Det Goda Landet – Samhället – Livet – Rebloggad

CIMG9976

När nu alla politiker ännu famlar helt blint i det gamla paradigmet – måste vi – folket fokusera på Vad vi VILL ha i den nya världen. Rent samhällsmässigt. 
Vi har partiet Enhet som på många områden står upp för delar av detta. Men det kan inte skapas genom att flyta ovanpå och bara prata ”Ljus och Kärlek”. För då finns inte själva grundenergin med – den som skall bygga upp det hela – rent ‘materiellt’. Men först behövs det att människor på allvar börjar fokusera och tro på allt det nya vi skall skapa. Det måste bli underbyggande energier som stödjer detta. Det måste komma och växa underifrån. Och då gäller det också att inte längre falla för motstånd från alla de som vill behålla status quo – att ”slå dövörat till” till alla skeptiker och stoppklossar.

Vad som nu behövs i det styrande samhällssystemet – riktlinjerna – målinriktningen osv – är bl a:

Ett nytt Parti – Partier – Människor – som helt inriktar sig på vad som verkligen behövs i samhället – som inte stirrar sig blinda på pengar –  besparingar – inte på ”marknaden”/ rovdjuret – inte på lönsamhet/vinstmaximering – inte på meningslös sysselsättning och ”produktion” enbart för ”att hålla hjulen igång” – utan på just vad som behövs och att stödja människor att ”sysselsätta” sig med det som de i hjärtat vill göra. Bara då blir det till gagn för mänskligheten och dom själva!
Alla Partier som nu verkar, utgår från det gamla paradigmet – det gamla slavprogrammet och alla har fastnat i tankarna på pengar – och ”brist” på pengar – att ”arbete är meningen med livet”. Själva Livet och livskvalitén är bortsopat. Under mottot:

Själva Livet är i vägen för marknaden och kapitalet – ”sysselsättningen”!!!

CIMG0635Vad som behövs är förstås massor!

* Vi behöver massor av billiga bostäder – det är ju helt absurt att människor i Sverige år 2013 inte har de bostäder som de behöver och har råd med!!! Ett stort fattigdomstecken i ett land som bland de styrande kallar sig rikt!

* Vi behöver möjligheter att låna pengar utan ränta till egna hus för de som så vill. Rimliga lån, utan kontantinsatskrav borde alla som har någorlunda kontroll över sin plånbok få tillgång till. Som det nu är – är hela systemet uppbyggt för att göda bankerna och inte medborgarna!!! Människor måste få stöd för sina innerliga drömmar och väldigt många skulle fortfarande önska sig ett eget hus – inte lyxvillor (som bara kan ingå för de som antingen skott sig på andra eller som slavar utan att kunna njuta av det dom har – eller om dom vunnit på lotto).

* Vi behöver en Bank – banker som står helt på människors sida –  som inte jobbar för den egna vinsten! Då alla som jobbar För Livet och människor blir rikligt belönade i alla fall.

Lyckliga människor ger ett lyckligt samhälle!!!!

* Vi behöver någon form av medborgarlön – basinkomst – (och basinkomst-rörelsen växer allt mer både i Sverige och övriga Europa) -En inkomst som går att klara sig på -pengar kommer alltid att finnas till allt det som verkar FÖR LIVET! Kosmisk lag.

* Pensionärer – de som inte har stora avtalspensioner mm – måste få sin upprättelse som medborgare - de måste få betydligt högre pensioner, som gör att deras liv också kan få guldkanter. Alla behöver en ordentlig basnivå för att kunna leva någorlunda drägligt. Ev. genom att ta bort skatten på alla inkomster/pensioner under en viss nivå. Det har stulits från pensionärer under besparingsperioderna och detta har inte getts tillbaka. De hånas nu med små tillskott av  en femtiolapp ibland. Det är inte något problem att skattebefria alla med låga inkomster!!! – inte större problem än att ge jobbskatteavdrag – det är bara viljan och beslut som skall fattas!!!!

Det är precis så allting fungerar – dit viljekraften går – dit går också pengarna!!!! 

CIMG0666

* Det behövs Parti för att höja alla äldres status och värde i detta samhälle. I många år nu har s k ”ungdomlighet” prioriterats – som gjort att all visdom och omtanke försvunnit och i stället har rå hänsynslöshet och ignorans tagit över. Vår äldrevård är numera ofta en stor skam!

* Vi behöver riktiga Partier som på allvar värnar om Miljön! Inte bara som lite falsk kosmetika!

* Vi behöver vänliga arbetsplatser och arbetsförhållanden. När människor trivs och – respekteras som fria individer som ger av sin arbetskraft – sin tid till företag och institutioner – uppstår välmående och de rätta resultaten – lagom storhet osv – inte bara vinstmaximering och slavförhållanden (som det ofta är nu). Alla kommer att känna glädje och meningsfullhet – även cheferna!!!

* Självklart är det viktigt att det som produceras skall vara sådant som tillför mänskligheten verkligt mervärde.
* Vi behöver en massa stöd och fokus på produktion av alla alternativa energiformer – det är ett jätteområde som skulle ge människor verkligt meningsfulla jobb!  

* Vi behöver stöd till många slag av alternativ vård, självhjälp och naturliga botemedel – vi vill ju att människor skall bli friska och glada … eller hur! Inte göda kemikalie/läkemedelsindustrin! – inte bara sätta på plåster och kortisona de själsiga smärtorna och såren!!! – Allt utmynnar från Själen – våra tankar och känslor – vårt inre program skapar ALLA SJUKDOMAR!!!

CIMG0641* Vi behöver Partier som står upp för ren mat – utan en massa konstgjorda tillsatser - inte ”aromer” i stället för riktiga bär och frukter t ex.
* Ja listan kan nästan göras oändlig …

Det handlar om att vända på hela det destruktiva paketet av slaveri för pengars skull. Hela detta gamla system suger ur all livskraft ur människan och alla pengar hon släpar ihop.

Och så otroligt mycket har tagits ifrån medborgarna, både i pengar, välmående och renhet i miljön osv – som i ”bästa” fall ges tillbaka i små mikroportioner – för att låtsas att ”man minsann tänker på dom och dom”. Och begär sen att alla skall tacka och bocka för smulorna.

Alla tankar mål och inriktningar måste utgå från vad som behövs för ett Gott Liv för alla i denna vår gemenskap. Målen måste gynna själva Livet – i människan och Naturen/Miljön/Moder Jord. Målen måste inriktas på människors välmående och verkliga behov!!!!!!!!!!!! Slut på slaveri, underdånighet, härdning och lidande!!!
Och helst ett nytt Parti eller flera som står upp för allt detta!

Och om människor bara visste vilken oändligt positiv energi som följer med när man äntligen jobbar FÖR Livet och FÖR Planeten! Ren Livsglädje blir följden.

Och den Goda Kärleksfulla Kosmiska Lagen   gynnar Allt som är FÖR Livet – pengar kommer alltid att finnas till allt det vi verkligen behöver och pengarna kommer att följa med strömmen i besluten när vi fokuserar på det Goda och människovänliga vi vill skapa!!! Det är bara så det är!

CIMG0642

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Den nya Människan

CIMG9984I denna uppvaknandets tid genomgår alla människor sina inre reningar och vi kommer ihåg allt mer – vad som är Sanningen. För Sanningen finns redan inom oss – i vårt oskuldsfulla hjärta finns den lagrad för att nu åter igen kommas ihåg – undan för undan. Allt det som vi innerst inne tyckt och tänkt och känt och velat och önskat – fast Sanningen är ändock oändligt mycket mer och större än vi haft någon förnimmelse av.

Och vad som nu sker inom är bla – att våra olika inre aspekter  (vi har mängder av olika aspekter,  arketyper mm )- att t ex våra allra lägsta – de mest jordbundna, våra instinkter mm – våra lägsta kvinnoaspekter och mansaspekter nu får lära sig att balansera med varandra. De lägsta kan vara – förutom instinkterna – t ex den gamla modern som offrar sig totalt eller ”horan” som offrar sig för att få pengar/”kärlek”.

CIMG0651”Horan” i det inre är framme så länge människan kör över sig själv för att ”skaffa pengar” – hon kör över både sig själv och sitt inre barn. Och både ”horan” och mannen som betalar för ”kärlek” offrar sitt inre barn – för pengarnas skull – för att kunna fortsätta slava. För att uppehålla slavhjulet. När man inte har sin egen glädje som utgångspunkt, utan man gör/arbetar med något enbart för att ”man måste” – då är man slav i det gamla programmet. Och hor- och horkarlspelet är det som driver ekorrhjulet – slavhjulet.

(Att  göra/ta hand om sin bas kan dock ibland upplevas som ”måste”, men det tillhör att vara en god förälder både till sig själv och sina ev närstående – den trötte slaven vill ibland smita från just det ansvaret – för där synes inget ”straff” kunna slå tillbaka.)

Nu pågår den stora utjämningen – balanseringen av allt i vårt medvetande och i det yttre. Ingen aspekt kan längre ”köra sitt race” utan att andra direkt säger ifrån och pockar på lyssnande. Ev ”straff” kommer genast – men är ju inga verkliga straff, utan bara en ”rättning i det goda ledet”- så att alla kan skala av sig sitt pålagda pansar runt hjärtat och åter få kontakt med sitt innersta. Och så att det yttre samspelet kan börja gå åt rätt håll.

CIMG0672Undan för undan så lyfts alla våra inre aspekter uppåt – så horan och den lägre mannen kommer att höja sig över detta beteende – och bli till mera upplysta aspekter – och undan för undan framträder allt högre utvecklade feminina och maskulina aspekter – de stiger uppåt i medvetande och energifrekvens – och som samspelar i allt mera kärleksfulla göranden och varanden.

I det inre först och sedan i det yttre.

En början till att kvinnor och män skall bli förenade och börja lita på varandra igen – och samarbeta. I ett samspel bortom könskamp, åtrå, ”skylla på” osv  – i ett samspel som bygger på det egna ansvaret och hjärtat som den verkliga drivmotorn.

När vi kommer ihåg vilka kraftfulla Ljusvarelser vi egentligen ÄR – som skall skapa Den Nya Världen. Vi har alla med oss uppgifter som vi gått med på att förverkliga – för att skapa Den Nya Världen. Men allt skall ske genom att vi gör det vi allra helst vill göra. Vår egen glädje och meningsfullhet skall styra det hela. Att vara mitt i sitt eget Ljus – är det viktigaste och att låta vårt Högre Jag leda oss i Nuet. Inga gamla planeringsagendor kan gälla i det nya. Och det skall inte förväxlas med gammalt helgonskap/offrande – utan bara kanalisering av det fulla Livet.

CIMG0681Att vara i detta balanseringsstadie kan ibland upplevas som ett enormt kaos – då ofta alla inre aspekter är framme med sina besvikelser. Men det bästa vi kan göra är att bara vara i detta kaos – utan att bedöva oss med något. För känslorna vill bara få tillfälle att komma fram och sen tona bort.  Obs  – det är inget fel om vi ”mår dåligt” – bara känslor/energier som kommer fram och vill lämna oss.

Detta är en Reningens Tid!

Upplysningen kan kanske verka abstrakt för nyuppvaknade – men för alla som tar sitt undermedvetna på allvar, kan det vara bra att förstå vad som nu sker.

Vårt Högre Jag har allt under kontroll och styr allt – till vårt allra bästa – så att vi åter kommer ihåg vilka vi egentligen är. Hela mänskligheten utmynnar från Källan – som är Kärlek. Och allt är skapat och format helt enl Källans vilja. Så absolut ingen är skyldig. Allt är ett programmerat program som Källan skapat. Och då Källan är enbart Kärlek – så kan vi inte vara annat än – Kärlek. 

**** Ett tidigare inlägg på liknande tema http://gunillasolara.wordpress.com/2011/12/09/fran-stjarnmanniska-till-dinosaurie-till-stjarnmanniska/

CIMG0675

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Den stora Balanseringen – neutralitetspunkten

CIMG9976I kollektivet pågår nu den stora Balanseringen – neutraliseringen av alla motstånd – neutraliseringen av allas tyckanden – av alla yttre hot och krigshandlingar.

Ingen kan nu längre ”vinna” över någon annan!

Detta inför den stora Portalen som sker nu i equinoxen – höstdagjämningen. Då Jorden går in i ett Fotonbälte av Ljus – som sägs vara i 2000 år … Vad som sker efter denna – det får vi se …

Alla visar nu alla sina yttersta ”kort” …”om inte!” Men varken ”ondskan” kan vinna över det ”goda” – eller tvärtom. För undan för undan inser alla att det inte hjälper – inte ger någon vinst i att smutskasta eller försöka göra andra illa. De får ändå inte som just de vill.
Och de kommer troligen att försöka visa upp ytterligare en massa smutsiga och andra motståndskort – men de kommer inte att ha någon verkan.

CIMG0611För alla dessa jobbar enl det gamla paradigmet – det gamla inlärda programmet – och det kan inte överleva längre – får ingen energi! Inga uträkningar eller strategier fungerar längre.

Och många är förvirrade  och besvikna – då de ”gett allt” inför valet bl a – men helt enl det gamla programmet – I kamp mot och för sina särintressen. Eller bara för maktpositionen. Gamla tankeprogram kan inte skapa någon förändring till det bättre. Och de får därför inte heller någon energi från Universum.

Och därför att alla våra så kallade yttre fiender finns redan inom oss! Och det känns nu bara obehagligt att ”fajtas” där ute – för vi slåss ju endast mot oss själva – våra egna skuggsidor. Vår värsta ”fiende” finns redan inom oss. Och ”fienden” vill bara skala av oss det gamla pansaret – så vi kommer in till vårt sanna Jag vårt Hjärta.

Och de som vill ha massinvandring kan inte vinna över alla som är emot detta – och tvärtom – de kan inte stoppa massinvandringen. Men – när de inre motsättningarna inom alla – både för och emot – upplöses, så kommer det hela att ordnas på högsta bästa sätt! Troligen kommer flyktingströmmen att avta när människor tar ansvar för sitt inre krig.

Och upplysning har skett på de allra flesta områdena – så just ingen kan säga ”Jag visste inte det.” Ändock håller man fast vid sin inlärda ståndpunkt. Så det återstår bara att, för de flesta upplysare att helt rikta sig inåt och låta Universum lösa upp allt.

CIMG0597 (2)Dock har en del ännu kvar uppgiften att våga upplysa andra – de som inte vågat förut.

Genom att sluta vara emot – slutar man också att vara emot sig själv – så ”enkelt” är det faktiskt. Och det hela löses ändock upp – just genom detta.

Vad som då – undan för undan-  blir resultatet är att alla måste utgå från Nuet och skapa därifrån. Och inte utifrån hela den gamla historien och vad som sagts och inte sagts gjorts och inte gjorts – utan man blir tvungna att börja fråga sig ”Vad gör vi NU?”

Och alla vi som hoppats på ett Paradis i den yttre världen här och nu – får tåla oss. Vi kan bara acceptera Nuet och vara neutrala till Allt – och samtidigt uppleva alltmera Paradis inom oss – och därmed allt mera runt just oss.

Och det finns absolut inget att vara rädd för. När vi slutat att kriga med oss själva, kan absolut inget i Universum göra oss något ont – eller styra oss. Energierna – våra egna – bestämmer – – inte den yttre omgivningen.

Och Solen stiger alltid upp i morgon – och Våren kommer alltid efter Vintern – det kommer alltid allt bättre och bättre dagar…. allt sannare och innerligare – med allt mera Liv i sig.

CIMG0633

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Vi som ”gillar lika olika”

Gunilla Solara Rundby:

Då företeelser kommer upp i vågor – i spiral på allt högre oktaver – samtidigt med den allra djupaste belysningen av mörkret på djupet – det ännu förnekade av många – så är inlägget fortfarande lika aktuellt. Hyckleriet är ännu stort – tron på ”att man själv är bättre och godare än andra”. Att försöka sätta sig över andra och titta och spotta neråt. Allt annat än det sken av ”godhet” de försöker inbilla andra.

Originally posted on Gunillasolara's Blog:

Att acceptera andra människor – innebär inte att vi måste acceptera andras betéenden. Vi kan acceptera dem som människor och deras själ, men inte allt det dom står för och också vill  inplantera i vårt gemensamma liv och samhälle.  Att som den stora  kampanjen ”vi som gillar olika”, gå ut med denna kamppropaganda, som helt genomskinligt är ett stöd för islam och ett dömande av alla som inte delar detta stöd. Att inte ta ställning mot en destruktiv kraft – i skenet av ”tolerans” är en mycket ryggladslös hållning, som hyllar kaos och splittring i stället för sammanhållning. Det klara Vi och Dom (som de så föraktfullt dömer andra för.) För dessa gäller det bara att vara på ”rätt” sida – att klumpa ihop sig i kamp mot andra. Rakt det motsatta mot vad de vill ge sken av.

Ett friskt samhälle måste värna allt som är mjukt och skyddslöst…

Visa källa 450 fler ord

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Den mänskliga upptäcktsresan

Gunilla Solara Rundby:

Dags att både vörda och förundras och sen släppa taget om! Allt ingår i den Gudomliga Planen.

Originally posted on Gunillasolara's Blog:

CIMG9261Tänk vilken  gigantisk resa mänskligheten gjort på den här Planeten. Tänk allt som vi lärt oss att använda Moder Jords alla rikedomar till. Tänk alla uppfinningar ….

Men tänk då vilken gigantiskt kärleksfull Plan som ligger bakom allt detta. Att Skaparen tillfört precis allt i lagom takt för att vi skall kunna komma på och ha användning för alla delar. Hur växter kan göras till trådar som kan vävas samman till tyger osv …Hur vi fått tillgång till lösningar av typ mekanik för att bl a väva samman trådarna. Hur en enorm massa hjul, teknik, apparater – malmer o annat som vi ”kommit på” att smälta ner för att omforma till bruksföremål. Leran tillsammans med vatten till kärl.

Att vi fått sädeskorn som utvecklas till föda – bär och frukter …

CIMG9333 (2)Hur vi ”lärt oss” skicka en massa signaler kors och tvärs för information, kontakt och sammankoppling – att ta…

Visa källa 525 fler ord

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Dags för tolerans för de som vill hela Mänsklighetens bästa

CIMG9976Det måste vara hög tid för att vända saker och ting till rätta. Länge länge nu har det predikats överallt att ”vi måste vara toleranta ” mot en massa mänskliga beteenden som går tvärt emot mänsklighetens fortlevnad på Jorden!!! Toleransen har vänts mot totalt fel håll.

Det måste bli en samhällelig tolerans och stöd för alla som faktiskt vill skydda de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Och inte detta ständiga försvar för vålds- och förtryckar-ideologier. Det är en stor skam för mänskligheten att inte stå upp för alla människors rätt till sin existentiella frihet – och det är inte detsamma som att stödja de förtrycktas fortsatta livsstrypande inlärda programmering. Som de då fortsätter att inplantera i den mänskliga kroppen – i samhällskroppen. Det kan aldrig vara ett enskilt val och problem, då det påverkar hela samhället. Gammalt outvecklat leverne – som helt distanserar sig från övriga samhället, kommer alltid att tillföra och skapa allt större problem. Det är en självklarhet för de som ser.

CIMG0509 (2) Det måste bli dags för alla som ser mörkret och inte skyggar för det, att till fullo inse att det är de som har Kraften och Sanningen på sin sida!

Och inte längre huka sig för all skenhelighet som översvämmar i det officiella.

!!!!!! För det är förnekarnas – de skenheligas skuld – deras ansvar – att mörkret måste skapas därute. Deras förnekade inre mörker skapar mörkret – våldet – krigen – förtrycket i den yttre världen.!!!!!!!!!

De försöker ännu rida på ytan – ovanför andra och låtsas att de är bättre än andra. Men detta är ett stort falsarium. De rider på gammal bl a kristen programmering att ”du måste vara god” – ”älska din nästa mer än dig själv” – på programmeringen av att förneka känslorna – det Feminina i Gudomen. Kristendomen innebär bara den manliga halvan av Gudomen och kan därför aldrig innehålla hela Sanningen, eller inneha hela lösningen. Kristendomen har alltid förnekat och förtryckt känslorna i människan – bara ordet – logiken – intellektet – det maskulina, har godkänts. Och Sverige lyder starkt under detta gamla program – det finns nedärvt i vårt DNA. Att döma – att tudela – v’ärdera – du är ond – jag är god.

Och tyvärr står Svenska Kyrkan för en stor del av detta hyckleri – och rider på sin predikstolsauktoritet och dömer och splittrar och vill inte se.

De skenheliga erkänner inte sina egna hatiska och dömande inre aspekter – utan vänder sin avsky i stället mot alla som visar upp sådana känslor. Fast egentligen avskyr de sig själva – innerst inne. Och detta kommer nu till ytan och de gör ännu allt för att bli av med denna avsky och projicerar den på andra..

CIMG0511Och till detta – allt detta felsökeri – denna illvilja – denna önskan ”att få sätta dit” någon – att fä döma. Sådant kan bara ske genom att man förnekar sitt eget mörker. Den som mött och erkänt sitt eget mörker – flyter aldrig ovanpå och låtsas inte något – har inget behov av att ”sätta dit” någon. Och alla dessa gör detta i skenet av att de är ”goda” – fast det dryper av illvilja.

Och alla dessa hycklare lägger hela sitt fokus på vad andra  gör och tar inget ansvar för sitt eget undermedvetna – flyr från sina egna mörka aspekter.

Vid förnekelse av det egna mörkret ingår alltid ett dömande av andra som visar upp liknande mörker!!! Även om man inte synligt dömer, så sänder man ändock ut dessa dömande energier.

Det innebär inte att alla icke hycklare är ”goda”- men de är mera sanna. och närmare en Större Sanning. För uppdelningen ont och gott existerar egentligen inte – den finns bara i det gamla inlärda slavprogrammet. Att vara äkta och sann rakt igenom och inte låtsas något är mera Gudomligt än att försöka vara ”god”!

Att stödja förljugenhet är att gå emot Livet.

Som sagt – det måste nu vara det äkta som får allt stöd och tolerans!  Vi har alla ett mänskligt högre Ansvar att lyfta landet och Världen – Jorden  – upp ur det gamla splittrande och dömande slavprogrammet.

De skenheliga – förljugna kan inte längre få sätta agendan.

Att vara totalt sann och äkta – från djupet – är det enda som lyfter människor och Planet. Det enda som verkar för Livet..

* Det är inte kul att skriva om all denna sörja av skenhelighet,  men Kraften i Sanningen blir allt starkare och en upprättelse för alla som döms av de skenheliga måste ske.

Bara Sanningen gör oss fria.

CIMG0507

Publicerat i en Ny Värld, Life, Samhälle | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Nuet – innehar alltid den allra högsta möjliga livsupplevelsen

CIMG9986Vill dela med mig av healern och andliga vägledaren Matt Kahns insikter och utveckla dom.. 
Att Nuet alltid innebär den högsta möjliga tillgängliga livsupplevelsen. Även om vi känner oss låga eller negativa, så är det, det absolut enda vi har möjlighet att känna – just då – nu. Och samtidigt innebär det ju också att vi i varje stund - i varje ögonblick – i varje Nu – expanderar vårt medvetande – får lite större kontakt och insikt med och om oss själva! Och alltså är i den högsta möjliga äkta livsupplevelsen. 

Vi expanderar hela tiden – inåt och utåt – tömmer oss på gammalt – gör plats för nytt – tar emot nytt osv…..Absolut inget kan stå stilla.

Om vi däremot bara skulle räkna olika välsignade stunder som ”högsta möjliga livsupplevelse” – så söker vi alltid efter något – har alltid känslor däremellan av brist, saknad och motgång osv. Och då kan vi ju aldrig uppnå äkta glädje, lycka och frid. 

CIMG0487Om vi alltid frågar hur och varför – lever vi i motstånd till Livsströmmen och räknar bara de ännu små lyckostunderna som ”riktigt liv”. En ständig besvikelse på livet blir den fortsatta livsgrunden.

Vi måste bli helt tillfreds med Nuet – hur än de yttre omständigheterna ter sig. Bara därigenom kan vi uppnå allt fler välsignade stunder och vara tacksamma för dom. Men själva grunden måste vara att vi är tillfreds och förstår att vi är på ständig resa – att vi ständigt expanderar och att vi vågar ta allt flera nya steg i – den för oss – Nya Världen. Med en grundläggande känsla – jag är trygg i mig själv – behöver inte söka där ute efter trygghet och säkerhet. För hela Universum är på min sida.

Och självklart är absolut inget som vi gör något som helst misslyckande! Allt är expansion – vi gör nya erfarenheter, får nya insikter och antingen fortsätter på det spåret eller släpper taget om den vägen osv. Plöjer ny mark – gör rent och släpper taget där det ännu behövs osv.

När vi överlämnar oss till och är fullt nöjda i Nuet, kan nya stimulerande tankar och vägval – impulser och framtidshopp ta plats. Om vi däremot tänker ”hur och varför – brist och hopplöshet” osv så stoppas många högre impulser i vårt inflöde. För Anden leder oss att först göra oss av med – känna och sen släppa taget om alla gamla besvikelser.

Anden – vårt Högre Jag leder oss  alltid mot det absolut bästa för just dig/mig. Det finns absolut ingen utanför oss som styr oss och vår livsväg. Allt är vår egen/vår Andes skapelse. Vi sänder ut energierna/vibrationerna och just vår värld – vår livsupplevelse, tar den form som våra energier sänder ut.

Surrender till Nuet!

CIMG0466

Publicerat i a New World, en Ny Värld, Livet | Märkt , , , | Lämna en kommentar