria tankar – energier. De kan inte ta plats så länge de gamla tankemönstren finns kvar och så länge fokuset/gödningen ligger på det gamla offerspelet.

CIMG1120

Publicerat i Livet, Samhälle | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar