Nuet – innehar alltid den allra högsta möjliga livsupplevelsen

CIMG9986Vill dela med mig av healern och andliga vägledaren Matt Kahns insikter och utveckla dom.. 
Att Nuet alltid innebär den högsta möjliga tillgängliga livsupplevelsen. Även om vi känner oss låga eller negativa, så är det, det absolut enda vi har möjlighet att känna – just då – nu. Och samtidigt innebär det ju också att vi i varje stund - i varje ögonblick – i varje Nu – expanderar vårt medvetande – får lite större kontakt och insikt med och om oss själva! Och alltså är i den högsta möjliga äkta livsupplevelsen. 

Vi expanderar hela tiden – inåt och utåt – tömmer oss på gammalt – gör plats för nytt – tar emot nytt osv…..Absolut inget kan stå stilla.

Om vi däremot bara skulle räkna olika välsignade stunder som ”högsta möjliga livsupplevelse” – så söker vi alltid efter något – har alltid känslor däremellan av brist, saknad och motgång osv. Och då kan vi ju aldrig uppnå äkta glädje, lycka och frid. 

CIMG0487Om vi alltid frågar hur och varför – lever vi i motstånd till Livsströmmen och räknar bara de ännu små lyckostunderna som ”riktigt liv”. En ständig besvikelse på livet blir den fortsatta livsgrunden.

Vi måste bli helt tillfreds med Nuet – hur än de yttre omständigheterna ter sig. Bara därigenom kan vi uppnå allt fler välsignade stunder och vara tacksamma för dom. Men själva grunden måste vara att vi är tillfreds och förstår att vi är på ständig resa – att vi ständigt expanderar och att vi vågar ta allt flera nya steg i – den för oss – Nya Världen. Med en grundläggande känsla – jag är trygg i mig själv – behöver inte söka där ute efter trygghet och säkerhet. För hela Universum är på min sida.

Och självklart är absolut inget som vi gör något som helst misslyckande! Allt är expansion – vi gör nya erfarenheter, får nya insikter och antingen fortsätter på det spåret eller släpper taget om den vägen osv. Plöjer ny mark – gör rent och släpper taget där det ännu behövs osv.

När vi överlämnar oss till och är fullt nöjda i Nuet, kan nya stimulerande tankar och vägval – impulser och framtidshopp ta plats. Om vi däremot tänker ”hur och varför – brist och hopplöshet” osv så stoppas många högre impulser i vårt inflöde. För Anden leder oss att först göra oss av med – känna och sen släppa taget om alla gamla besvikelser.

Anden – vårt Högre Jag leder oss  alltid mot det absolut bästa för just dig/mig. Det finns absolut ingen utanför oss som styr oss och vår livsväg. Allt är vår egen/vår Andes skapelse. Vi sänder ut energierna/vibrationerna och just vår värld – vår livsupplevelse, tar den form som våra energier sänder ut.

Surrender till Nuet!

CIMG0466

Publicerat i a New World, en Ny Värld, Livet | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Allt vi gjort för att passa in

CIMG9976Tid för många av oss att få verklig kontakt med barnet inom oss Det barn som gjort sitt allra bästa för att passa in och lära sig lyda yttre pålagor och helt förneka sitt riktiga Jag. Hur det började redan när vi var små barn och som sedan blev ett starkt måste när vi började skolan. Tid att få kontakt med själva känslan hur vi kände då. Hur många av oss egentligen kände oss väldigt ensamma – bortom den yttre pålagda masken. Hur kamrater kanske stötte ut oss och vi förstod inte varför, eller vi snabbt anammade vad andra ”tyckte” om oss och tog det som sanningen om oss.

Själv kände jag den stora ensamheten bakom masken ”att alltid vara duktig” i skolan. Ett skydd för att på något sätt gömma mig – ha någon slags identitet – något ”att hänga upp mitt fokus på”. Men jag tyckte samtidigt att det var roligt att lära in – för det gick ju lätt. Och visst är jag tacksam för många delar av denna inlärning, men det mesta fick ju inget fäste – bara vänsterhjärnan blev aktiverad och därmed ingen förankring vad det skulle vara bra för.

CIMG0437Och ensamheten av att alltid höra att ”det är något fel på dig” – alltid påpassad och jag gjorde därför nästan *ingenting’, utom att vara duktig och ”ordentlig’, men det var ändå ”fel”. Det ständiga felsökeriet hos alla som är mobbade, hos Judarna, hos SD-folk – hos syndabockarna. -Syndabocks-programmet som har ingått i Spelet – för att under Spelets gång avlasta massorna från eget ansvar.

Detta som vi alla gjort – övergett vårt innersta Själv – för att delta i Spelet, ligger där i botten som en stor sorg som vi måste få kontakt med. Till det kommer ju också alla andra liv vi levt och spelat Spelet. Och till det kommer också alla våra förfäders övergivenhet av Självet – för att spela Spelet.Dessa minnen finns i vårt DNA. Men för de flesta är det nu samlat i detta livs känsla – hur vi kände som barn när vi mötte kontrasterna mellan hur vi egentligen kände och hur vi programmerade oss själva att lyda och duga.Vad vi sa till oss själva att ”vi måste”. och vad vi ”borde” känna. Att vi kanske borde skämmas – att vi borde förvänta oss olika bestraffningar. Tumskruvarna vreds åt allt mer och många av oss lärde sig att mer eller mindre ”smyga på tå” för att existera. Och andra har andra strypande programmeringar.

CIMG0445Detta vårt inre Barn är helt oskyldigt och behöver nu all vår kärlek och vårt stöd.

Så länge vi har kvar denna sorg i botten – denna grundläggande övergivenhet av Självet, kämpar vi fortfarande mot en massa saker i livet. Vi krigar och försvarar oss – vi tycker en massa om andra – vi störs allt mer på olika sätt – tills vi släpper taget och böjer oss för oss själva – för det lilla Barnet inom.
Barnet kan först vara ordentligt rasande – för allt som vi gjort mot henne/honom. För allt som omgivningen gjort. För alla lögner som pådyvlats – ”du är inte rätt – det är fel på dig” – Men det måste få uttrycka sig och sen känna på sorgen bakom allt..

Och sen kommer alla dessa yttre försök under resten av livet, då vi försökt än det ena, än det andra – allt enl det gamla Spelets regler – och oftast blivit besvikna. Det inre övergivna Barnet har alltid funnits där – övergivet och sorgset.

Som tröstande vägledning hörde jag Rösten inom mig – Jag skall hålla dig i handen och lära dig leva på nytt.”

Vi behöver alla denna tröstande hand inom oss – så att vi vågar leva igen – på helt nya villkor. Allt medan den gamla Världen ännu rasar samman och driver upp det allra djupaste mörker som ingått i Spelet. Detta mörker som Ljuset trycker upp ur gömmorna, för att dras upp i atmosfären och neutraliseras.

Känn Barnet – håll det i handen – alltid

CIMG0435

Publicerat i a New World, en Ny Värld, Life, Livet, Love | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Rensning – farväl – splittring

CIMG9986Vi genomgår nu en total uppluckring, upplösning och splittring av hela det gamla dualistiska Spelet. Vi måste rensa inombords efter alla gamla manifestationer – faser i livet – städa och sedan släppa taget om.

Själv har jag städat runt mitt barndomshem bl a och rensat och rensat möbler prylar skräp från mitt ”giftasboende” (inom). Och denna natt var det dags att på allvar lämna mitt gamla radhus (lämnat för 22 år sedan och också symbol för tillhörande/beroende av just ett sådant gruppboende). Jag skulle sälja det, men kände att det var ganska gammalt och omodernt och det måste väl fixas till och kostas på en del, för att bli sålt – (trött uppgivenhet) men när jag vaknat insåg jag snabbt att det hade ju de nya boende redan gjort – så jag kunde släppa taget.) Så kan det se ut inom oss,när vi på allvar lämnar det gamla Spelet.

Dessutom hade jag upplevelser i de olika dimensionerna – där högre aspekter stiger ner och ger mjukhet och healing – men som sedan stiger uppåt igen (för det är inte helt dags ännu). Och även den högre aspekten – som är mycket kärleksfull – känner sig ensam, säger hon – för det är så mycket splittring även på högre plan. Och jag tröstar henne med att det är för att ”Du skall stiga ner helt och hållet hit.”

CIMG0297Ja de olika världarna är totalt utsplittrade – för att kunna sammansmälta med varandra. Vissa högre delar har redan stigit ner, och då känns det splittrat även på högre plan.

Himlen skall stiga ner och Jorden skall stiga upp.

Och vår yttre Värld är ju nu verkligen uppsplittrad – med alla dessa groteska mörkermanifestationer i full dager – samtidigt med allt större manifestationer av Gudomlig Kärlek och öppna hjärtan. Och allt däremellan..

Vi splittras nu upp nästan totalt – för att vi skall släppa taget om precis allt. Så att alla gamla tankebanor bryts. Att följa gamla tankebanor ger nu bara stor tyngd och skräp/sopor-känsla. Och allmän oförmåga till tankekoppling och förvirring ”vart var jag nu på väg” osv kan uppstå.

Och vi kan även känna att vi inte längre känner igen oss själva, när vi tittar oss i spegeln. Och som vanligt – kan transformationsyrsel och andra kroppsliga besvär såsom hjärtklappning mm uppstå.

Därmed följer också en meningslöshets-känsla. Och förvirring. Och gamla små eller stora nöjen mm mister sin positiva laddning. Blir neutrala. Dvs vårt behov av dom klipps av. Och självklart blir det då först tomt.

Att sova och vila är alltid helande – närhelst det känns och behövs – ligg ner.

Men enl Högre källor kommer vi nu i stället att på allvar komma ihåg vårt riktiga Jag. Att vi kommer hem – och kommer hem helt och fullt i vår Kropp. Vi sjunker liksom ner och ÄR.

Det är alltså inget farligt eller fel med all denna splittrings- och meningslöshetskänsla – utan bara en fas – för att komma HEM.

CIMG0305

Publicerat i Livet | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Jag anklagar – mänsklighetens stora brott

Lion* Rebloggar igen – då det visar sig att det kunde bli än värre … just nu vimlar det av judehat och förljugenhet – framförallt i Sverige. Samma djupa splittring/krig här som i Mellanöstern. Det ligger bara på en högre oktav.

Jag anklagar – kanske halva mänskligheten, för dess stora brott – hatet och förföljelserna av Judarna i Världen! Allt sedan Tidens början har många många folkslag kastat alla sina personliga och kollektiva misslyckanden på Judarna. Att med oändliga förvridna lögner - långt bortom sans och vett och mestadels totalt emot verkliga fakta hetsa omvärlden mot Judarna. Ständig upprepning av alla lögner, som alla som inte tar reda på fakta – bara tar in  – då de upprepats i tusentals år.

Judehatet/antisemitismen finns kvar överallt – hos många fullt öppet och hos andra är det så invävt i tankemönstret så de inte ens märker det. Att kritisera Israel och Judar har blivit ”en naturlag”. Det har aldrig rensats på botten av allt detta judehat – det har aldrig blivit upplyst, bara lite ursäkter (i bästa fall) för Förintelsen. Men detta hat är så mycket mer omfattande och har pågått långt före Förintelsen och pågår för fullt i detta NU!

Det är dags att ställa FÖRÖVARNA till svars – och inte offren!!!

Svensk Media bidrar mycket stort till detta brott – genom en stor  partiskhet bla i Israel/Palestina-konflikten. Genom utelämnande av att rapportera om den anfallande partens brott – och bara rapportera när Israel försvarar sig. Svensk Media förvränger konstant fakta, så att offren blir förövarna! Ett otroligt illasinnat handlande. Att göra den som blir tvungen att försvara sig – till den anfallande. Sådant resonemang kan bara utgå från att man hatar Judarna och inte anser dom har rätt till sitt eget land. Arabvärlden har anfallit Israel sedan deras första dag av deras återkomst till sitt eget land 1948 – men det struntar judehatarna i.

Och ingen tar hänsyn till den långa historien av hat och förföljelser och att stora delar av  mänskligheten faktiskt medverkat till att Judarna varit borttvingade från sitt eget land! En kollektiv skuld och ett ansvar som måste belysas!

Och här hjälper inga ”ja men”! Den grundläggande Sanningen kan mänskligheten inte undkomma.

CIMG0131Arabvärlden skall anklagas för dess mångtusenåriga totalhat och förföljelse av Judar – och anklagas bör – alla dess medlöpare i Sverige och övriga Världen som fortsätter att sprida detta hat och alla lögner. Och anklagas för att de stödjer dessa hatare, så att de får ännu mer makt och spelrum.

Mänskligheten har sedan Tidens början stött ut en gren av den Mänskliga Familjen – Judarna – för att kunna ha dom som Syndabock, för allt som kännts fel under Jordevandringen.

Det officiella Sverige, Media och stora delar av Världen bryr sig inte om att Judar lider – de räknas av många inte som verkliga människor – De skriker inte och klagar högt framför TV-kamerorna. Det hörs inga teatraliska ”jalla jalla” för att synas i media. Den mångtusenåriga vanan av lidande, gör att de lider i tysthet – då omvärlden alltid negligerat och tittat bort. De förväntar sig inget stöd. De måste klara sig själva.

Men det måste nu bli dags att ställa alla till svars för vad de gjort och fortfarande gör mot den släktgrenen inom den Mänskliga Familjen – dags att ta Ansvar för sina handlingar och sin egen Jordevandring. Dags att ställa de verkliga förövarna, anfallarna och hatarna till svars – inte de som blir anfallna och hatade. De som anfaller är bärare av de mest negativa, de lägsta energierna -hatet – de som försvarar sig är inte bärare av dessa energier. Det är helt olika intentioner bakom och kan inte jämföras.

Judarna är en del av den Mänskliga Familjen.

Lögnerna måste upphöra!!!!

Läs också detta inlägg
http://gunillasolara.wordpress.com/2011/11/06/sanningen-maste-bli-segrare-inom-det-manskliga-kollektivet/

Pr. de Sion

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Sveriges inre Krig

CIMG0010Att Sverige haft ”fred” i över 200 år är både en chimär och en orsak till att vi nu har ett gigantiskt inre krig i landet. Inget annat land på Jorden har ett så komplext invävt krig inbyggt i det kollektiva programmet. Och det är så otroligt lömskt inprogrammerat – just för att det inte syns ”på det vanliga sättet” – inte som i synliga krigshärdar – med bomber och döda, där man mestadels ser vilka som anfaller och vilka som försvarar sig. Just det dolda gör det extra grymt. Andra länder har ytligt våldsamma motsättningar/program, men Sverige har det lömska otroligt invecklade förtryckarnätet. Där ingenting har något rakt spår eller förnuftskoppling.

Svenska folket är så programmerade att de tror att ”livet bara ÄR så och inget att göra åt”. Därför sysselsätter dom sig med andra länders krigshärdar i stället.

Självklart är det – som allt annat – speglingar – yttre skapelser av vad som finns i människors inre.

Vi har mängder med underjordiska tunnlar och nätverk som undergräver och vill stoppa all sanning och upplysning av rådande förhållanden. Infiltratörer existerar överallt. I alla sammanslutningar och grupper finns alltid inplanterat de som vill stoppa upplysning. Förutom den s k ”eliten” och media. Många ”judas”, många ”besserwissers”, många angivare, många fega och som därmed går maktens ärenden osv.

CIMG0077Samtidigt härskar en stor naivitet bland många svenskar – som blir till ignorans.

Kriget består först och främst av att dölja – undanhålla – inte låtsas om – bara berätta halvsanningar från EN sida – döma och etikettera andra som vapen för att tysta. 

Att vara över och ”bättre” än andra är det ytliga målet.

Alla nedtystade känner alltför väl till detta – men få inser att det är ett regelrätt KRIG! Sveriges krig.

Vi har också ett gigantiskt energikrig (som jag skrivit om ofta) – där ytliga krafter med högtalare och muskler -med pengars muskler – ockuperar och förtrycker alla sanna inre värden – all mjukhet stillhet tystnad och skönhet. Och detta är ju också så invävt – allt enl programmet ”att vara öppen, modern, ungdomlig, marknadsanpassad” – ytlig. Så många tar det som en oundviklig ”naturlag”. Tror att detta betyder ”utveckling”.

Sverige och Israel/Judarna har ett liknande urgammalt invecklat program av förtryck. Men Sverige i sig självt, används inte som syndabock – men stora delar av svenska medborgare får axla syndabocksprogrammet. Där massor med mobbning och dömande ingår.

Liknande hat som existerar bland araber/”palestinier” gentemot judar och Israel – existerar i Sverige. Vi har kriget mellan Kain och Abel också här – men på en högre oktav. Hatet mot de som verkar vara av ”finare” sort – mer utvecklade – många ”snillen” – mindre barbariska mm. De hatande känner sig underlägsna och avundsjuka. De har själva satt sig under judar och framgångsrika människor. Deras eget mindervärdeskomplex ger hatet.

Det lömska i Sverige är att människor inte inser att det är ett krig som pågår – det lömska är att de flesta tror att Sverige är något ‘förskonat’ undantag på världsscenen och ”kan stå över” allt och alla och därmed ömkar och fördömer andra länder och andra folkslags omständigheter – lägger sig i.

Inget kul ämne – men kriget ligger helt öppet i det kollektiva medvetandet också i Sverige och kan inte ignoreras. Och allt är snurrigt och invecklat och mycket svårt att se alla sambanden. Ändock pågår det – och vi skall ta oss ur det hela! Och alla har ett personligt ansvar.

Självklart ingår allt detta i den Gudomliga Planen och -

Självklart pågår kriget inom människorna och det är där den verkliga lösningen skall utgå från – men

Den yttre verkligheten måste först ses och erkännas!

*** Min katt la till en tagg till inlägget: – §11111111 – som gudomlig vägledning :)

CIMG0086

Publicerat i Livet, Samhälle | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Mer matematik förstör Livsglädjen

CIMG9976Ja så fungerar det mänskliga Spelet – medvetandet. Ju mer barn och andra tvingar sig /tvingas att läsa matematik, desto mera vänsterhjärnestyrda blir dom. Och desto mindre kontakt med sitt känsloliv och desto mindre kontakt med sitt Hjärta!!! 

Man kan kanske räkna ut invecklade matematiska formler – men man missar själva Livet – livskänslan! Att som nu ropa på mera matematik i skolan är att ropa på en än större misshandel av barnen. Precis som skolministern – kan man bli bra på att begränsa sig som människa, bra på att ropa givakt, gå fram genom livet stelryggad, ha illusorisk kontroll – men som sagt – Livet är menat till något annat. Däremot är ordning och reda fundamentalt nödvändigt i skolan – det handlar om respekt och hänsyn till sin medmänniska. Men matematiska snillen blir bra på ett enstaka område i livet – men lever oftast inte länge… – om de inte balanserar upp detta med något känslosamt och jordnära.

(Egen erfarenhet av att vara mycket bra på att ”lära in” – ”plugghäst” – ”bra betyg” osv och därmed en utmärkt slav i Slavspelet Det har varit min väg för att helt ingå i Spelet och har sen gjort att jag sett igenom det hela och fått ägna de senaste 25-30 åren till att också upptäcka mitt känsloliv.) Då detta varit nästan helt förtryckt p gr a min iver att ”passa in och vara duktig”. Många känner nog igen sig … ”Bra betyg” kan aldrig ge sann lycka – det bygger på omvärldens värdering av Självet!

Samtidigt värderas de som inte har förmågan att lära sig svårare matematik, som om de är misslyckade. Vilket verkligen inte är fallet. Den gamla måttstocken sitter ännu djupt rotad – tävling prestation och tvång matas in, som går helt emot Livets sanna essans och mening.

CIMG0021Ju mer matematik man stoppar in i sin hjärna – desto större slav blir man i det gamla systemet. Den som prioriterar vänsterhjärnan kan aldrig bli riktigt lycklig. Man kan fortfarande bli ‘beundrad’ för sitt ‘stora huvud’, men förlorar lyckan och glädjen.

Den som fyller sitt inre med matematiskt tänkande, teorier, analyser, läsande av andras ”fakta” osv –  får aldrig kontakt med resultaten av – varken sina egna val i livet eller resultaten av vad man tänker ut för det kollektiva. Det leder till mera atombombsliknande manifestationer. Utan full kontakt också med högra hjärnhalvan kan inga livsbejakande  beslut fattas eller räknas ut. Inga nya Gudomliga tankar och visioner kan komma in. Det är den högra som tar emot alla de Gudomliga signalerna.

Den som fyller sitt huvud med matematiskt tänkande blir snart som en uppladdad duracellkanin – ständigt rastlös. Och Livsströmmen begränsas undan för undan. Använder man bara halva sin mänsklighet, så kan inte livet fortsätta. Naturlagarna kommer ingen undan. Man blir allt mer mänskligt handikappad.

CIMG9962 (2)Utan kontakt med båda hjärnhalvorna som sen får sammanstråla i Hjärtat – kontakt med både sina feminina och maskulina aspekter –utan detta kan inget liv fortgå på Jorden. Kontakt med både känslor och intellekt!

Visst skall vi kunna lite matematik – men det måste absolut sättas in i vilket sammanhang det skall användas. Man måste känna den ev nyttan med det hela. Allt rabblande/tvångsinlärning av olika saker – förstör själva livskänslan! Det tar/slukar den energi som är menad att användas till att uppleva Livet. (Gångatabellen och grundläggande räkning behövs förstås.) När man är enbart i vänstra hjärnan har man ingen kontakt med den högra – sina känslor.

Om nu några fortfarande ‘brinner’ för matematiken så skall de förstås följa denna sin livsväg, men som norm och agenda i skolan, måste man se till barnens bästa. Och inte göra dom till ytterligare slavar i det gamla slavspelet. De är värda att bli lyckliga medborgare.

Hela komplexet med dominansen av vänsterhjärneaktiviteter i skola och på många andra områden, tillhör helt det gamla paradigmet, och är nu utforskat till sin återvändsgränd. Kan inte fortsätta utan att strypa Livsenergin. Det måste bli Balans mellan höger och vänster hjärna – balans mellan feminint och maskulint – för att Livet skall kunna fortsätta. Universum stödjer nu bara allt som går denna nya väg. Energiflödet har vänt och den gamla stryps i snabb takt.

Bara lyckliga medborgare kan skapa ett gott samhälle. Det gamla paradigmets alla destruktiva modeller måste upplösas – tona bort. Det är Tid för Högsta möjliga Brutto-national-lycka!

cimg00134.jpg

 

Publicerat i Livet, Samhälle | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Livsströmmen är det enda som gäller

CIMG0062 (3)Jag fördjupar – expanderar inlägget om Livsströmmen. Att t ex de som erkänner sig som kristet religiösa alltid har visat på en större Frid och glädje – är ett resultat av att de helt ‘enkelt’ varit delvis inkopplade på den både uppåtgående och nedåtgående Livsströmmen. Det gäller då de som känner sig ‘frälsta’. För detta gäller inte alla de kristna som har ett starkt fördömande mönster – både mot sig själva och omvärlden.

De frälsta’kristna har dock aldrig haft kontakt med den fulla Livsströmmen – men ändock så pass att de har uppnått en full tillit till det Gudomliga. Att det alltid är Gud som styr – de har böjt sig inför det heliga – den Stora Kraften. Och därmed valt en mjukare livsväg – närmare sitt hjärta. Det har inte besparat dom ev lidande, men det har gett dom förmågan att ändock känna Frid.

Och alla som strävar enbart efter materiella ting, prestation – pengar – de som förnekar sin andlighet och aldrig lyssnar inåt – de som aldrig lyssnar till sitt hjärtas längtan – de har bara tillgång till den nedåtgående Livsströmmen.

CIMG9921Den som inte kan böja sig inför det Stora Heliga – kan heller aldrig få tillgång till den större Livsströmmen och aldrig till den verkliga Kraften!

I stället stöter alla som försöker använda en ytlig kraft – muskler, mental viljestyrka/dominans, överansträngning osv – de stöter på ständiga stopp och bakslag, sjukdom, ”olyckor” och förlorad livsglädje. Därför att deras Ande försöker få in dom på den Sanna Livsströmmen – vill få dom att böja sig – sluta kriga – med sig själva och omvärlden.

Bara den som böjt sig – är värdig – får tillgång till Kraften! Och det är inget ”moral”dömande utan den Universiella Lagen som fungerar så. Allt handlar som vanligt om energier.

Så länge man söker nedåt i materian – i ytliga ting och företeelser – förminskas och stryps Livsströmmen.

Den fulla Livsströmmen flyter man i när man har varit totalt sann i sitt uttryck – lämnar det gamla Spelet bakom sig och tar fullt ansvar för att man skapar sitt eget liv. Samtidigt som man böjer sig för sin egen Ande – sitt Högre Jag och låter Anden styra stund för stund. Utan att veta vad som kommer härnäst. Och är helt och fullt I Sig Själv – oberoende av omvärlden.

Hjärtats sanna längtan är att Du äntligen kommer Hem till dig Själv – och slutar leta efter andra/annat där ute.

********** Läs gärna också min blogg Foto och tankar – länk till höger :)

CIMG9932

Publicerat i Livet | Märkt , , , , | Lämna en kommentar